Download
ene recite ne nasilju n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ŽENE, RECITE NE NASILJU! PowerPoint Presentation
Download Presentation
ŽENE, RECITE NE NASILJU!

ŽENE, RECITE NE NASILJU!

100 Views Download Presentation
Download Presentation

ŽENE, RECITE NE NASILJU!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UDRUGA STOP MOBBING POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA SMŽ predavač: mr. sc. Daša Poredoš Lavor Sisak, Hotel Panonija, utorak, 23. 11. 2010. u 18 h ŽENE, RECITE NE NASILJU!

 2. DRUŠTVO NASILJA - društvo u kojem nasilje s vremenom postaje prihvatljivo, poželjno, a potom i legitimno društveno djelovanje

 3. nasilje se ne doživljava jednoznačno kao svaka ljudska akcijakoja izaziva štetu, trpljenje, bol, patnju ili smrt nasilje kao oblik društvenog djelovanja kojim se najlakše i najbrže ostvaruju ciljevi neki se oblici nasilja iznimno brzo i strogo formalno kažnjavaju, neki su predmet općeg zgražanja, ali se u formalnom smislu relativno blago sankcioniraju ili prolaze bez formalne sankcije ako pojedinačni događaj ostane nekažnjen, neprimjereno blago kažnjen ili se svjesno izbjegne sudska procedura u ime “višeg cilja”, otvara se širok prostor da pojedinačni slučaj postane redovita pojava nasilnici i kriminalci postaju “uspješni poduzetnici” čija “sposobnost” postaje kriterij ekonomskog i moralnog društvenog razvoja u isto vrijeme članovi društva koji su desetljećima stvarali društvena dobra, uzdajući se u institucionalnu djelotvornost, pravnu i socijalnu osjetljivost, preko noći ostaju bez radnih mjesta, a umjesto sigurnosti i moralne promocije doživljavaju poniženje i osiromašenje

 4. JAVNA OSUDA KAO MORALNI ODGOVOR JAVNOSTINE OSTAVITI PROSTORA ZA DVOJBU DA LI SE ISPLATI NASILJE ILI NE

 5. PSIHIČKO/EMOTIVNO – zabrane, prijetnje izravno žrtvi ili nekoj njoj/njemu dragoj osobi, uvrijede, ismijavanje u javnosti, podcjenjivanje, omalovažavanje, ucjene, obezvređivanje, proglašavanje psihički bolesnom ili nestabilnom, kontrola kretanja, izolacija i sl. ... TJELESNO– svi oblici tjelesnog zlostavljanja koje uključuje guranje, šamaranje, čupanje kose, udaranje rukama, nogama ili predmetima, nanošenje povrijeda različitim vrstama oružja, što može rezultirati lakim i/ili teškim tjelesnim ozljedama ... nasilje je skup ponašanja koja teže kontroli nad drugim osobama uporabom sile, zastrašivanjem i manipuliranjem uvijek razumijeva zlouporabu moći u odnosima koji se ne temelje na jednakosti najčešći oblik nasilja je nasilje u obitelji ono najčešće nastaje iz socijalnopatoloških pojava kao što su manjkava komunikacija, alkoholizam, nezaposlenost, otuđenost, frustracija - posebno u suvremenim urbaniziranim uvjetima života ljudi

 6. SEKSUALNO – obuhvaća tjelesno i psihičko seksualno nasilje, a odnosi se na seksualno uznemiravanje (u obitelji, na radnom mjestu, u školi, na fakultetu, na ulici), seksualnu zloupotrebu, incest, nedobrovoljne seksualne radnje, silovanje, sa silovanjem izjednačene radnje ... EKONOMSKO – uključuje uskraćivanje i oduzimanje financijskih sredstava, neplaćanje alimentacije i sve druge oblike ostavljanja osobe bez sredstava za život ... DUHOVNO – uskraćivanje prava na duševni mir, osobni religijski odabir, kulturne navike i običaje, ... , uskraćivanje osobnog razvoja i ostvarenja ...

