DÜNYA
Download
1 / 42

- PowerPoint PPT Presentation


 • 249 Views
 • Uploaded on

DÜNYA SEPSİS GÜNÜ 13 EYLÜL. ‘ World Sepsis Day ’ Global Sepsis Alliance (GSA) ’ nın Bir Girişimidir. GSA, Sepsis ile alakalı, sepsisin tanı/bakım/tedavisin üstlenmiş kar amacı gütmeyen organizasyonlar tarafından kurulmuştur. Global Sepsis Alliance (GSA).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - wylie-avery


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
D nya seps s g n 13 eyl l

DÜNYA SEPSİS GÜNÜ13 EYLÜL


D nya seps s g n 13 eyl l

World Sepsis Day’ Global Sepsis Alliance (GSA)’nın Bir Girişimidir

GSA, Sepsis ile alakalı, sepsisin tanı/bakım/tedavisin üstlenmiş kar amacı gütmeyen organizasyonlar tarafından kurulmuştur


Global sepsis alliance gsa
Global Sepsis Alliance (GSA)

 • Toplumun, sağlık çalışanlarının, hastaların, ailelerin eğitilerek sepsisin tıbbi acil durum olarak erken dönemde fark edilerek tedavi edilmesini sağlamak amacıyla çalışan gönüllü bir kuruluş


T rk yo un bak m derne i
Türk Yoğun Bakım Derneği

 • Kuruluş: 1978 (Avrupa Yoğun Bakım derneği 1981)

 • 1979’dan itibaren kurslar

 • 1984’den itibaren kongreler

 • 1989’dan itibaren uluslararası toplantılar

 • Avrupa Yoğun Bakım Derneğinde Türkiye Temsilciliği

 • Avrupa Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği

 • Bilimsel Dergi

 • Web sayfası

 • Üye Sayısı: 1300


D nya sepsis g n 13 eyl l www world sepsis day org www saglik gov tr www yogunbakim org tr

Dünya Sepsis Günü13 Eylülwww.world-sepsis-day.orgwww.saglik.gov.trwww.yogunbakim.org.tr

sepsisi

durdurun

hayat

kurtarın


D nya sepsis g n 2020 hedefleri
Dünya Sepsis Günü 2020 Hedefleri

 • Sepsiste hayatta kalma olasılığının tüm hasta grupları için dünyanın tamamında arttırılması

 • Sepsis sonrasında uygun rehabilitasyon servislerine daha kolay ulaşılabilinmesini sağlamak

 • Gerek sağlık çalışanlarının gerekse toplumun sepsis farkındalığının arttırılması ve sepsisi anlamalarının sağlanması

 • Global sepsis probleminin, sepsis kontrol ve yönetiminin pozitif etkilerinin kayıtlar ve değerlendirmeler ile açık şekilde ortaya koyulması

2020 yılına kadar sepsis sıklığının % 20 azaltılması


D nya seps s g n 13 eyl l

Sunum Akışı

 • Tanımlama

 • İnsidens

 • Mortalite

 • Maliyet

 • Sepsis Sonrası

 • Sepsisin Önlenmesi

 • Tanı

 • Tedavi

 • SONUÇ


D nya seps s g n 13 eyl l

Sepsis nedir?

Beyin

Akciğer

İnfeksiyon

Kalp

Karaciğer

Böbrek

Vücudun infeksiyona yanıtının kendi doku ve organlarına hasar vermesi ile ortaya çıkan ve erken tanı konulmaz ve tedavi edilmezse şoka, çoğul organ yetersizliğine ve ölüme yol açan hastalık


D nya seps s g n 13 eyl l

SİRS = Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu

İnfeksiyon / Travma

Sepsis

Ağır Sepsis

SİRS

SİRS + kanıtlanan veya şüphelenilen infeksiyon


D nya seps s g n 13 eyl l

Bakteri

Pankreatit

Virüs

Sepsis

Travma

İnfeksiyon

SİRS

Ağır Sepsis

Mantar

Yanıklar

Parazit

Diğer


D nya seps s g n 13 eyl l

SİRS = Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu

İnfeksiyon / Travma

Sepsis

Ağır Sepsis

SİRS

≥ 1 organ disfonksiyonun eşlik etmesi


D nya seps s g n 13 eyl l

Altered Consciousness

Confusion

Psychosis

Kalp

Böbrek

Akciğer

Koagülasyon sistemi

Karaciğer,

GİS

SEPSİS’TE Etkilenen Organ Sistemleri

MSS

İmmunolojik Yanıt

Kemik İliği


Iddetli seps s de infeksiyon oda
Şiddetli SEPSİS’de infeksiyon odağı

Diğer/bilinmiyor

Endokardit

Merkezi sinir sistemi

Yara/yumuşak doku

Cihaza bağlı

Abdominal

Genitoüriner

Primer bakteremi

Solunumsal

Angus et al, Crit Care Med 2001; 29: 1303-10


Nsidans
İnsidans

 • Dünya çapında 20 – 30 milyon / yıl yeni vaka

 • 100.000 maternal sepsis / yıl

 • Yalnız gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de insidans yüksek !!!


