Update fiscaliteit ken roelands
Download
1 / 74

Update fiscaliteit Ken Roelands - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Update fiscaliteit Ken Roelands. Overzicht. Personenbelasting Vennootschapsbelasting Procedure inkomstenbelastingen BTW. Bron. Wet 21/12/2009 houdende fiscale en diverse bepalingen II Wet 22/12/2009 houdende fiscale en diverse bepalingen I Wet 22/12/2009 houdende fiscale bepalingen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Update fiscaliteit Ken Roelands' - wyatt-leon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Update fiscaliteit ken roelands

Update fiscaliteitKen Roelands


Overzicht
Overzicht

 • Personenbelasting

 • Vennootschapsbelasting

 • Procedure inkomstenbelastingen

 • BTW


Update fiscaliteit ken roelands
Bron

 • Wet 21/12/2009 houdende fiscale en diverse bepalingen II

 • Wet 22/12/2009 houdende fiscale en diverse bepalingen I

 • Wet 22/12/2009 houdende fiscale bepalingen

 • Programmawet 23/12/2009

 • Wet 19/05/2010 houdende fiscale en diverse bepalingen

 • Decreet 23/12/2010 houdende bepaling tot begeleiding van de begroting 2011

 • Wet 29/12/2010 tot wijziging van het wetboek BTW

 • Wet 29/12/2010 houdende fiscale en diverse bepalingen I

 • Wetsontwerp diverse bepalingen 2011Aangifte in de personenbelasting
Aangifte in de personenbelasting

 • Nieuw aangifteformulier AJ 2011:

  • gepubliceerd in B.S. 13/03/2011 (err. 23/3/2011)

  • 47 nieuwe codes (15 codes geschrapt)

  • Uiterste indieningsdatumwschlk 30/6/2011 (<-> mandatarissen via tax-on-web)

 • Volgende jaar geen papieren aangifte 

  • Elektronische aangifte via mandataris

  • Tax-on-web, tenzij expliciet gevraagd (wetsontwerp)

 • “Voorstel van vereenvoudigde aangifte” (i.p.v. voorstel van aanslag) vanaf AJ 2011


Vak iv wedden lonen enz
Vak iv. WEDDEN, LONEN, ENZ.


Sociaal voordeel maaltijdcheque
Sociaal voordeel maaltijdcheque

 • Watvoorafging:

  • RS : MC=VAA

  • vrijstellingsvoorwaardenexpliciet in WIB

 • RSZ: geen cumul maaltijdcheque en maaltijdvergoeding dezelfde maaltijd/dag

  • Fiscale gevolgen? In pcp fiscale wettekst (fiscaal volgt niet langer sociaal), maar…

 • Elektronische maaltijdcheques


Afschaffing vlaamse jobkorting
Afschaffing Vlaamse jobkorting

 • Forfaitaire korting PB

  • Vanaf IJ 2007 incentive beroepsactieve inwoners Vlaams Gewest (bepaald activiteitsinkomen)

  • IJ 2009 : € 250; IJ 2010: € 125

 • Vanaf AJ 2012: afgeschaft om budgettaire redenen

 • <-> Federale jobkorting


Voordeel alle aard bedrijfswagen
Voordeel alle aard bedrijfswagen

 • AJ 2011: op basis CO2-uitstoot (i.p.v. fisc. PK)

  • Inschrijving DIV/gelijkvormigheidsattest

 • Formule:

  • Dieselwagens: g/km CO2-uitstoot x 0,00230 x km-aantal (5000/7500)

  • Benzinewagens: g/km CO2-uitstoot x 0,00210 x km-aantal

  • Vanaf AJ 2012: 0,00216 g/km (B)/0,00237 g/km (D)

  • Let op

  • Geen gegevens: 205 g/km (B)/195 g/km (D)

  • Minimum 0,10 EUR/km (elektrische wagens)


Vaa bedrijfswagen voorbeeld
VAA bedrijfswagenVoorbeeld

 • Gegevens:

  • BMW 520d (12 fiscale pk / 139 g CO2–uitstoot/km)

  • Woont op <25 km van werk

 • Op basis CO2-uitsoot (AJ2012):

  • 139 g x €0,0023 x 5000 km= € 1.647,15

 • Ter vergelijking op basis fiscale PK (t/m AJ 2010):

