Argumentliste for at v re kunder skal akseptere nsab som en del av kontraktsforpliktelsene
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


  • 109 Views
  • Uploaded on

Argumentliste for at våre kunder skal akseptere NSAB som en del av kontraktsforpliktelsene. NSAB er en avtale der kundene er part. Det er viktig å fremheve at NSAB ikke er en ensidig kontrakt utarbeidet av speditørene. Det er en k ontrakt hvor transportkjøperne har deltatt som en

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - wood


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Argumentliste for at v re kunder skal akseptere nsab som en del av kontraktsforpliktelsene

Argumentliste for at våre kunder skal akseptere NSAB som en del av kontraktsforpliktelsene

NSAB er en avtale der kundene er part.

Det er viktig å fremheve at NSAB ikke er en ensidig

kontrakt utarbeidet av speditørene. Det er en

kontrakt hvor transportkjøperne har deltatt som en

likeverdig part. Ved siste revisjon som ledet frem til

NSAB 2000, var det de nordiske transportkjøper-

organisasjoner som krevde forhandlinger.


Argumentliste for at v re kunder skal akseptere nsab som en del av kontraktsforpliktelsene

NSAB ble da revidert etter en gjennomgang av samtlige

ønskede endringsforslag og alle transportkjøper-

organisasjoner i Norden støttet den nye avtalen.

I Norge var det Transportrukernes fellesorganisasjon

som deltok. Den har som medlem bl.a. NHO, Norsk

Industri, HSH, Skogbruket pluss en rekke enkelt-

selskaper. Således er de aller fleste transportkjøpere

part i avtalen, for eksempel Statoil, Norsk Hydro og mer enn 30.000 andre bedrifter.


Argumentliste for at v re kunder skal akseptere nsab som en del av kontraktsforpliktelsene

Det var partenes klare forutsetning at NSAB skal benyttes som standardavtale.

Standardavtalen bygger på transportretten.

Avtalen er spesialdesignet for forholdet mellom en

logistikkbedrift og en transportkjøper. Den bygger på

de konvensjoner som dekker det som gjelder for

transport og lagring innenfor vei, sjø, bane og fly.


Argumentliste for at v re kunder skal akseptere nsab som en del av kontraktsforpliktelsene

Dette gir fordeler for kjøperne:

Speditøren har et strengere profesjonsansvar.

Speditøren har bevisbyrden for at kontraktene blir

oppfylt på en omsorgsfull måte.

Speditøren må også bevise at han ikke kan klandres for skader, tap og forsinkelse.


Argumentliste for at v re kunder skal akseptere nsab som en del av kontraktsforpliktelsene

Kjøperne kan lettere forsikre sin risiko og det totale behov for forsikringer blir også rimeligere.

Kjøperne kan lettere gis kreditt.

Det er lettere å få erstatning ved tidsbestemte avtaler.

Det er større plikter ved lagring.


Argumentliste for at v re kunder skal akseptere nsab som en del av kontraktsforpliktelsene

Standardavtalen er tilpasset forsikringsmuligheter.

Bare ved bruk av standardavtalen kan man være sikker på at speditøren gjennom sin forsikring kan dekke kundens krav. Forsikringsbransjens forsikringer dekker

bare ansvaret man har etter NSAB. Dersom det gjelder transport og lagring av svært verdifulle varer, har forsik-

ringsbransjen tilbud om forsikringer for transport-

kjøperne. Omvendt er det altså nærmest umulig for

speditørbransjen å få tilsvarende dekning.


Argumentliste for at v re kunder skal akseptere nsab som en del av kontraktsforpliktelsene

Kundens standardavtale er som oftest en avtale

som ikke gjelder tjenester.

De aller fleste kundeavtaler som forsøkesbenyttet er

avtaler som bygger på kjøp av varer. De passer

således dårlig som avtale for våre tjenester. Sjølv om de skulle være tjenesteavtaler, pålegger de speditør-

bransjen vilkår som man altså ikke kan forsikre og som går på tvers av lovgivning og konvensjoner. De vil også lettere føre til rettstvister da de er ensidigediktater.


Argumentliste for at v re kunder skal akseptere nsab som en del av kontraktsforpliktelsene

Høyesterett har i dom inntatt i Rettstidende 1994 side 626 sagt:

NSAB inneholder en ansvarsregulering i en standard-

kontrakt fremkommet gjennom forhandlinger mellom

organisasjoner som er representative for spedisjons-

bedriftene og kundene. Ansvarsreguleringen bygger

således på en avveining av de motstridende interesser

som gjør seg gjeldende, herunderhensynet til forelig-

gendeforsikringsmuligheter og til hvem som er nærmest

til å tegne forsikring. Ikke minst gjør hensynet til


Argumentliste for at v re kunder skal akseptere nsab som en del av kontraktsforpliktelsene

Forutberegnelighet og klare og enkle løsninger seg gjeldende med styrke. Etter Høyesteretts mening vil det være uheldig å forrykke den ansvarsregulering som på dette punkt følger av kontrakten.