D nya seps s g n 13 eyl l

İnsidans

377 /

100,000

Akciğer

ABD ve Avrupa* için 100.000 kişide vaka sayısı

Meme

223 /

100,000

208 /

100,000

22.8 /

100,000

331.8 /

100,000

Prostat

Sepsis

HİV

İnme *

Kanser

Sepsis en sık karşılaşılan Hastalıktır


Nsidans ya
İnsidans: YAŞ

İNGİLTERE

2008 yılında septisemi ve sepsis tanısıyla hastaneye yatırılan hastaların 2/3’ü

65 yaş ve üzerinde

Erkek

Kadın

Oran / 10,000 popülasyon

ABD

< 65 Yaş: 95/100.000

> 65 Yaş: 1.220 /100.000

< 65

 85

YaşD nya seps s g n 13 eyl l

Sepsis insidansı her yıl % 8 – 13 artmaktadır ve çocukta SEPSİS gelişmektedir.

Sepsis (Temel tanı veya sekonder tanı) nedeni ile hastaneye yatışlar


Hastaneye yat
Hastaneye Yatış ve çocukta SEPSİS gelişmektedir.

Sepsis nedeniyle

hastaneye yatış oranlarında 2 kat artış (2000-2008)

Oran / 10,000 popülasyon

Septisemi veya sepsis primer tanısıyla hastaneye yatış

Septisemi veya sepsis primer tanılı veya sekonder tanı

Yıl


Sepsis halk sa l problemi ngiltere de senelik l m sebepleri bin y l
Sepsis, halk sağlığı problemi ve çocukta SEPSİS gelişmektedir. İngiltere’de senelik ölüm sebepleri (bin/yıl)

39

34

25

10

Meme kanseri

Barsak kanseri

Sepsis

AC kanseri

NHS Evidence 2009


Seps s mortalitesi
SEPSİS Mortalitesi ve çocukta SEPSİS gelişmektedir.

1000 ölüm / saat

24.000 ölüm / gün

8 milyon ölüm / yıl

SepsisteMortalite: %30-60

Reinhart K. Rev Bras Ter Intensiva. 2013; 25(1):3-5


D nya seps s g n 13 eyl l

Maternal SEPSİS Mortalitesi ve çocukta SEPSİS gelişmektedir.

Gelişmekte Olan Ülkeler

TÜRKİYE:

16.5 / 100.000

1.120 / 100.000

Malawi

Orta Gelir Düzeyindeki Ülkeler

540 / 100.000

Hindistan

MATERNAL ÖLÜMLERİN İKİNCİ SIRADAKİ NEDENİ: SEPSİS

Gelişmiş Ülkeler

13 / 100.000

İngiltere

Sağlık Bakanlığı Anne Ölümleri Merkez Komisyonu

WHO


D nya seps s g n 13 eyl l

SEPSİS ve çocukta SEPSİS gelişmektedir. ’te Organ Yetmezliği Sayısı-Mortalite İlişkisi

Mortalite (%)

Organ yetersizliği sayısı

Hebert et al.Chest 1993;104:230-5


Maliyet
Maliyet ve çocukta SEPSİS gelişmektedir.

Ortalama maliyet / hasta ($)

Toplam hastane maliyeti (milyar $)

Ortalama maliyet / hasta

Toplam hastane maliyeti

Age

Yaş

 • Ortalama yatış süresi 19.6 gün

 • Ortalama maliyet $22,100/ vaka

 • Toplamhastane maliyeti $16.7 MİLYAR

 • Maliyetin % 52.3’ü 64 yaş üzerinde

 • Maliyetin % 30.8’i 74 yaş üzerinde

Angus et al, Crit Care Med 2001; 29: 1303-10


Maliyet1
Maliyet ve çocukta SEPSİS gelişmektedir.

