Download
watersportvereniging en fiscaliteit n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Watersportvereniging en fiscaliteit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Watersportvereniging en fiscaliteit

Watersportvereniging en fiscaliteit

159 Views Download Presentation
Download Presentation

Watersportvereniging en fiscaliteit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Watersportvereniging en fiscaliteit John Borsboom

  2. Overzicht btw behandeling

  3. Vooraftrek btw

  4. Vennootschapsbelasting • Indien en voor zover een onderneming wordt gedreven (of in concurrentie wordt getreden) • Vrijstelling indien jaarwinst maximaal € 15.000 • Mogelijkheid voor aftrek fictieve arbeidsbeloning

  5. Giftenaftrek inkomstenbelasting

  6. Vrijstelling schenkbelasting