  • € 0,3830 x 5000 km = € 1.915,00


Beroepskosten
Beroepskosten

 • Vanaf AJ 2011:

  • brandstofkosten slechts 75% aftrekbaar (voorheen 100%) - ook i/d vennB

 • Pro memorie: autokosten PB:

  • Privéverplaatsingen : niets

  • Woon-werkverkeer: € 0,15/km

  • Werk-werkverkeer: 75% of 100% (financiering, mobilofonie)


Eindejaarbezoldigingen openbare sector
Eindejaarbezoldigingen openbare sector

 • Watvoorafging:

  • Openbare sector: decemberweddebetaald in januari

  • Vanaf 2008 afzonderlijktariefvoor ‘bezoldigingen’ 1ste keerbetaald in december (A.9 – code 247)

 • Vanaf 2010:

  • ook voor “vergoedingen […] tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen” 1e keer uitbetaald in december 2010

  • 4 nieuwesubrubrieken in aangifte


Vak vii vorige verliezen en aftrekbare bestedingen
Vak vii. Vorige verliezen en aftrekbare bestedingen


1 onderhoudsuitkeringen
1. Onderhoudsuitkeringen

 • Wijziging art. 203 e.v. B.W. (W. 19.03.2010):

  • verduidelijking

  • Ouderlijke onderhoudsplicht: zowel gewone als buitengewone kosten

  • “Onder buitengewone kosten wordt verstaan de uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijke budget voor het dagelijkse onderhoud van het kind dat desgevallend als basis diende voor de vaststelling van de onderhoudsbijdragen, overschrijden.”


2 onderhoudsuitkeringen
2. Onderhoudsuitkeringen

 • CI.RH.241/605.665 08.05.2010

  • werktdoor op fiscaalvlak (belastbaarheid/aftrekbaarheid)

  • Onderhoudsbijdragen voor gewone en buitengewone kosten aftrekbaar

   • Betaling stookoliefactuur strenge winter, aanschaf wagen voor studies, …

   • Willekeurige bijdragen voor fiscale redenen niet aftrekbaar

  • Onderhoudsbijdragen op ‘kindrekening’ aftrekbaar

 • Circulaire 29 juni 2010:

  • onderhoudsuitkeringentssechtgenoten in jaar van feitelijke scheiding aftrekbaar

 • Opgelet: onderhoudsuitkeringenbelastbaarbijkind - niet aangevenbijouder!


Andere aftrekbare bestedingen
Andere aftrekbare bestedingen

 • Giften (VII.3)

  • Gift aftrekbaar  minimum € 30; vanaf AJ 2012: € 40

 • Uitgaven voor opvang van kinderen (VII.4)

  • In pcpaftrekbaar kind <12 jaar

  • Voor kind met zware handicap: 18 jaar (AJ2011)


Vak ix uitgaven die recht geven op belastingverminderingen
Vak ix. Uitgaven die recht geven op belastingverminderingen


E winwinlening
E. Winwinlening

 • Wat?

  • Lening « family, friends and fools »

  • Belastingvermindering 2,5% lening (bovenop interest)

  • Bedrag lening op 1/1 in code 1377 en op 31/12 in code 1378

 • Voorbeeld: lening € 50.000, interest 3,75% (max. 2011)

  • Betaalde interest : 50.000 x 3,75% = 1.875,00

  • Inhouding 15% roerende voorheffing : - 281,25

  • Belastingvermindering : 50.000 x 2,5% = 1.250,00

  • Netto kredietgever (zonder actualisatie): 2.843,75 (of jaarlijks rendement van ca. 5,7% - zonder actualisatie)


E winwinlening1
E. Winwinlening

 • Nieuw vanaf 2011:

  • Aan alleKMO’s (niet enkel starters)

  • Kredietnemer kan € 100.000 i.p.v. € 50.000 lenen (max per kredietgever blijft wel € 50.000)

  • Verruiming terugbetalingsmodaliteiten (voorheen enkel 1x aflossing na 8 jaar):

   • Maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks

   • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling

  • Aanvraag en schrapping via website (real time)

  • http://www.pmv.eu/nl/diensten/winwinleningG e nergiebesparende uitgaven
G. Energiebesparende uitgaven

 • Welke uitgaven?