 • 2008 yılında ABD’de sepsise bağlı toplam hastane maliyeti $ 14.6 MİLYAR

 • Avrupada sepsis maliyeti 25,000 Euro / vaka

 • Uzun dönem sekellere bağlı maliyet bilinmiyor

Maliyette artış

% 11.9 / yıl

National Center for Health Statistics DOI: http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db62.htm


D nya seps s g n 13 eyl l

SEPSİS Sonrası ve çocukta SEPSİS gelişmektedir.

Yaşam Kalitesi

Kronik ağrı

Kognitif bozukluklar

CIP/CIM

Yaşam kalitesinde azalma

Depresyon

Posttravmatik stres bozukluğu

Kaşeksi


D nya seps s g n 13 eyl l

Posttravmatik Stres Bozukluğu Insidensi ve çocukta SEPSİS gelişmektedir.

Tecavüz

Savaş

ICU’dan taburcu olanlar*

*Sepsis, tüm ICU vakalarının %50-60’ını oluşturur

Fiziksel şiddet

Yangın, doğal afet


D nya seps s g n 13 eyl l

SEPSİSİN ÖNLENMESİ ve çocukta SEPSİS gelişmektedir.

Aşılama

El Hijyeni

Temiz Doğum

Sanitasyon


D nya seps s g n 13 eyl l

İlk 6 saat ve çocukta SEPSİS gelişmektedir.

Tanı

Resüsitasyon

İlk 24 saat

Başlangıç tedavisi

Hastane

İdame

Taburculuk öncesi ve sonrası

Derlenme


Sepsis tan s atlanmamal
Sepsis Tanısı Atlanmamalı ve çocukta SEPSİS gelişmektedir.

 • Ateş (≥ 38.3°C)- Hipotermi (< 36°C)

 • Lökositoz (> 12,000/µL)- Lökopeni (< 4000/µL)

 • Taşikardi (> 90/dk)

 • Takipne

 • Bilinç durumunda değişiklik

 • İleri derecede ödem veya pozitif sıvı dengesi

 • Hiperglisemi (> 140 mg/dl)

+

 • KANITLANMIŞ VEYA ŞÜPHE EDİLEN ENFEKSİYON


Yeni organ disfonksiyonu
Yeni Organ Disfonksiyonu? ve çocukta SEPSİS gelişmektedir.

 • Ensefalopati: somnolans, konfüzyon, deliryum

 • Koagülasyon: trombositler < 100,000 /µL veya INR>1.5 veya aPTZ>60 sn

 • Renal: idrar çıkışı < 0.5ml /kg/h veya en az iki saat süreyle ve yeterli sıvı resüsitasyonuna rağmen

 • Asidoz: laktat artışı (> 1 mmol/l)

 • Akciğerler: takipne, hızlı nefes alma

 • Arteryal hipoksemi: oksijensiz SpO2 <90%, PaO2/FiO2 < 300

 • Dolaşım: hipotansiyon (SKB≤ 90 mmHg / OAB < 70 mmHg), ciltte lekelenme, soğuk ekstremiteler

 • Karaciğer: total bilirübin > 4 mg/dl

SKB: Sistolik kan basıncı; OAB: ortalama arter basıncı; SpO2: pals oksimetrede oksijen satürasyonu


D nya seps s g n 13 eyl l

Şüphe varlığında hızla tedavi başlanmalı !!!! ve çocukta SEPSİS gelişmektedir.

Kazanılmış her saat mortaliteyi

yaklaşık % 8 azaltır !

Kardiyak arrest (dakikalar)

Travma (1 saat)

AMI (1 saat)

Şiddetli sepsis (1 saat)

İnme (3 saat)


D nya seps s g n 13 eyl l

İlk 6 saat ve çocukta SEPSİS gelişmektedir.

Tanı

Resüsitasyon

İlk 24 saat

Başlangıç tedavisi

Hastane

İdame

Taburculuk öncesi ve sonrası

Derlenme


Lk saat i erisinde
İlk ÜÇ saat içerisinde ve çocukta SEPSİS gelişmektedir.

 • Kan kültürleri (2- 3 set)

 • İntravenöz geniş spektrumlu antibiyotik

 • Laktat ölçümü

 • TA düşük veya laktat artışı var (≥ 4 mmol/l);

 • 30 ml/kg kristaloid ile sıvı replasmanı

 • Oksijen, gerekirse entübasyon (SpO2 > % 90)

TA: arteriyal tansiyon


Antibi y oti kler olabildi ince erken
Antibi ve çocukta SEPSİS gelişmektedir. yotikler – Olabildiğince erken !!!

