Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Slovo se stalo tělem…aneb jak se psaná informace přeměnila v život. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Slovo se stalo tělem…aneb jak se psaná informace přeměnila v život.

Slovo se stalo tělem…aneb jak se psaná informace přeměnila v život.

94 Views Download Presentation
Download Presentation

Slovo se stalo tělem…aneb jak se psaná informace přeměnila v život.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Slovo se stalo tělem…aneb jak se psaná informace přeměnila v život.

 2. Skladba obyvatel ČR dle vyznání

 3. V roce 2001 byl podíl žen hlásících se k náboženskému vyznání prakticky u všech věkových kategorií trvale vyšší než jakého bylo dosahováno u mužů. Zatímco u mladších věkových kategorií, přibližně do čtyřicátého roku věku byl rozdíl velmi malý, výraznější podoby dosáhl u starších osob. Například u sedmdesátiletých a starších občanů oproti 59,2 % věřícím mužům bylo 68,9 % věřících žen. Vyšší religiozita žen v pozdějším věku váže především na úroveň vzdělání, které je právě v těchto věkových kategoriích žen podstatně nižší než v případě mužů. Prakticky opačně je tomu u osob bez vyznání. Nejvyšší podíly těchto osob byly sečteny u nejmladších mužů i žen ve věku mezi 15-19 a 20-29 roky. Jen o několik procent méně to je ještě u 30-39letých, teprve pak dochází k postupnému snižování a to až na jednu třetinu u mužů a jednu čtvrtinu u žen ve věku sedmdesáti let a starších. • SUMA: Nejvíc věřících lidí v ČR – žena s nízkým vzděláním nad 70 let

 4. Jak můžeš získat mladé lidi pro Krista tam, kde jsi? Kolik jich zná Krista? Průměrný počet v České republice je jeden z 200. Specifika mladého věku • Procházejí obdobím v životě, kdy jsou nejvíc oslovitelní • Dostupnost – ve škole • Otevřenost – 90% ti, kdo uvěřili v Krista, učinili tak před 21 rokem života Co se stane, když uvěří v Krista? • - mají ještě celý život před sebou • - možnost vychovat a vést svojí rodinu k Bohu • - většina jejích životních rozhodnutí mají stale před sebou • - možnost svědčit jejich rodině a sourozencům • - atd.

 5. Jak si může Bůh použít tebe, aby byli mladí lidé osloveni evangeliem? • Naše mentalita – „Bůh si použije někoho jiného“. Jenže ten „někdo jiný“ není ve škole, v práci – tedy tam kde jsi ty a já. Příklad: Multi-sportovní kemp – někteří křesťané si jeli užít fajn dovolenou. Bylo to i znát když museli něco povědět o víře – velmi tuhé a neosobní. • Pohled zpět – potom nejúspěšnější evangelisté byly většinou lidé odvážní, kteří se nestyděli jít s kůží na trh. Příklad: V minulém roce jsme měli ve sboru (mládeži) asi 7 křtů – všechno byly lidé z nevěřících rodin – jejich příběhy podobné. Setkali se s nějakým křesťanem, jeli na nějakou akci, začali chodit do mládeže a po několika měsících někdy i letech uvěřili. • Zhruba následující schéma: Láska (vztahy) – Nějaký program v mládeži nebo mim o mládež (bylo je na co pozvat) – Život věřících i mimo církev (vy jste světlo světa a sůl země) – Odvaha věřících vydat svědectví o svém životě a o Ježíši.

 6. Ty musíš vědět tu dobrou zprávu To co lidem přinášíme není filozofie, ani morálka ani recept na mocné zkušenosti, ale poznání o tom, kdo je Ježíš, zároveň ale i to, že je možné ho poznat osobně. Zároveň zde ale platí i to, co jsme nakonec mohli vidět v dílech Exitu – většina dílů nebyla o Ježíši, ale jak Ježíš resp. křesťanství odpovídá na jednotlivé otázka našich životů. Prostě asi moc nenadchnete teen-agera když mu sdělíte, že získá věčný život. Většina na smrt a konec nemyslí. Příklad: Jsi hříšnej a zemřeš! Odpověď: A co má bejt? Pro mnoho mladých lidí je klíčová otázka „a co mi to dá do života?“ A právě kolem toho se točí jednotlivé díly Exitu i bružurky do skupinek.

 7. JEŽÍŠ jako střed našeho svědectví. Je zajímavé, koho Ježíš nejvíce přitahoval a naopak koho nejvíce provokoval a kdo ho nejvíce nenáviděl. Příběh o ochrnutém muži…jak byste odpověděli na Ježíšovu otázku : „Je složitější odpustit hříchy nebo uzdravit?“

 8. Důležitý bod – máme použít veškeré možnosti, ale obrácení nevypůsobíme. (Jednodušší je z Boží perspektivy uzdravit, než odpustit hříchy). Přesto ale mládeže, sbory, církve, kde evangelizace prioritou rostou víc, než tam, kde evangelizace prioritou není – tedy vnímáme náš důležitý podíl. Exit je nástrojem, ale ne magickou hůlkou.

 9. Jedno malé dítě řeklo, že má nejraději, když ho maminka myje. Problém byl v tom, že to nepatřilo k maminčiným nejoblíbenějším činnostem. Jenže dítě tuto činnost milovalo, protože když ho matka myla, byla to záminka, že ho objímala a že mu byla blíž. Tím, že z něj odstraňovala nečistotu mu byla blíž. A u Boha je tomu podobně. Právě tehdy, když vyznáme upřímně, že potřebujeme odpuštění, nebo-li očištění od hříchů, dostáváme se Bohu blíž, Bůh se k nám sklání a setkává se s námi, dává nám prožít svoji lásku.

 10. Musíš se stát evangelistou, který se umí vtělit • Být ve světa, ale nebýt ze světa. • Nebát se pozvat a využít příležitost. • Zbavit se mentality, že se někomu vnucujeme. • Zbavit se pocitu studu, strachu atd. • Vytvářet na mládeží prostředí lásky a přijetí. • Dokázat smysluplně zodpovědět na otázky, které nevěřící kladou. Svědectví života je důležité, říci evangelium je též velmi důležité, ale budou přicházet i další otázky. ZDROJE: Kauzy…(Lee Strobel, FAQ na stránkách Exitu) • Modlit se za lidi, které nám Bůh posílá do cesty Příklady:

 11. Otázky: • Co pro to Ježíš musel obětovat, aby se stal první evangelista, který se umí vtělit? • Jaké byly výsledky? • Co to bude stát tebe?