 7. nasilje rijetko odmah započinje udarcima fizičkom zlostavljanju prethodi POREMEĆENA KOMUNIKACIJA, česte svađe, vrijeđanje, razbijanje predmeta, emocionalni pritisci, prijetnje pojedini čin nasilja nad osobom nije slučajni i izolirani događaj gubitka kontrole - sasvim suprotno, to je dio složenog obrasca ponašanja u kojem je nasilje sastavni dio dinamike odnosa svakih 10 minuta je jedna žena izložena tjelesnom zlostavljanju od strane muškarca preko 80% nasilja nad ženama vrše njihovi partneri značajan broj ubijenih žena (45%) ubili su njihovi partneri na pitanje koliko dugo traje nasilje, 72% žena odgovara da to traje više godina na pitanje koliko se često događa nasilje, 52% žena navodi kako je ono svakodnevno

 8. nasilje u partnerskim vezama (nad ženama ili muškarcima) nasilje nad djecom (često se tu radi o zapuštanju i zanemarivanju) nasilje među djecom i mladima – među vršnjacima ili među djecom i mladima različite životne dobi nasilje nad starima nasilje na radnom mjestu kapacitet za nasilje nije spolno određen žene su u mnogo većem broju žrtve nasilje nad muškarcima moguće je i prisutno je u hrvatskom društvu i ne treba ga zanemarivati

 9. političko nasilje - npr. nužna pripadnost političkim opcijama kako bi se opstalo (dobilo posao ili zadržalo posao) nametanje političkog kolektivnog mišljenja pod svaku cijenu – bez mogućnosti zadržavanja svoga mišljenja poticanje pobuna i oružanih sukoba kao oblika rješavanja problema NASILJE OD STRANE DRŽAVE I DRUŠTVA

 10. Stres i karijera Sve više žena teži ka uspjehu u karijeri Današnja "idealna žena" trebala bi biti uspješna poslovna žena koja gradi svoju karijeru, a o obitelji brine uz pomoć nekog od članova, pokazuje istraživanje koje je GfK proveo na reprezentativnom uzorku od 1.000 ispitanika u Hrvatskoj(izvor: www.Gfk.hr ,1.7.08.) Tako naime smatra 40% ispitanika, dok njih 33% smatra da je "idealna žena" ona koja jezaposlena, ali radi na manje odgovornim pozicijama te se samostalno brine o obitelji. 15% ispitanika smatra da je “idealna” domaćica/majka koja se prvenstveno posvetila obiteljskim obavezama...

 11. Žene su u našem društvu sve više zaposlene, pa tako sudjeluju u stvaranju značajnog dijela BDP-a, postupno postaju menadžerice, investitorice, politika im skromno otvara svoja vrata, ranije su već osigurale i mjesta kao ugledne sveučilišne profesorice, liječnice ili pravnice. Sve više ih javno iskazuje svoje ambicije, zarađuju više, ali ne isto kao muškarci, sve više samostalno donose važne odluke u privatnom i poslovnom životu te sve više utječu na najveći broj kupovina za potrebe u kućanstvu.

 12. Različita znanstvena istraživanja pokazuju, da je ženama važno da ne ostanu domaćice koje će se samo brinuti o kuhanju, kući i djeci već im je za sreću jako bitandobar posao. EU dirigira da žene u Hrvatskoj moraju činiti 60% zaposlenih do 2010. godine Žene zarađuju za četvrtinu manje od muškaraca Zaposlene žene su sretnije

 13. Veliki broj zaposlenih žena nema vremena za sebe zbog obaveza, pa brza rješenja za prividno opuštanje (ili bijegove) traže u većim količinama cigareta, kave, alkoholnih pića, slatkiša, medikamenata, kompulzivnoj kupovini ... U Velikoj Britaniji i srednji sloj žena konzumira kokain kao sredstvo za pokušaj rješenja njihovih problema; u početku to izgleda idealno i dostupno jer za samo 25 funti možete uživati u navali energije i odličnog raspoloženja Kokain povećava mogućnost od srčanog udara, a dugo konzumiranje može uništiti jetru i mentalno zdravlje Stres zbog posla i obiteljskih obaveza je prevelik pa žene traže izlaz...