  • ‘Recente’ woning < 5 jaar in gebruik bij aanvang werken beperkt tot (vanaf AJ2011):

   • Zonneboiler

   • Zonnecelpanelen

   • Warmtepomp

  • Woning >= 5 jaar in gebruik bij aanvang werken:

   • Vervanging of onderhoud stookketels

   • Plaatsing dubbele beglazing

   • Isolatie van daken, muren en vloeren (vanaf AJ2012 enkel nog dakisolatie)

   • Plaatsen thermostatische kranen/kamerthermostaat

   • Energie-audit

   • Zonneboiler

   • Zonnecelpanelen

   • Warmtepomp


G energiebesparende uitgaven1
G. Energiebesparende uitgaven

 • Belastingvermindering:

  • 40% uitgaven (incl. btw), maximum per woning, per belastingplichtige en per BT: €2.770,00 (AJ 2011) (+ € 830,00  zonnepanelen en zonneboilers)

 • Terugbetaalbaar belastingkrediet

  • Vanaf AJ 2011 (naast isolatiewerken) uitgebreid tot stookketels, dubbele beglazing, thermostatische kranen/kamerthermostaat, energie-audit

  •  woning >= 5 jaar en betaling in 2010 t/m 2012

 • Overdraagbaarheid belastingvermindering (spreiding) naar volgende 3 jaren

  •  woning >= 5 jaar

 • CI.RH.331/605.643 van 22.02.2011: FAQ, bespreking per maatregel


Voorbeeld energiebesparende uitgaven
Voorbeeld energiebesparende uitgaven

 • In 2010 plaatsen zonnepanelen € 20.000 in woning > 5 jaar in gebruik (slechts 1 woning)

 • Berekening belastingvermindering AJ2011:

  • € 20.000 x 40% = 8.000 (code 1330)

  • beperkt tot 2.770 + 830 -3.600

  • overdraagbaar: 4.400

   • AJ 2012 -3.670(code 1340)

   • AJ 2013 730

 • Anderevoordelen: aftrekenige en eigenwoning, groenestrommcertificaten, minderenergieverbruik, premies, enz. (www.energiesparen.be)


H lage energie passief nulenergiewoning
H. Lage energie-/passief-/nulenergiewoning

 • Belastingvermindering voor energiezuinige woningen gedurende 10 jaar:

 • Certificaat


Vermindering onroerende voorh effing voor energiezuinig gebouw
Vermindering onroerende voorheffing voor energiezuinig gebouw

 • Vanaf AJ 2009 vermindering OV voor energiezuinig gebouw in Vlaams Gewest (op basis E-peil)

 • Energiepeil:

  • totaal energiegebruik gebouw en haar vaste installaties in standaardomstandigheden

 • Korting gedurende 10 jaar i.f.v. E-peil (1/1 AJ):

  • Korting 20%  max. E-peil van 60 voor woning (of 70 voor ander gebouw dan een woning)

  • Korting 40%  max. E-peil 40 (alle gebouwen)

 • E–peil strenger: nu max E80, vanaf 2012 max E70, vanaf 2014 max E60


Andere gunstmaatregelen
Andere gunstmaatregelen?

 • Andere fiscale maatregelen:

  • Aftrek enige en eigen woning (zgn. woonbonus)

  • ‘Groene’ leningen (interestbonificatie 1,5%, belastingvermindering 40% resterende interest (vak VIII.C.2/1143, Fonds ter Reductie Globale Energiekost)

  • Belastingvermindering renovatieovereenkomst (zgn. mama-papalening - vak IX.F)

  • 6% BTW voor woningen >=5 jaar

 • Niet fiscale gunstmaatregelen:

  • Groenestroomcertificaten (zonnepanelen - € 330 per 1.000 KwH en vanaf 01/07/2011: € 300)

  • Vlaamse dakisolatiepremie, enz.

