lilleskole i videnssamfund og global kapitalisme n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lilleskole i videnssamfund og global kapitalisme PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lilleskole i videnssamfund og global kapitalisme

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Lilleskole i videnssamfund og global kapitalisme - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Lilleskole i videnssamfund og global kapitalisme. Asger Sørensen, Lektor i pædagogisk filosofi Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) aso@dpu.dk Filosofisk Rådgivning asger@philosophy.dk. ØBS 1994-2001 – arbejdende museum?. Årsfest 1994, Land og Folk festival mini

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lilleskole i videnssamfund og global kapitalisme' - woods


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lilleskole i videnssamfund og global kapitalisme

Lilleskole i videnssamfund og global kapitalisme

Asger Sørensen,

Lektor i pædagogisk filosofi

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

aso@dpu.dk

Filosofisk Rådgivning

asger@philosophy.dk

bs 1994 2001 arbejdende museum
ØBS 1994-2001 – arbejdende museum?
 • Årsfest 1994, Land og Folk festival mini
  • Billeder af lærerne, som børnene kunne afreagere på
  • Bella chaio, avantipopulo – og Røde vilfred
  • Helt autentisk, men for mig: Postmoderne kitch
 • Geder, kaniner, høns, duer, rotter – og små årgange
  • Morgensamling med sang: Midt om natten…
  • Frigørende og autoritær venstrefløj
  • som Peter Øvigs Hippie og Blekingegade
  • Finurlig fordrukken fiolspiller og sporty strategisk leder med terror træning
  • Og rødder i 70’ernes DKP m/l, eksercits, revolutionær træning

Asger Sørensen: Lilleskole i videnssamfund og global kapitalisme

bs 1994 2001 liv og ideer
ØBS 1994-2001 – liv og ideer
 • Forældre: kunstnere, lærere, pædagoger, arbejdsløse, akademikere
  • Deltagelse i undervisning og pasning, lokumsaftaler
  • Kanoture – med diskret potrygning
  • Fattigfirsernesfællesarbejde: Gøre rent, male, grave…
 • Børnenes frirum – dannelse til selvstændighed og modenhed
  • Fri tid, tro på muligheder, drivhus, tillid til verden
  • Stille sig op – selvfølelse; Markus og den ny leder
 • Frihed, lighed, antiautoritære idealer
  • Liberale dyder,laissez faire, manglende omsorg – junglelov?
 • Konflikter: lærer-forældre-bestyrelse-leder-medlemmer-SFO-skole-lærere-store børn

Asger Sørensen: Lilleskole i videnssamfund og global kapitalisme

global kapitalisme og videnssamfund
Global kapitalisme og videnssamfund
 • Konkurrence og marked
  • Kapital akkumulation i skjul
  • Kapital og varer bevæges frit
  • Mennesker i bevægelse – af nød og lyst
 • Viden som produktivkraft
  • Før sandhed, erkendelse og videnskab
  • Nu innovation: Fra ide til løsning eller ny vare
  • Fra forskning til faktura – fra modus 1 til 2
 • Vidensarbejdere, symbolanalytikere
  • Teknikere,videnskabsmænd, forskere, akademikere

Asger Sørensen: Lilleskole i videnssamfund og global kapitalisme

skolens udfordringer
Skolens udfordringer
 • Undervise, civilisere, socialisere og disciplinere
  • Indlæring er autoritær relation – frihed i mellemrum
  • Lærerteams mere frigørende for elev end klasselærer
 • Danmark som konkurrencestat
  • Global konkurrence kræver kreativitet og innovation
  • Arbejdskraftens bevægelighed – engelsk i 1. klasse
  • DPU, AAU: Lars Qvortrup, Jens Rasmussen, Ny nordisk skole…
   • Frygt for Kina, idealisering af Singapore
  • Thomas Rømer: Imod instrumentalisme og læring som teknik
 • Fra fritidshjem over SFO til heldagsskole
  • Kun en scene, ingen flugtmulighed
  • Opsyn, lukning, totalitær – Peter Kemp
 • Formål med skolen, skolens værdi – værdikamp:
  • Uddanne og danne til borgere og mennesker, ikke kun til arbejdere

Asger Sørensen: Lilleskole i videnssamfund og global kapitalisme

kunskapssamh llet
Kunskapssamhället
 • Demokrati, oplysning og dannelse
  • Det gode, det sande og det skønne
 • Udviklingen af det moderne samfund:
  • Fra kulturel dannelse over videnskabeligoplysning til politik
  • Fra kulturarv over finkultur til humanisme
   • Teater, kunst, musik, dans, litteratur
   • Mennesket har værdi og derfor ret
  • Fra menneskeret og retsstatover politik og demokrati til retfærdighed
 • Fællesskab, demokrati, retfærdighed

Asger Sørensen: Lilleskole i videnssamfund og global kapitalisme

lilleskole v rdier og p dagogik
Lilleskole værdier og pædagogik
 • Lilleskole er privat skole, valgt fællesskab, en klub med særlige værdier
  • Eget barn, børneliv og familieliv – og lokalt fællesskab
  • God barndom giver et rigt voksenliv.
 • Glæde ved oplevelser og erfaringer, lære at lære og leve
  • Nysgerrighed snarere end tvungne kundskaber
   • Aristoteles snarere end Platon
 • Fri tid og leg danner til frihed, ansvarlighed og fællesskab
  • John Dewey: Situation, problemformulering
  • idé til løsning – kreativitet gennem fantasi og leg
  • Evne til at finde på, tro på mulige alternativer, muligheder
  • Learning by doing – projektarbejde og selvforvaltning
 • Demokrati og uddannelse som eksperiment

Asger Sørensen: Lilleskole i videnssamfund og global kapitalisme

lilleskolen i kulturkampen
Lilleskolen i kulturkampen
 • Et barn af højskolekultur, 60’ernes modkultur og 70’ernes arbejderisme
  • Selvtillid hos elev over for autoritær underviserrolle
  • Dannelse snarere end uddannelse
  • Pædagogik snarere end indlæring
 • Demokratisk lighedstanke er anti-autoritær og anti-elitær
  • Lære at lære, ikke finkulturel og nationalkulturarv
  • Rytmisk musik, ikke klassisk – AU musikvidenskab og Koldau
  • Kulturkamp om højskolesang og korsang
 • Fremmedgørelse over for finkultur
  • Ingen salmesang, ballet, poesi, symfonier
  • Elite er smagsdommere
 • Kultur kræver forståelse og ressourcer
  • Kulturel dannelse tager tid og finkulturkoster penge
 • Kulturkamp er også kulturkritik og klassekamp

Asger Sørensen: Lilleskole i videnssamfund og global kapitalisme

selvst ndigg relsens skyggesider
Selvstændiggørelsens skyggesider
 • Lilleskole i forhold til folkeskole – som Danmark til Kina
  • Men: Også i Kina sætter man børn i lilleskole
 • Ideal: Gode erfaringer med vellykket selvstændighed
 • Risiko: Selvtillid fører til ubekymret letsind og overfladiskhed
  • Leg, spil, chancer og forførelse –
  • Skønhed, spænding, fascination, fest, underholdning
  • risikovillighed og casinokapitalisme
  • kun vindere og tabere – ingen mellemvej eller solidaritet
 • Italienske tilstande:
  • dynamik og æstetik
  • kunst på direktionsgangen
 • At være selvhjulpen, fleksibel og omstillingsparat
  • kan også betyde at være lydig – tjener, lakaj, slave

Asger Sørensen: Lilleskole i videnssamfund og global kapitalisme