Arbeidsgruppe nedsatt av helse og omsorgsdepartementet som skal gjennomg de prehospitale tjenestene
Download
1 / 14

Arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet som skal gjennomg de prehospitale tjenestene - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

Arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet som skal gjennomgå de prehospitale tjenestene. Medlemmer:. Anne Rygh Pedersen (leder)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet som skal gjennomg de prehospitale tjenestene' - shakira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Arbeidsgruppe nedsatt av helse og omsorgsdepartementet som skal gjennomg de prehospitale tjenestene

Telemark politidistrikt

Arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet som skal gjennomgå de prehospitale tjenestene


Medlemmer

Telemark politidistrikt

Medlemmer:

Anne Rygh Pedersen (leder)

Nils Jul Lindheim, Helse Sør Øst RHFPål Anders Mæhlum, Sykehuset Innlandet HFBrit Vigdis Nordbø, Stavanger Universitetssykehus HFHanne Iversen, Helse Finnmark HFHans Ole Siljehaug, St Olavs hospital HFHelen Brandstorp, Universitetet i Tromsø, Nasjonalt senter for distriktsmedisinArne Lindstad, HelsedirektoratetBjørn Jamtli, Statens helsetilsynPer Tvete, Overhalla kommune - KSHanne Klausen, Helse Bergen HF -Legeforeningen Anne Marie Gran Brun, Høgskolen i Vestfold - Sykepleierforbundet Hans Martin Aase, Ullevål Universitetssykehus HF - FagforbundetErik Kollerud, Delta

Egil Kristoffer Solberg, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon


Gjennomgangen skal omfatte f lgende omr der

Telemark politidistrikt

Gjennomgangen skal omfatte følgende områder:

• Organisering og samhandling

• Kapasitet og responstider

• Utdanning/kompetanse/arbeidsmiljø

• Økonomiske og administrative forhold


Prioriterte omr der samhandling

Telemark politidistrikt

Prioriterte områder - samhandling

 • Legevaktsituasjonen – forskjeller fra distrikt til distrikt

 • Hva med responstid ?

 • Utvalget er tydelig på legevaktslegens rolle i akuttkjeden

 • Kan vi foreslå forsterkninger ?

 • Større legevaktsdistrikt – generer flere ambulanseoppdrag?

 • Mer omfattende funksjonsdeling mellom sykehusene generer mer transport

 • Og større kompetanse blant ambulansepersonellet


Prioriterte omr der hva er en ambulanse

Telemark politidistrikt

Prioriterte områder - hva er en ambulanse?

 • Fly/helikopter, båt, bil, buss

 • Syketransport – rød – gul – grønn respons

 • Pasienttransport- mulighet for liggende transport

 • Spesialambulanse for

  • Fødende

  • Nyfødte

  • PsykiatriPrioriterte omr der

Telemark politidistrikt

Prioriterte områder

 • Kartlegge og vurdere ulike organisasjonsmodeller for ambulansetjenesten, herunder gi en vurdering av erfaringer med offentlig vs privat eierskap.

  • Ambulansetjenesten bør defineres som kjernevirksomhet for helseforetakene.

  • Ambulansetjenesten yter grunnleggende velferdstjenester og trygghet. Egner seg ikke for privatisering??

  • Dialog – lytter til interessenter- viktig å ikke ødelegge gode tilbud med altfor bombastisk tilnærming- dagens situasjon


Prioriterte omr der1

Telemark politidistrikt

Prioriterte områder

 • Gi en vurdering av behovet for og faglige og økonomiske konsekvenser av å fastsette normer for/krav til responstid.

  • Viktig kvalitetsmål for ambulanse- og nødmeldetjenesten.

  • Ikke spesielt ambisiøse i internasjonal sammenheng- men kanskje den mest krevende geografien.

  • Viktig indikator på tjenestens kapasitet.

  • Men har vi kunnskap nok til å kunne fastsette?


Prioriterte omr der2

Telemark politidistrikt

Prioriterte områder

 • Vurdere arbeidsmiljø og arbeidsforholdene i tjenesten og komme med forslag til tiltak som kan bidra til god rekruttering og stabil arbeidskraft i ambulansetjenesten.

  • Arbeidstidsordninger.

  • Vikarbruk.

  • Ledelse.

  • Lav status.

  • Holdningsarbeid - kultur


Prioriterte omr der3

Telemark politidistrikt

Prioriterte områder

 • Gi en vurdering av om grunnutdanningen for ambulansearbeidere gir tilstrekkelig kompetanse, og komme med forslag til eventuelle endringer.

 • Gi en vurdering av behovet for og innhold i videreutdanning innenfor området, med utgangspunkt i det arbeid som er gjennomført av Helsedirektoratet.

 • Gi en vurdering av kompetansekrav for personell ved AMK-sentraler og foreslå tiltak for å sikre og oppdatere krav til kompetanse.


Sentrale anbefalinger fra helsedirektoratet

Telemark politidistrikt

Sentrale anbefalinger fra Helsedirektoratet

 • Det bør etableres en ettårig videreutdannelse på høgskolenivå for ambulansepersonell som på sikt vurderes i sammenheng med en eventuell framtidig bachelorutdanning i ambulansefag slik en rekke land tilbyr.

 • Utdanningen bør være formalisert og gi studiepoeng. Det bør utarbeides en nasjonal rammeplan, retningslinjer eller lignende overordnet styringsdokument for utdanningen.

 • Direktoratet tilråder at utdanningen på sikt blir finansiert gjennom rammebevilgning fra Kunnskapsdepartementet til aktuelle høgskoler.


Fremtidige momenter kompetanse

Telemark politidistrikt

Fremtidige momenter kompetanse

 • Formalisert kompetanse på høgskolenivå innen ambulansefaget.

 • Ivareta fremtidig kompetansebehov på avansert nivå.

 • Mulighet for å få godskrevet lik og overlappende kompetanse.


Fremtidige momenter kompetanse1

Telemark politidistrikt

Fremtidige momenter kompetanse

 • Mulighet for kombinasjon av profesjonsutdanninger.

 • Gjenkjennbar utdanningsmodell.

 • Øke rekrutteringen.

 • Samfunnsmessig gunstig.


Fremtidig utdanningsmodell

Telemark politidistrikt

Bachelor paramedic

Bachelor sykepleie

Fremtidig utdanningsmodell

Autorisasjon

Utfordring

Autorisasjon

Kjernefag

Kjernefag

Fellesfag

Fellesfag

Generell studiekompetanse eller realkompetansevurdering

Autorisasjon

Kompetansebevis utrykningskjøring

Utfordring

Ambulansefag


ad