  • Provinciale en gemeentelijke subsidies

  • Premies netbeheerders (voor isolatie, vervanging ketel, …)

 • Zie: www.energiesparen.be


Voorbeeld subsidies bron vea
Voorbeeld subsidies (bron: VEA)

 • 25 m² ramen vervangen

 • Kostprijs: € 10.000 + 6%BTW = € 10.600 btwi

 • Conclusie: zeer rendabele investering


M aandelen erkende ontwikkelingsfondsen
M. Aandelen erkende ontwikkelingsfondsen

 • Belastingvermindering voor verwerving aandelen in erkende ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden

 • Fiscaal voordeel:

  • 5% uitgave verwerving

  • maximum € 290,00 (AJ 2011)

 • Al sinds AJ 2009, maar nu eerste maal in aangifte : in 2010 1ste uitgifte IncofinInvestment Management


N o elektrische voertuigen
N./O. Elektrische voertuigen

 • Belastingvermindering bij aankoop nieuw elektrisch voertuig (rubriek N)

  • Voor wagens tijdelijk 30% (max. € 9.000/€ 9.190) betalingen in 2010 t/m 2012 (niet cumuleerbaar met 15% korting op factuur)

  • Andere voertuigen: 15% aankoopprijs (max. € 4.540 vierwieler en € 2.770 motorfietsen)

 • Belastingvermindering voor installatie oplaadpunt aan woning (rubriek O)

  • 40% aankoopprijs (max. € 250 – AJ 2011)


 • Vak xiv inkomsten van kapitalen en roerende goederen
  Vak xiv. Inkomsten van kapitalen en roerende goederen


  A buitenlandse roerende inkomsten
  A. Buitenlandse roerende inkomsten

  • Arrest Dijkman (H.v.J. 1 juli 2010)

   “Artikel 56 EG verzet zich tegen een wettelijke regeling van een lidstaat volgens welke ingezeten belastingplichtigen van deze lidstaat die interesten of dividenden uit beleggingen of investeringen in een andere lidstaat ontvangen, onderworpen zijn aan een aanvullende gemeentebelasting wanneer zij er niet voor hebben geopteerd zich deze roerende inkomsten te laten uitbetalen door een in hun woonstaat gevestigde tussenpersoon, terwijl soortgelijke inkomsten die voortvloeien uit beleggingen of investeringen in hun woonstaat niet hoeven te worden aangegeven en in dat geval ook niet onderworpen zijn aan de aanvullende gemeentebelasting, aangezien zij reeds aan een bronheffing zijn onderworpen.”

   • Schending vrije kapitaalverkeer : inwoners AGB ondergaan op inkomsten uit buitenlandse beleggingen geïnd in andere EER-lidstaat (zonder tussenkomst Belgisch tussenpersoon)


  Agb buitenlandse roerende inkomsten
  AGB buitenlandse roerende inkomsten

  • Recent wetsontwerp:

   • Berekeningsbasis AGB wordt verminderd met gedeelte roerende inkomsten uit EER-lidstaat geïnd in het buitenland

  • Vanaf AJ 2011 in aangifte 2011 bijkomende codes (444,445,446)

  • Voorgaande jaren: zelf initiatief nemen (bezwaarschrift/verzoek tot ambtshalve ontheffing)

  • Contactpunt regularisaties AGB?


  Vak xvi bezoldigingen van bedrijfsleiders
  Vak xvi. Bezoldigingen van bedrijfsleiders


  Bezoldigingen bedrijfsleiders
  Bezoldigingen bedrijfsleiders

  • Voordeel alle aard: verhoging forfaitair voordeel kosteloze verwarming en elektriciteit

   • VAA niet-hypothecaire leningen (R/C) 2010: 9%

   • Vanaf AJ 2011 aanpassing forfaitaire beroepskosten bedrijfsleiders:

   • Verlaging wettelijk kostenforfait van 5% naar 3%

   • Verlaging maximumbedrag van € 3.590 naar € 2.150


  Wetsontwerp houdende diverse bepalingen wijzigingen pb
  Wetsontwerp houdende diverse bepalingen – Wijzigingen PB

  • Onroerende inkomsten

   • Uitbreiding vrijstellingen art. 12 §1&2 WIB (voor bepaalde instellingen, verhuring loopbaanpacht en pacht) tot inkomsten uit goederen uit EER (n.a.v. kritiek Europese Commissie)

  • Vrijstelling melkquota

   • Verwijzing naar ”federale en gewestelijke reglementering” i.p.v. specifieke wetgeving

  • Beroepskosten: aftrek interesten

   • Actualiseren lijst art. 56 WIB + uitbreiden met een aantal EER instellingen (n.a.v. kritiek Europese Commissie)