 14. Stresu na radnom mjestu svakodnevno je izloženo 78 % zaposlenih, najčešći izvor stresa su nadređeni, prekovremeni rad i rokovi, a “uredski bijes” postaje ozbiljan problem Žene češće od muškaraca smatraju da su pod stresom “Bijes” uključuje gubitak kontrole, vikanje, psovanje, vrijeđanje, razbacivanje i razbijanje stvari... Mobbing – zlostavljanje na radnom mjestu Većina zaposlenih svakodnevno pod stresom

 15. neprijateljska i neetička komunikacija koja je usmjerena na sistematičan način od strane jednog ili više pojedinaca, uglavnom prema jednom pojedincu, koji je zbog tog zlostavljanja stavljen u poziciju u kojoj je bespomoćan i u nemogućnosti da se obrani, te držan u njoj pomoću stalnih maltretirajućih aktivnosti MOBBING – emocionalno i moralno zlostavljanje

 16. žrtva psihičkog zlostavljanja može postati bilo koji zaposlenik, bez obzira na životnu dob, spol, izgled, socijalni status, stupanj obrazovanja, radnu ili profesionalnu poziciju čak i sposoban, besprijekorno stručan, marljiv i savjestan pojedinac istraživanja (Kompier, 1999., Jokić-Begić i sur, 2003.) pokazuju da se na spletkarenje, potkopavanje i poniženje s ciljem eliminacije nepoželjnog iz kolektiva troši mnogo više energije nego na sam rad za koji se prima plaća

 17. Istraživanje portala www.posao.hr pokazalo je kako je seksualno uznemiravanje problem s kojim se susreću mnogi zaposlenici na radnim mjestima, budući da se više od polovice ispitanika, njih 56%,izjasnilo da je barem jednom na radnom mjestu bilo žrtvom seksualnog uznemiravanja Osobe koje se susreću sa seksualnim uznemiravanjem na radnom mjestu najčešće su izložene: nepristojnim šalama i dobacivanju (30%),  neželjenim fizičkim kontaktima (27%), neželjenim seksualnim komentarima (22%), prijetnjama i ucjenama ukoliko ne pristanu na seksualni odnos (8%) te uznemirujućim telefonskim pozivima, sms ili e-mail porukama (2%).

 18. uklanjanje diskriminacije žena u području zapošljavanja • pravo na rad kao neotuđivo pravo svih ljudskih bića • pravo na iste mogućnosti zapošljavanja, uključujući primjenu istih kriterija za izbor u vezi sa zapošljavanjem

 19. pravo glasa na svim izborima i javnim referendumima, te da mogu biti izabrane u sva tijela koja se biraju javnim izborima • sudjeluju u kreiranju i provedbi vladine politike i zauzimaju položaje, te obavljaju sve javne dužnosti na svim razinama vlasti • sudjeluju u radu nevladinih udruga i udruženja koja se bave javnim i političkim životom

 20. mediji imaju ključnu ulogu u suprotstavljanju rodnim stereotipima • oni mogu pridonijeti predstavljanju realne slike vještina i sposobnosti žena i muškaraca u suvremenom društvu • osvješćivanje treba poticati na svim razinama

 21. RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MOŽE SE POSTIĆI SAMO AKO POSTOJI NEDVOSMISLENA POSVEĆENOST OVOM PROBLEMU NA NAJVIŠOJ POLITIČKOJ RAZINI

 22. Stalna manja zastupljenost žena u političkom donošenju odluka demokratski je nedostatak

 23. UN KONVENCIJA O UKLANJANJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENARepublika Hrvatska je potpisnica ove Konvencije od 9. rujna 1992. godine

 24. Glumica Nicole Kidman predana je svojoj ulozi veleposlanice dobre volje UN-ovog Razvojnog fonda za žene

 25. ŠUTNJA NE POMAŽE!ZATVARANJE OČI NE POMAŽE! ... ZAHVALJUJEM NA PAŽNJI ...