Şok tablosu ortaya çıktıktan antibiyotik tedavisinin başlamasına kadar geçen süre

<2 saat olursa yılda32,360 kişinin hayatı kurtulabilir.

(Günde 89 kişi)

sağkalım

Survival(%)

etkinantibiotiktedavisiuygulananhastalar

Ölüm oranı (OR)

Hipotansiyon başlangıcından sonraki süre (saat)

Hipotansiyon başlangıcından sonraki süre (saat)

Hipotansiyon başlangıcından sonraki süre (saat)

SEPSİS Tıbbi Bir Acildir

Antibiyotik tedavisinde her saat gecikme = yaşam şansını %7.6 oranında azaltıyor.

Ortalama AB başlama süresi = 6 saat

Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmasına göre Türkiye antibiyotiğin etkisiz kaldığı 3 ülkeden birisi.

Kumar et al. Crit Care Med 2006; 34: 1589-96.


Lk alti saat i erisinde
İlk ALTI saat içerisinde ve çocukta SEPSİS gelişmektedir.

 • Sıvı resüsitasyonuna cevap yok ve TA düşükse

 • OAB ≥ 65 mmHg olacak şekilde vazopresör (noradrenalin)

 • Sıvı resüsitasyonuna devam et. Hedefler;

 • SVB > 8mmHg*

 • ScvO2≥ 70% (Hct > 30% dobutamin düşün)

 • Laktat’ın normale dönmesi

 • • Mümkünse infeksiyon kaynağı tespiti ve kontrolü

TA: arteriyal tansiyon; OAB: ortalama arter basıncı; SVB: santral ven basıncı; ScvO2: santral venöz oksijen satürasyonu

* Hasta mekanik ventilasyon desteğinde ise SVB > 12 mmHg


D nya seps s g n 13 eyl l
Sepsis, vücudun infeksiyona yanıtının kendi doku ve organlarına hasar verdiği hayatı tehdit eden bir hastalıktır.

Dünya çapında her yıl 20 – 30 milyon yeni vaka gelişmekte

ve insidans her yıl % 8 – 13 artmaktadır.

Sepsisin mortalitesi yüksektir. (%30-60)

Sepsis acil bir durumdur.

Tanı ve tedavide kazanılmış her saat mortaliteyi

yaklaşık % 8 azaltmaktadır.


Ulusal sepsis kampanyas hedefleri
Ulusal Sepsis Kampanyası Hedefleri organlarına hasar verdiği hayatı tehdit eden bir hastalıktır.

 • Sepsisin gündemin öncelikli maddesi olması

 • Sepsisin artan tıbbi ve ekonomik yüküyle ilgili farkındalık yaratmak

 • Sepsis hastalarının tedavisi ile akut ve uzun süreli bakımı için iyi eğitimli personel sağlamak.

 • Sepsisin daha erken anlaşılmasını, tedavisinin daha etkili olmasını sağlayacak uluslararası sepsis kılavuzlarının uygulanmasını desteklemek.

 • Sepsis görülme sıklığını azaltacak ve sepsisle ilgili sonuçları iyileştirecek stratejilerin planlanması


D nya sepsis g n 2020 hedefleri1
Dünya Sepsis Günü 2020 Hedefleri organlarına hasar verdiği hayatı tehdit eden bir hastalıktır.

 • Sepsiste hayatta kalma olasılığının tüm hasta grupları için dünyanın tamamında arttırılması

 • Heryerde uygun rehabilitasyon servislerine daha kolay ulaşılabilinmesini sağlamak

 • Gerek sağlık çalışanlarının gerekse toplumun sepsis farkındalığının arttırılması ve sepsisi anlamalarının sağlanması

 • Global sepsis probleminin, sepsis kontrol ve yönetiminin pozitif etkilerinin kayıtlar ve değerlendirmeler ile açık şekilde ortaya koyulması

2020 yılına kadar sepsis sıklığının % 20 azaltılması


Seps s
SEPSİS organlarına hasar verdiği hayatı tehdit eden bir hastalıktır.

ERKEN ŞÜPHE

EDİN !!!!

ERKEN

TEŞHİS EDİN !!!!

ERKEN TEDAVİ

EDİN !!!!


D nya sepsis g n 13 eyl l www world sepsis day org www saglik gov tr www yogunbakim org tr1

Dünya Sepsis Günü organlarına hasar verdiği hayatı tehdit eden bir hastalıktır.13 Eylülwww.world-sepsis-day.orgwww.saglik.gov.trwww.yogunbakim.org.tr

sepsisi

durdurun

hayat

kurtarın