  • AGB op buitenlandse roerende inkomsten(zie hoger)

  • Elektronische aangifte (zie hoger)

  • Bankgeheim (zie verder)


  Wijzigingen belasting niet inwoners
  Wijzigingen Belasting niet-inwoners

  • Vanaf AJ 2011:

   • Pensioen toegekend door niet-inwoner belastbaar in België  1) faciliëring of 2) beroepsactiviteit uitgeoefend in België (228 §2, 7°bis WIB)

   • Aanpassing belastbaar tijdperk (zie verder)

   • Sportbeoefenaars: Ci RH 241/603.774 van 02/07/2010: Vanaf 30d grens overschreden bij 1 SA -> verplicht regulariseren

  • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen:

   • Vanaf AJ 2011: ‘gewone’ niet-inwoners geen aftrek meer voor onderhoudsuitkeringen & giften (241 WIB)

   • Bevrijdende BV voor ‘non-pool zeelieden’  geen inwoner EER-lidstaat (248 §1 WIB)

   • Optionele regularisatie voor vennoten burgerlijke vennootschap/vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (248§1 WIB)  Biztax
  BizTax

  • BizTax opvolger VENSOC (vanaf AJ2011)

  • Wijzigingen t.o.v. VENSOC, o.a.:

   • Finformbijlagen (275C, 204.3, enz. ) in aangifteformulier verwerkt

   • bijlagen ‘verworpen uitgaven’ en ‘afschrijvingstabellen’ ook in formulier verwerkt.

   • Zelf gemaakte bijlagen (jaarrekening, interne jaarrekening, verslagen AV, enz.) vrije bestandsnaam  Autofiscaliteit overzicht
  Autofiscaliteit - overzicht

  • Wat vooraf ging

   • AJ 2008: aftrekbeperking i.f.v. CO2–uitstoot (ipv 75%)

  • Vanaf AJ 2011:

   • VAA bedrijfswagen i.f.v. CO2–uitstoot (zie hoger)

   • Aftrekbeperking : schalen CO2–uitstoot verstrengd (zie verder)

   • Brandstofkosten 75% aftrekbaar (zie hoger)

   • Fiscale stimuli voor elektrische voertuigen (zie verder)


  Aftrekbaarheid autokosten
  Aftrekbaarheid autokosten

  • Overzicht aftrekbaarheid


  Elektrische voertuigen
  Elektrische voertuigen

  • Elektrische voertuigen

   • Kosten (incl. afschrijvingen) 120% aftrekbaar

   • extra ‘20%’

    • Geen rekening met gehouden voor latere min- of meerwaarden

  • Oplaadstations

   • Versnelde afschrijving oplaadstations (2 jaar) OF

   • Verhoogde investeringsaftrek: basis% (3,5%) + 10%

   • Circ. 21/3/2011 :

    • 3 jaar en verhoogdeinvesteringsaftrek kan niet


  Update fiscaliteit ken roelands
  WCO

  • Vervangt de Wet op het gerechtelijk akkoord

   • Buitengerechtelijk minnelijk akkoord

   • Gerechtelijke reorganisatie:

    • Minnelijk akkoord

    • Collectief akkoord

    • Overdracht onder gerechtelijk gezag onderneming

  • Mogelijkheden:

   • Geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van schuld

   • Uitstel betaling

   • Toestaan renteloze lening

   • Omzetting schuldvordering in kapitaal


  Wco inkomstenbelastingen
  WCO - inkomstenbelastingen

  • Schuldenaar

   • Schuldvermindering = winst, maar vrijstelling (art. 48/1 WIB)

   • Vrijstelling is definitief van zodra reorganisatieplan of minnelijk akkoord volledig is uitgevoerd

  • Schuldeiser

   • Schuldvermindering is aftrekbare kost (vrijstelling waardevermindering art. 48/2 WIB)

   • door de rechtbank gehomologeerd reorganisatieplan of vastgesteld minnelijk akkoord in kader WCO

  • Zowel fiscus als RSZ gebonden door gehomologeerd plan

   • Brussel 10 maart 2010

   • Brussel 17 juni 2010


  Update fiscaliteit ken roelands
  WCO

  • BTW:

