Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MPA ventily PowerPoint Presentation
Download Presentation
MPA ventily

MPA ventily

188 Views Download Presentation
Download Presentation

MPA ventily

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MPA ventily 1

 2. MPA ventily • Prehľad • Osvedčený dizajn piest/krúžok (osvedčené s úspešnými sériami ventilov, predaných viac ako 10 miliónov ventilov) • Ručné ovládanie • Ovládanie cievok a LED diód v elektronickom module zlepšuje výkon a znižuje náklady • Skrutky pre montáž na základovú dosku sa nemôžu stratiť • Pozlátené kontakty sú spoľahlivé a sú vyrobené pre dlhú životnosť. Krúžok Kovové teleso Pozlátené kontakty 2

 3. MPA ventily • Funkcie ventilu • Viac funkcií ako v minulosti!!! • Rovnaké rozmery pre všetky ventily „X“ alebo „W“ ventil (3/2 cestný) • Pre nízke tlaky alebo vákuum • 2/2-cestný ventil pre vákuové spínanie s odfukovaním • 2x3/2-cestné ventily s mechanickou spätnou pružinou MPA1 MPA2 3

 4. MPA – Prehľad ventilových funkcií • Ventily s posúvačom (Standard) • pre univerzálne aplikácie • kovové teleso Prietoky 5/2 monostab.: 10mm: 350 l/min 15mm: 650 l/min 20mm: 850 l/min M 5/2 monostab. J 5/2 bistabilné N 2x 3/2no K 2x 3/2nc H 2x 3/2no+nc B 5/3 pod tlakom G 5/3 uzatvorená E 5/3 odvetraná X 1x 3/2nc W 1X3/2nc D 2x 2/2nc I 2x 2/2 vákuum+ odfukovanie • Sedlové ventily • plastové teleso • odolné proti korózii • malá hmotnosť • konšt. spínacie časy • samočistiace Prietok 5/2 monostab.: 10mm: 200 l/min M 5/2 monostab. N 2x 3/2no K 2x 3/2nc H 2x 3/2no+nc 4

 5. MPA 5/2 bistabilný ventil 5

 6. MPA 5/2 bistabilný ventil 6

 7. MPA 5/2 bistabilný ventil 1 5 3 4 2 7

 8. MPA 5/2 bistabilný ventil 1 5 3 4 2 8

 9. MPA 1x 3/2 no 1 5 3 Externé napájanie 4 2 Pracovný prípoj Monostabilný ventil „W“ 1 x 3/2 no 9

 10. MPA 1x 3/2 no 1 5 3 Externé napájanie 4 2 Pracovný prípoj Monostabilný ventil „W“ 1 x 3/2 no 10

 11. MPA – 2x3/2-cestné ventily s mech. spätnou pružinou • Vlastnosti • Umožňuje prevádzkové tlaky až po vákuum. • Poskytuje bezpečný návrat do predefinovanej kľudovej polohy. Aplikácie pre nízke tlaky • Obmedzenie sily jednočinného valca redukciou napájacieho tlaku • Použitie 3/2-cestných ventilov pre spínanie vákua Aplikácie pre bezpečné základné pozície • Umožňuje definovať stav stroja keď je napájací tlak prerušený. • Prevencia nedefinovaných pohybov po obnovení tlaku 11

 12. MPA – 2x3/2-cestné ventily s mech. spätnou pružinou Konštrukcia Pružina 12

 13. MPA – 2x3/2-cestné ventily s mech. spätnou pružinou Účinný prierez 12/14 3 2 1 Účinný prierez vzduch. pružiny 3/2-cestný ventil ústi do tlakového kanála 1. Účinný prierez piestu funguje ako plocha pre pneumatickú vratnú pružinu. Pri štandardnom 2x3/2 ventile tlak v kanále 1 nesmie byť menej ako 3 bar. Pri mechanickej vratnej pružine môže byť 1 bar. 13

 14. 2x3/2 NS,KS,HS -1 .. 8 bar MPA – 2x3/2-cestné ventily s mech. spätnou pružinou Typ Kód prev. tlak 5/2m, 5/2bi M,J -1 .. 10 bar 5/3 B,G,E -1 .. 10 bar 3/2ext. X,W -1 .. 10 bar Typ Kód prev. tlak 2x3/2 N,K,H 3 .. 10 bar 2/2 D 3 .. 10 bar 2/2vak I 3 .. 10 bar 14

 15. Vákuové čerpadlo MPA 2/2-cestný vákuový ventil (kód “I”) Kód ventilu „I“ • Spínanie externého vákua (napr. vákuovým čerpadlom) • Vákuová tlaková zóna a štandardná tlaková zóna pre prevádzku valca môžu byť kombinované na jednom ventilovom termináli • Použite oddeľovacie tesnenie S • MPA2 ventily pre vysoký vákuový výkon • Použitie vákuového filtra na prevenciu zablokovania ventilu Vákuová zóna Tlaková zóna Filter Odvetranie Odfukovanie Riadidaci tlak Prevádzkový tlak pre pohyby valca Príklad kódu: 32P-XGL-R-MABSVB-KKKKKKII 15

 16. MPA 2/2-cestný vákuový ventil (kód “I”) Krok 0 Počiatočný stav 1 5 3 4 2 Filter 16

 17. MPA 2/2-cestný vákuový ventil (kód “I”) Krok 1 Budenie 14 (zapnutie vákua) ! 1 5 3 4 2 Filter 17

 18. MPA 2/2-cestný vákuový ventil (kód “I”) Krok 2 Koniec budenia 14 (vypnutie vákua, odsávanie pokračuje) 1 5 3 4 2 Filter 18

 19. MPA 2/2-cestný vákuový ventil (kód “I”) ! Krok 3 Budenie 12 ( zapnutie odfuk. impulzu, odsávanie vyradené) 1 5 3 4 2 Filter 19

 20. MPA 2/2-cestný vákuový ventil (kód “I”) Krok 4 Konečný stav Koniec budenia 12 (bez odfuk. impulzu, odsávanie vyradené) 1 5 3 4 2 Filter 20

 21. MPA 2/2-cestný vákuový ventil – výhody produktu • Ekonomický • Kombinácia vákuových a tlakových funkcií v jednom ventilovom termináli Výkon • Kompatibilita Fieldbus, integrované riešenie • Rozdelenie výkonu vďaka možnosti kombinácie 10mm a 20mm ventilov • Nevzniká spätná väzba so susednými ventilmi bez pohonu pretože sú použité oddelené 2/2 cestné ventily; to nie je bežné pre konvenčné riešenia, najmä pri 3/2 cestných ventiloch, problém sa obchádza iba s ťažkosťami 21

 22. MPA ručné ovládanie Ručné ovládanie Možno použiť na zmenu aktivácie nekompatibilné so starým uzatváracím krytom Kód Funkcia R tlačidlo/aretácia N tlačidlo V zakryté ručné ovládanie Ručné ovládanie „zakryté“ Ruč. ovládanie „tlačidlo“ 22

 23. MPA ventily na MPA-S – prehľad technických dát 23