Inovacijų poveikis viešojo ir privataus sektorių partnerystei Romualdas Povilas Petraitis - PowerPoint PPT Presentation

woods
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inovacijų poveikis viešojo ir privataus sektorių partnerystei Romualdas Povilas Petraitis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inovacijų poveikis viešojo ir privataus sektorių partnerystei Romualdas Povilas Petraitis

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Inovacijų poveikis viešojo ir privataus sektorių partnerystei Romualdas Povilas Petraitis
149 Views
Download Presentation

Inovacijų poveikis viešojo ir privataus sektorių partnerystei Romualdas Povilas Petraitis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Lietuvosviešojoadministravimoinstitutas www.livadis.lt Lietuvosinovacijųirtechnologijųinstitutas www.inovacija.eu Inovacijųpoveikisviešojoirprivataussektoriųpartnerystei Romualdas Povilas Petraitis Romualdas.Petraitis@inovacija.eu

  2. Viešojoirprivataussektoriųbendradarbiavimoperspektyvos Pasauliopatirtis: VPSP partnerystė; Sėkmingospartnerysteiūkiošakos.

  3. Viešojoirprivataussektoriųbendradarbiavimoperspektyvos Lietuvospatirtis: Paskata VPSP partnerystei; VPSP skatinimoprograma.

  4. Modernivadybaviešajamesektoriujeirversle; 1. Moderniosvadybossiekiamybė; 2. Naujojiviešojivadyba; 3. Moderniostechnologijosskatinakeistis.

  5. Sprendimai Valstybiniame sektoriuje (I) • Eklektiški sprendimai; • Valstybinis sektorius ‘nori’ kurti, diegti informacines sistemas; • Sprendimus įtakoja žinybiniai interesai.

  6. Sprendimai Valstybiniame sektoriuje (II) • Kuo daugiau Valstybė investuoja į valstybines informacines sistemas, tuo daugiau reikia lėšų iš valstybės biudžeto jų palaikymui; • Valstybės tarnyba konkuruoja su privačiu ITT sektoriumi; • Pirkėjas (valstybinis sektorius) iškreipia ITT rinką • Neskatinamas inovatyvumas ITT rinkoje

  7. Valstybinio ir privataus sektorių partnerystės galimybės • Perduoti informacinių sistemų tvarkytojo funkcijas privačiam verslui; • Valstybinės institucijos pradėtų naudotis “Debesų kompiuterijos” paslaugomis; • Inovatyvūs sprendimai viešajame ir privačiame sektoriuose; • Partnerystės principai.

  8. Ateitiesvalstybėsvaldymomodeliai Dėlekonominėsglobalizacijos nacionalinėvalstybėprarandasavoreikšmę!?

  9. Dėkojuuždėmesį Romualdas PovilasPetraitis Romualdas.Petraitis@inovacija.eu