   • Bepaling tijdstip vordering tot teruggaaf

    • Minnelijk akkoord: vonnis

    • Collectief akkoord: homologatie rechtbank

    • Overdracht onder gerechtelijk gezag onderneming: sluiting procedure

  • Boekhoudkundig:

   • Ontwerpadvies CBN 2011/X - Invloed van het buitengerechtelijkminnelijkakkoord en de gerechtelijkereorganisatie op de schulden en vorderingen


  Film tax shelter
  Film-tax shelter


  Film tax shelter wijzigingen
  Film-tax shelterWijzigingen

  • Fiscale vrijstelling: 150% investering

   • Max 50% gereserveerdewinst + € 750.000 (beperkt overdraagbaar indien onvoldoendewinst)

 • Voorwaarden, o.a.:

  • Investeren in een « erkendaudiovisueel werk »

   • ‘fictiefilm’ (vanaf AJ 2011 ipv langspeelfilm), documentaire, animatiefilm

  • Via raamovereenkomst (AJ2010 technische aanpassingen)

   • Lening (max. 40%); of

   • Rechten verworven op het werk (APNI-rechten)

    • CBN–advies 2010/7: geldbelegging (VIII. B) geen IVA, meer bepaald 51 ‘Aandeel’ ( noch vastrentend effect, noch termijndeposito)

  • Vanaf AJ2010: ookBelgischeinrichtingen van productievennootschappen


 • Film tax shelter voorbeeld mogelijk belastingvoordeel

  Investering € 50.000: 40% lening (€ 20.000) en 60% rechten (€ 30.000)

  Film-tax shelterVoorbeeld mogelijk belastingvoordeel


  Film tax shelter kasstromen
  Film-tax shelterKasstromen


  Betalingen aan belastingparadijzen
  Betalingen aan belastingparadijzen

  Aangifteplicht (vlgs. art. 307, lid 3 WIB) 

  • door venn. onderworpen aan venB/BNI

  • voor betalingen

   • rechtstreekse en onrechtstreekse

   • >= € 100.000,00/jaar

   • vanaf 1 januari 2010 (vanaf AJ 2010)

   • Jaar betaling telt, ongeacht aftrek als kost…

  • aan personen gevestigd i/e belastingparadijs

   • Belastingparadijs (zie verder):

    • OESO-lijst

    • Belgische lijst (<10% venB - KB van 6 mei 2010 – zie verder)
  Betalingen aan belastingparadijzen sanctie s
  Betalingen aan belastingparadijzenSanctie(s)

  • Kost niet aftrekbaar (art. 198, 10° WIB):

   • Niet (correct) aangegeven ‘betalingen’

    • ficheverplichting -> aanslag geheime commissielonen

   • Wel aangegeven betalingen, maar BP kan niet aantonen dat

    • “werkelijke oprechte verrichtingen” (arm’slength); EN

    • geen artificiële constructies (substance)

  • Aangifte kan aanleiding geven tot:

   • Verwerping kost (+evt. vorige jaren)

   • transfer pricing-onderzoek

   • Niet-tegenstelbaarheid (art. 344 §2 WIB)

  • ‘Malafide’ BP zal 2 x nadenken voor aangifte…


  Betalingen aan belastingparadijzen circ 30 11 2010
  Betalingen aan belastingparadijzenCirc. 30/11/2010

  • zeer ruime interpretatie, o.a. ook:

  • betalingen door buitenlandse inrichtingen! (<-> winsten in B vaak vrijgesteld…)

  • betalingen niet beperkt tot aftrekbare kosten

  • Betalingen in naam of voor rekening van derden

  • betalingen aan natuurlijke personen

  • ‘gevestigd’ in belastingparadijs: adres, rekening OF hoofdhuis aldaar (weerlegbaar)

  • aangifteplicht als BP weet of geacht is te weten dat verkrijger slechts tussenpersoon (vnl. bij verbonden ondernemingen)


  Dbi aftrek wijzigingen
  DBI-aftrekWijzigingen

  • Voorwaarden:

   • Kwantitatieve voorwaarden

    • Minimum participatievoorwaarde :

     • Deelneming 10%; of

     • € 1.200.000

    • Permanentievoorwaarde (min 1 jaar)

