e learning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
หลักการที่ดีในการทำ E - Learning  อย่าง ต่อเนื่อง ในสถาบันการศึกษา PowerPoint Presentation
Download Presentation
หลักการที่ดีในการทำ E - Learning  อย่าง ต่อเนื่อง ในสถาบันการศึกษา

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

หลักการที่ดีในการทำ E - Learning  อย่าง ต่อเนื่อง ในสถาบันการศึกษา - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

หลักการที่ดีในการทำ E - Learning  อย่าง ต่อเนื่อง ในสถาบันการศึกษา. K.S. Cheung*, J. Lam, T. Im and R. Szeto ศูนย์การเรียนรู้ไซเบอร์ สเปซ มหาวิทยาลัยฮ่องกง. การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ถูกใช้อย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'หลักการที่ดีในการทำ E - Learning  อย่าง ต่อเนื่อง ในสถาบันการศึกษา' - wyatt-macias


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
e learning

หลักการที่ดีในการทำ E - Learning อย่างต่อเนื่องในสถาบันการศึกษา

K.S. Cheung*, J. Lam, T. Im and R. Szeto

ศูนย์การเรียนรู้ไซเบอร์สเปซ

มหาวิทยาลัยฮ่องกง

slide2

การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ถูกใช้อย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา

บทความนี้สรุปประสบการณ์ของผู้วิจัยในการทำ e-learning อย่างต่อเนื่องในสถาบันการศึกษา ตามประสบการณ์ของผู้วิจัยได้เสนอบางหลักการที่ดีในการทำ e-learning กล่าวโดยสรุปแล้ว e-learning ควรจะเป็นมากกว่าแพลตฟอร์ม แต่ควรเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งเสริมจากการเรียนแบบเดิมที่เรียนในห้องเรียน โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน E-learning ควรได้รับการสนับสนุนด้านการบริการ IT และการพัฒนา e-course ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ด้านไอที

slide3

ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีการสื่อสาร มีส่วนทำให้การเรียนรู้มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นักศึกษาจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้และเข้าร่วมการอภิปรายในสถานที่ใดและเวลาใด ๆ ก็ได้ ความยืดหยุ่นนี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมกลยุทธ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเป้าหมายที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน

ระบบการจัดการการเรียนรู้นี้เป็นการพัฒนาการให้บริการและการแก้ไขปัญหาโดยใช้ e-learning สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮ่องกง

e learning 5
การที่ทำให้ E-learning ประสบความสำเร็จต้องทำ 5 ข้อดังนี้

ข้อมูลเหล่านี้ถูกรวบรวมจากประสบการณ์ของผู้วิจัย

 • สภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพของ  E - learning  ควรจะเป็นมากกว่าแค่เป็นแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ต้องครอบคลุม E-courses เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
 • E - learning ควรจะเป็นตัวผลักดันการเรียนการสอนไม่ใช่ให้เทคโนโลยีเป็นตัวผลักดัน มันถูกพิสูจน์แล้วว่าการจัดการหลักสูตรอิเล็คทรอนิกส์และใช้นวัตกรรมของไอทีสำหรับการอกแบบเนื้อหาการเรียนการสอนมีความสำคัญต่อความสำเร็จของ  E - learning
 • ตามประสบการณ์ของผู้วิจัย E - learning ไม่เพียงแต่เสริมการเรียนรู้แบบเดิมที่เรียนในห้องเรียนแต่สามารถเติมเต็มได้ 3 ด้าน คือ
  • ช่วยผู้เรียนเตรียมบทเรียนก่อนการเรียน
  • ช่วยผู้เรียนทบทวนบทเรียน
  • ช่วยอธิบายบทเรียนหรือแนวความคิดที่ยากและซับซ้อนด้วยรูปภาพเคลื่อนไหว ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น
 • E – learning ควรเป็นระบบการจัดการเรียนรู้แบบเปิด
 • E - learning ควรจะเป็นร่วมมือกันด้าน IT Support Services ของเจ้าหน้าที่ด้านไอทีและการพัฒนาหลักสูตร  E-courses ของนักวิชาการ
slide10
สรุป

ถึงแม้ตอนนี้ E-learning มีแนวโน้มที่ไม่เพียงแต่ใช้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา ยังถูกใช้ในสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงขาดมาตรฐานที่ดี

งานวิจัยนี้สรุปประสบการณ์ในการพัฒนา E-learning และหลัก 5 ข้อที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ

E-learning เป็นการเติมเต็มการเรียนรู้แบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้วิจัยมีความเชื่อว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาที่จะพัฒนา E-learning ต่อไป

slide11

1. งานวิจัยที่อ่านเกี่ยวข้องกับ IS ของเรายังไง

เพราะงานวิจัยฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนผ่านทางอิเล็คทรอนิกส์ และบอกสิ่งที่ควรปฏิบัติในการทำให้สำเร็จ 5 ข้อ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพของ  E - learning  ควรจะเป็นมากกว่าแค่เป็นแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ต้อง

ครอบคลุม E-courses เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้

2. E - learning ควรจะเป็นตัวผลักดันการเรียนการสอนไม่ใช่ให้เทคโนโลยีเป็นตัวผลักดัน มันถูกพิสูจน์แล้วว่าการ

จัดการหลักสูตรอิเล็คทรอนิกส์และใช้นวัตกรรมของไอทีสำหรับการอกแบบเนื้อหาการเรียนการสอนมี

ความสำคัญต่อความสำเร็จของ  E - learning

3. ตามประสบการณ์ของผู้วิจัย E - learning ไม่เพียงแต่เสริมการเรียนรู้แบบเดิมที่เรียนในห้องเรียนแต่สามารถเติม

เต็มได้ 3 ด้าน คือ

1. ช่วยผู้เรียนเตรียมบทเรียนก่อนการเรียน

2. ช่วยผู้เรียนทบทวนบทเรียน

3. ช่วยอธิบายบทเรียนหรือแนวความคิดที่ยากและซับซ้อนด้วยรูปภาพเคลื่อนไหว ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น

4. E – learning ควรเป็นระบบการจัดการเรียนรู้แบบเปิด

5. E - learning ควรจะเป็นร่วมมือกันด้าน IT Support Services ของเจ้าหน้าที่ด้านไอทีและการพัฒนาหลักสูตร  E-courses

ของนักวิชาการ

slide12

2. ผู้ทำวิจัยมีแรงจูงใจอะไรในการทำวิจัยชิ้นนี้

เพื่อพัฒนาการให้บริการและการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ฮ่องกงโดยใช้ e-learning

3. ผู้ทำวิจัยใช้เทคนิคอะไรในการทำวิจัย

ผู้วิจัยรวบรวมจากประสบการณ์ในการทำ e-learning มากว่า 10 ปี

4. เค้าค้นพบอะไร

ถึงแม้ตอนนี้ E-learning มีแนวโน้มที่ไม่เพียงแต่ใช้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา ยังถูกใช้ในสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงขาดมาตรฐานที่ดี

5. ช่วยงานของเราได้อย่างไร

ทราบหลักการและตัวอย่างการทำ e-learning ที่ดี

6.ทำไมเราถึงเลือกวิจัยนี้มา

เพราะข้อมูลของงานวิจัยฉบับนี้สามารถนำไปปรับใช้กับ IS ของตนเองได้