drepturile cet enilor europeni n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Drepturile cet??enilor europeni

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Drepturile cet??enilor europeni - PowerPoint PPT Presentation


  • 109 Views
  • Uploaded on

Drepturile cetăţenilor europeni. Valori europene pentru tinerii de l ângă frontiere Programul de micro-proiecte EUROPA FUND 2006 Frătăuţii Vechi, 17 august 2007.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Drepturile cet??enilor europeni' - wylie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
drepturile cet enilor europeni

Drepturile cetăţenilor europeni

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Programul de micro-proiecte EUROPA FUND 2006

Frătăuţii Vechi, 17 august 2007

slide2

Construirea unei identităţi europene este elementul-cheie al construcţiei europene. La baza acestei identităţi europene, stau valorile noastre comune: democraţia, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, egalitatea, justiţia socială, domnia legii, rezolvarea pe cale paşnică a conflictelor, credinţa în progres, umanismul, pluralismul, protecţia minorităţilor, unitatea în diversitate.

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Programul de micro-proiecte EUROPA FUND 2006

Frătăuţii Vechi, 17 august 2007

slide3

Cetăţenia europeană a fost definită prin Tratatul asupra Uniunii Europene, semnat în 1992, la Maastricht, şi intrat în vigoare în 1993. Incluzând drepturi, obligaţii şi participarea la viaţa politică, cetăţenia europeană vizează consolidarea imaginii şi a identităţii Uniunii Europene şi implicarea mai profundă a cetăţeanului în procesul de integrare europeană.

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Programul de micro-proiecte EUROPA FUND 2006

Frătăuţii Vechi, 17 august 2007

slide4

Articolul 17 al Tratatului de constituire a Comunităţii Europene stipulează că este cetăţean al Uniunii Europene orice persoană având naţionalitatea unuia dintre Statele Membre, conform legilor în vigoare în statul respectiv. Cetăţenia Uniunii Europene nu înlocuieşte însă cetăţenia naţională, ci vine în completarea cetăţeniei naţionale, făcând posibilă exercitarea unora dintre drepturile cetăţeanului Uniunii pe teritoriul Statului Membru în care locuieşte (şi nu numai în ţara din care vine, aşa cum se întâmpla înainte).

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Programul de micro-proiecte EUROPA FUND 2006

Frătăuţii Vechi, 17 august 2007

slide5

Cetăţenia europeană are la bază principiile comune ale Statelor Membre, incluse în Tratatul de la Amsterdam: principiul libertăţii, principiul democraţiei, principiul respectării drepturilor omului şi al libertăţilor fundamentale şi principiul statului de drept, şi decurge din drepturile fundamentale ale omului şi drepturile specifice acordate cetăţeanului european (drepturi de liberă circulaţie şi drepturi civice), descrise în Tratat.

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Programul de micro-proiecte EUROPA FUND 2006

Frătăuţii Vechi, 17 august 2007

slide6

Drepturile fundamentale şi valorile democratice sunt respectate în statele membre ale Uniunii Europene, acestea fiind semnatare ale unor texte precum Convenţia Europeană a Drepturilor Omului(semnată în 1950, la Roma, sub egida Consiliului Europei), Declaraţia universală a drepturilor omului (semnată sub egida ONU, în 1948), Carta Socială Europeană(semnată în 1961, sub egida Consiliului Europei) sau Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor(semnată în 1989 de către toate statele membre ale Comunităţilor Europene, cu excepţia Marii Britanii, care a semnat-o în 1998).

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Programul de micro-proiecte EUROPA FUND 2006

Frătăuţii Vechi, 17 august 2007

slide7

Angajamentul Uniunii a fost reafirmat, în mod oficial, în decembrie 2000, când a fost proclamată Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Cetăţenia Uniunii Europene oferă drepturi cetăţenilor statelor membre şi consolidează protecţia intereselor acestora:

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Programul de micro-proiecte EUROPA FUND 2006

Frătăuţii Vechi, 17 august 2007

slide8

1) dreptul la libera circulaţie, dreptul de sejur, de stabilire, dreptul la muncă şi studiu în celelalte state membre ale Uniunii: legislaţia Uniunii stabileşte însă numeroase condiţii pentru exercitarea acestordrepturi. Pentru un sejur mai lung de 3 luni este necesar un certificat de sejur. Intrarea pe teritoriul altuiStat Membru nu poate fi interzisă decât din raţiuni de securitate şi de sănătate publică, iar interzicereatrebuie să fie justificată (la fel şi pentru expulzare).