    • Financieel vast actief

    • in volle eigendom

   • Taxatievoorwaarde (bv. Singapore Voorafgaande beslissing 2010.041 van 16/03/2010)

  Nieuw vanaf

  AJ 2011

  € 2.500.000

  Wetsontwerp vanaf AJ 2012


  Voorbeeld
  Voorbeeld

  • Dividenduitkering Singaporese Co -> Belco

   • Bruto winst: 100

   • Belastbare basis Singapore: 10

    • Singapore: 10 x 18% = -1,8

    • Dividenduitkering: 100-1,8= 98,2

   • België: 98,2 x 5%x 33,99%= -1,6

   • Totale belastingdruk= 3,4

   • Nettowinst: 100- 3,4 = 96,6

  Belco

  33,99% VennB

  1,7% effectieve belastingdruk

  Singapore Co

  18% VennB


  Dbi aftrek wijzigingen1
  DBI-aftrekWijzigingen

  • Aanrekening op ‘slechte’ verworpen uitgaven:

   • Voorheen niet voor dochtervenn. EU lidstaat

   • Nu: EER – LS, derdelanden met DBV (‘gelijke behandeling – clausule’)

  • Overdraagbaarheid DBI – overschotten van dividend EER dochteronderneming (of op basis van DBV)

   • Circulaire Ci. RH 421/597.150 van 23/06/2009 + addendum 19/05/2010

  Wetsontwerp  Kmo definitie
  KMO-definitie

  • meer uniform KMO-begrip -> art. 15 W.Venn.

   • Vanaf AJ 2010: investeringsreserve

   • Vanaf AJ 2011: vermeerderingonvoldoende VA

  • KMO  laatste en voorlaatste boekjaar max. 1 v/d volgende criteria overschreden:

   • Jaargemiddelde personeelsbestand: 50 (> 100 dan grote onderneming)

   • Jaaromzet excl. BTW: € 7.300.000

   • Balanstotaal: € 3.650.000

 • CBN advies 2010/5 van 19/05/2010


 • Kmo definitie1
  KMO-definitie

  • Nogsteedsgeen uniformedefinitie

   • verlaagd opklimmend tarief

   • vrijstelling bijkomend personeel KMO

   • Dubbel criterium 120% aftrek beveiligingskosten en verhoogde investeringsaftrek


  Overzicht kmo definitie
  Overzicht KMO-definitie


  Varia
  Varia

  • Verduidelijking vrijstelling meerwaarden op aandelen

   • Ook op meerwaarden vastgesteld n.a.v. verdeling van het vermogen van een ontbonden vennootschap (vanaf AJ 2011)

  • Notionele interestaftrek

   • Tarief aanslagjaren 2011 – 2012 max. 3,8%

   • Tarief AJ 2011 : 3,8% AJ 2012: 3,425%


  Wetsontwerp houdende diverse bepalingen wijzigingen vennb
  Wetsontwerp houdende diverse bepalingen – Wijzigingen VennB

  • Verdere EU-‘conformisering’

   • DBI-aftrek: schrapping FVA-voorwaarde (zie hoger)

   • Uitbreiding 15% RV tarief voor beursgenoteerde vennootschap of venn. kapitaal ingebracht door PRIVAK

 • NIA: definitie FVA

 • Beroepskosten: aftrek interesten (zie hoger)

 • Belastingneutrale zetelverplaatsing

  • Regeling SE en SCE uitgebreid tot alle binnenlandse vennootschappen ( Belgische VI) • Voornaamste wijzigingen
  Voornaamste wijzigingen

  • Subsidiaire aanslag:

   • vanaf 10/1/2010 dwingende termijn van 6 maanden voor voorlegging aan rechter

  • Bepaling belastbaar tijdperk:

   • Cass. 20/5/2010: BNI: gronden van belastbaarheid niet-inwoner vallen weg voor 31/12 -> AJ ‘speciaal’

   • KB 22 december 2010:

    • + hoedanigheid v BP in die IB niet meer bezit

    • -> Gronden belastbaarheid blijven bestaan ook zonder inkomsten in België

    • AJ speciaal: overlijden, PB->BNI, BNI->PB


  Voornaamste wijzigingen1
  Voornaamste wijzigingen

  • Uitbreiding ontvangsttheorie: termijnen lopen vanaf 3de werkdag na verzending

   • Antwoordtermijn vraag om inlichtingen (art. 316 WIB)

