Acesta lucrare a fost realizata de Parauan Mihaela Clasa a-VII-a A parauanmihaela@ymail - PowerPoint PPT Presentation

nita-meyer
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Acesta lucrare a fost realizata de Parauan Mihaela Clasa a-VII-a A parauanmihaela@ymail PowerPoint Presentation
Download Presentation
Acesta lucrare a fost realizata de Parauan Mihaela Clasa a-VII-a A parauanmihaela@ymail

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Acesta lucrare a fost realizata de Parauan Mihaela Clasa a-VII-a A parauanmihaela@ymail
78 Views
Download Presentation

Acesta lucrare a fost realizata de Parauan Mihaela Clasa a-VII-a A parauanmihaela@ymail

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Acesta lucrare a fost realizata de Parauan Mihaela Clasa a-VII-a A parauanmihaela@ymail.com

 2. DREPTURILE OMULUI

 3. Drepturile omului reprezinta principalele conditii care permit fiecarei persoane sa-si dezvolte si sa-si foloseasca cat mai eficient calitatile: fizice, intelectuale, morale, socio-afective si spirituale. Ele decurg din inspiratia tot mai mare a omenirii la o viata in care demnitatea si valoarea fiecaruia este respectata si protejata. Ce sunt drepturile omului?

 4. La 10 decembrie 1948, Adunarea Generala a O.N.U. a adoptat si proclamat Declaratia universala a drepturilor omului. Dupa acest act istoric, Adunarea Generala a recomandat statelor membre sa nu precupeteasca nici unul din mijloacele care le stau la dispozitie pentru a publica în mod solemn textul Declaratiei si "pentru a face astfel ca el sa fie distribuit, afisat, citit si comentat, în principal în scoli si în alte institutii de învatamânt, indiferent de statutul politic al tarilor sau teritoriilor".

 5. Drepturi naturale-dreptul la viata Drepturi dobandite in functie de domeniul la care se refera Drepturi pozitive si negative Drepturi negative-sunt acele drepturi care pot fi garantate si respectate numai in conditiile in care statul intervine cat mai putin in definirea si in exercitarea lor Drepturi pozitive-sunt acele drepturi care nu pot fi garantate si respectatein absenta interventiei statului

 6. Prezenta Declaratie Universala a Drepturilor Omului, ca ideal comun spre care trebuie sa tinda toate popoarele si toate natiunile, pentru ca toate persoanele si toate organele societatii sa se straduiasca, având aceasta declaratie permanent în minte, ca prin învatatura si educatie sa dezvolte respectul pentru aceste drepturi si libertatisi sa asigure prin masuri progresive, de ordin national si international, recunoastereasi aplicarea lor universala si efectiva atât în sânul popoarelor statelor membre, cât si al celor din teritoriile aflate sub jurisdictia lor.

 7. Drepturile fundamentale, garantate prin Convenţia europeană de apărare a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi care rezultă din tradiţiile constituţionale comune statelor membre, fac parte din dreptul Uniunii ca principii generale.

 8. Uniunea Europeană consideră drepturile omului ca fiind universale şi indivizibile. Prin urmare, le promovează şi le apără în mod activ atât pe plan intern, cât şi în relaţiile cu ţările terţe. În acelaşi timp, UE nu intenţionează să submineze autoritatea guvernelor naţionale în acest domeniu.

 9. Treptat, UE a reuşit să transforme problema respectării drepturilor omului într-o preocupare majoră aflată în centrul relaţiilor sale cu alte ţări şi regiuni. Toate acordurile comerciale sau de cooperare cu ţări terţe conţin o clauză care prevede că drepturile omului reprezintă un element esenţial al relaţiilor dintre părţi. În prezent, există peste 120 de astfel de acorduri.

 10. În fiecare an, la 10 Decembrie, în lumea întreagă este sărbătorită Ziua Internaţională a Drepturilor Omului. Originea acestei sărbători se află la mijlocul secolului trecut, ultimul din cel de al doilea mileniu creştin - veac intrat în istoria civilizaţiei prin marile descoperiri fundamentale şi aplicate în cunoaşterea naturii, marcând tot atâtea victorii ale raţiunii umane împotriva ignoranţei şi a ameninţărilor cu care s-a confruntat omul atâta timp, cu efecte fără precedent în creşterea calităţii vieţii.

 11. Va multumesc pentru atentia acordata