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Programul de micro-proiecte EUROPA FUND 2006

Frătăuţii Vechi, 17 august 2007

slide9

- dreptul de a alege şi de a fi ales în Parlamentul European şi în cadrul alegerilor locale în statul de rezidenţă, în aceleaşi condiţii cu cetăţenii statului respectiv;

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Programul de micro-proiecte EUROPA FUND 2006

Frătăuţii Vechi, 17 august 2007

slide10

- dreptul de a beneficia pe teritoriul unui stat terţ (stat care nu este membru al Uniunii Europene) de protecţie consulară din partea autorităţilor diplomatice ale unui alt Stat Membru, în cazul în care statuldin care provine nu are reprezentanţă diplomatică sau consulară în statul terţ respectiv;

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Programul de micro-proiecte EUROPA FUND 2006

Frătăuţii Vechi, 17 august 2007

slide11

- dreptul de petiţionare în faţa Parlamentului European şi dreptul de a apela la Ombudsmanul European pentru examinarea cazurilor de administrare defectuoasă din partea instituţiilor şi organismelor comunitare;

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Programul de micro-proiecte EUROPA FUND 2006

Frătăuţii Vechi, 17 august 2007

slide12

Statutul de „cetăţean european” include, în plus, următoarele drepturi:- dreptul de a se adresa instituţiilor europene într-o limbă oficială şi de a primi un răspuns redactat în aceeaşi limbă;- dreptul de acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei Europene, în anumite condiţii;- dreptul de nediscriminare, pe bază de naţionalitate, sex, rasă, religie, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, între cetăţenii Uniunii;- dreptul de acces egal la funcţia publică comunitară.

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Programul de micro-proiecte EUROPA FUND 2006

Frătăuţii Vechi, 17 august 2007

slide13

Drepturile pot fi grupate pe trei axe:- drepturi civile: drepturile omului şi drepturile procedurii juridice, precum cele garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, semnată la Roma, pe 4 noiembrie 1950, sub egida Consiliului Europei;- drepturi politicecare sunt specifice cetăţeniei europene stabilită prin tratate;- drepturi economice şi sociale, enunţate de Carta drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor, adoptată, în 1989, de către statele membre ale Comunităţilor Europene, cu excepţia Marii Britanii, care a semnat acest document în 1998.

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Programul de micro-proiecte EUROPA FUND 2006

Frătăuţii Vechi, 17 august 2007

slide14

Prin Constituţie, România garantează drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor:Egalitatea în drepturi:Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări, nimeni nu este mai presus de lege. Accesul liber la justiţie:Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime. Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile. Dreptul la apărare este garantat. Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. Fiecărui cetăţean îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a emigra, precum şi de a reveni în ţară. Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Programul de micro-proiecte EUROPA FUND 2006

Frătăuţii Vechi, 17 august 2007

slide15

Inviolabilitatea domiciliului: domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia. Secretul corespondenţei, libertatea conştiinţei: Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.Libertatea de exprimarea gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile. Cenzura de orice fel este interzisă. Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Programul de micro-proiecte EUROPA FUND 2006

Frătăuţii Vechi, 17 august 2007

slide16

Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes publicnu poate fi îngrădit. Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.Dreptul la învăţăturăeste asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare. Învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor şi tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii.

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Programul de micro-proiecte EUROPA FUND 2006

Frătăuţii Vechi, 17 august 2007

slide17

Accesul la culturăeste garantat, în condiţiile legii. Libertatea persoanei de a-şi dezvolta spiritualitatea şi de a accede la valorile culturii naţionale şi universale nu poate fi îngrădită. Statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea culturii naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea moştenirii culturale, dezvoltarea creativităţii contemporane, promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în lume.Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat. Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice. Dreptul la un mediu sănătos: statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic, şi asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Programul de micro-proiecte EUROPA FUND 2006

Frătăuţii Vechi, 17 august 2007

slide18

Dreptul de vot, dreptul de a fi ales, dreptul de a fi ales în Parlamentul European: În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii români au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în Parlamentul European.Libertatea întrunirilor, dreptul de asociere: cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere.Munca şi protecţia socială a muncii, interzicerea muncii forţate: dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă. Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială.

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Programul de micro-proiecte EUROPA FUND 2006

Frătăuţii Vechi, 17 august 2007

slide19

Dreptul de proprietate privată:proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.Alte drepturi garantate sunt:libertatea economică, dreptul la moştenire, ocrotirea familiei, protecţia copiilor şi a tinerilor, dreptul de petiţionare, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică ş.a.

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Programul de micro-proiecte EUROPA FUND 2006

Frătăuţii Vechi, 17 august 2007

slide20

La Consiliul European de la Lisabona din martie 2000, liderii europeni s-au angajat să transforme Uniunea Europeană până în anul 2010 în “economia bazată pe cunoaştere cea mai competitivă şi dinamică din lume, capabilă să asigure o creştere economică durabilă cu locuri de muncă mai multe şi mai bune şi cu o mai mare coeziune socială”.

Valori europene pentru tinerii de lângă frontiere

Programul de micro-proiecte EUROPA FUND 2006

Frătăuţii Vechi, 17 august 2007