   • Antwoordtermijn bericht van wijziging (art. 346 WIB)

   • Antwoordtermijn kennisgeving van aanslag ambtswege (art. 351 WIB)

   • bezwaartermijnen (art. 371, 373 WIB & 32 & 103bis WIGB)

  • PV in directe belastingen (omkering bewijslast)

  • Spaarrichtlijn: België overgang bronheffing (WSH) naar informatie-uitwisseling

  • Europese RL inzake wederzijdse bijstand


  Voornaamste wijzigingen2
  Voornaamste wijzigingen

  • Gegevensuitwisseling:

   • Binnen FOD Financiën (tussen admin. onderling)

   • Bevoegdheid ‘alle toereikende, ter zake dienende en niet overmatige inlichtingen”

  • Toegang tot de beroepslokalen:

   • Ambtenaren directe belastingen voortaan dezelfde bevoegdheden als BTW–controleurs (artikel 319 WIB)

   • Geen voorafgaand verzoek om voorlegging meer vereist

   • Onderzoeksbevoegdheid van beroepslokalen


  Versoepeling bankgeheim
  Versoepelingbankgeheim

  • Wetsontwerp

  • Eerst opvragen bij BP

  • Informeren bij bank in kader IB :

   • aanwijzingen van belastingontduiking

   • indiciaire taxatie gepland (te vergaand?)

   • vraag om bijstand uit buitenland (gegevensuitwisseling Europese RL, DBV)

  • Installatie centraal register met rekeningnummers

   • enkel raadplegen  aanwijzingen van belastingsontduiking

  • Gekoppeld aan regeling minnelijke schikking (verval strafvordering)  Overzicht vanaf 2011
  Overzicht – vanaf 2011

  • 6% BTW afbraak & heropbouw woning -> achtergestelde stadsgebieden

  • 6% renovatiewerken aan woningen >= 5 jaar (in pcp verlengd)

  • Nieuwe regels gemengd gebruik OG en andere bedrijfsmiddelen

   • Geenvolledigeaftrekvoorbelastingmeer -> einde ‘Seeling’-doctrine met privé-woning

   • Ook van toepassing op bedrijfswagen (Circ. 25/01/2011)

  • BTW–plicht artsen en ziekenhuizen ingeval van o.a. klinische proeven (1/4/2011)

  • Levering warmte of koude via warmte- of koudenetten

  • Wijzigingplaatsbepalingsregels :

   • Onderscheid B2B en B2C ook voor evenementen, behalve voor diensten m.b.t. de toegangverlening tot het evenement


  Btw op grond
  BTW op grond

  • HvJ 8/6/200 Breitsohl ->BTW-wetgeving aangepast

  • BTW op grond (anders registratierechten) 

   • Gelijktijdige overdracht

   • door dezelfde persoon van

   • (‘nieuw’) gebouw onderworpen aan BTW & bijhorend terrein

  • Beslissing E.T. 119.318 dd. 28/10/2010

   • Dezelfde persoon

    • BTW-eenheid = persoon, THV  geïdentificeerd als BTW-plichtige

    • In pcp geen misbruik voor projectontwikkelaars met verschillende vennootschappen  consequent toegepast

   • Verkoop op plan (grond + gebouw door = persoon)

    • nog te bouwen woning (W. Breyne) : geen BTW op grond

    • Reeds in aanbouw zijnd gebouw: wel BTW op grond


  Btw op grond1
  BTW op grond

  • Principe (woningreeds in aanbouw)

  • Oplossingbijfacturatieaanparticulieren

  grond

  1 persoon

  21% BTW

  gebouw

  gebouw

  Aannemer/

  Bouwpromotor

  21% BTW

  grond

  10% registratie-rechten

  Vastgoedvenn.  Update fiscaliteit ken roelands

  Ken.Roelands@astrealaw.be Kantoor AntwerpenRoderveldlaan 3 - B-2600 AntwerpenTel +32 3 287 11 11 - Fax +32 3 287 11 12Kantoor BrusselLouizalaan 137/1 - B-1050 BrusselTel +32 2 215 97 58 - Fax +32 2 216 50 91www.astrealaw.be