velkommen til foreldrem te n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til foreldremøte PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til foreldremøte

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Velkommen til foreldremøte - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Velkommen til foreldremøte. 11.September 2013. Mestring – fleksibilitet - gjennomføring. Positive trekk ved skolen. Skolen har en flott elevgruppe og atferden er god Elevene våre trives ved skolen Mange elever har god innsats

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Velkommen til foreldremøte' - wirt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
positive trekk ved skolen
Positive trekk ved skolen
 • Skolen har en flott elevgruppe og atferden er god
 • Elevene våre trives ved skolen
 • Mange elever har god innsats
 • Skolens bidrag til elevenes læring er også positivt. Mange elever "løftes" fra de kommer inn i skolen og til de forlater
 • MEN
 • Mange elever har forutsetninger for å yte mer og avslutte skolegangen med bedre resultater
 • Vi har også elever som krever tett oppfølging, både faglig og sosialt. Her vil vi gjerne ha samarbeid med foreldre/foresatte

Samarbeid - skole - hjem

positive trekk ved skolen1
Positive trekk ved skolen

Lier satser særlig på:

 • At skolen skal være et godt sted å være og et godt sted å lære
 • Tilpasset opplæring og "tidlig innsats" for elever som har behov for dette
 • Skolen har tett oppfølging av elever med mye fravær og faglige problemer
 • Faglig opprustning og kompteanseutvikling av lærerne
 • Gode systemer for tett oppfølging av gruppene (kontaktlærere/gruppelærerråd) og nært samarbeid mellom lærerne
 • Vi er opptatt av å øke statusen for yrkesfagene – skolen skal utdanne gode yrkesutøvere for framtiden

Samarbeid - skole - hjem

skolens visjon v re verdier
Skolens visjon – våre verdier

Samarbeid - skole - hjem

mestring
Mestring

Dette betyr at vi leter etter styrkene hos eleven og ønsker at:

 • Eleven opplever mestring ut fra sitt nivå
 • Hun/han utfordres og opplever støtte gjennom stadige forventninger om å yte og utvikle seg videre
 • Elever som ikke har blitt tilstrekkelig utfordret i tidligere skolegang, møtes med forventninger og ambisjoner
 • En åpen, tolerant og inkluderende kultur, i et positivt læringsmiljø preget av tillit, respekt og verdsetting

Samarbeid - skole - hjem

fleksibilitet betyr at det ved lier er
Fleksibilitet - betyr at det ved Lier er:
 • Enkelteleven i fokus, samtidig ansvarlig deltaker i fellesskap og mangfold
 • Ved Lier skal det være «Rom for alle – blikk for den enkelte»
 • Fleksibilitet i organisering av opplæringen for å møte ulike elevers spesifikke behov
 • Vi vektlegger variasjon og motivasjon

Samarbeid - skole - hjem

fleksibilitet betyr tidlig innsats
Fleksibilitet – betyr "tidlig innsats"
 • «Tidlig innsats mot frafall» = «tett på» fra første skoledag
 • Elever som sliter skal møtes med «tidlig innsats». Vi jobber ikke etter en "vent og se"- tilnærming
 • Dette krever nært samarbeid mellom:
 • Elev  foresatt skolen
 • For å lykkes trengs dere (foresatte/foreldre)
 • Mitt råd er derfor:
 • Ikke slipp ungdommene ennå – de trenger dere – vi trenger dere

Samarbeid - skole - hjem

gjennomf ring fullf re og best
Gjennomføring – fullføre og bestå

Alle elever skal nå lengst mulig – for å lykkes betyr dette at:

 • Elevene er mye tilstede – og følges opp systematisk
 • Dette krever egeninnsats fra elevene og hjelp fra dere foresatte

Samarbeid - skole - hjem

mestring fleksibilitet gjennomf ring1
Mestring – fleksibilitet – gjennomføring

At vi har følgende forventinger for elevene:

 • At de kommer presis og med riktig utstyr
 • Er tilstede hele dagen
 • Samhandle godt med lærere og medelever
 • For mange elever kreves det at hjem og skole samarbeider tett og følger opp hele tiden

Målet er at flest mulig av våre elever skal fullføre og bestå og oppnå yrkes- eller studiekompetanse

Samarbeid - skole - hjem

mestring fleksibilitet gjennomf ring2
Mestring – fleksibilitet –gjennomføring

De viktigste partene er:

Samarbeid - skole - hjem

mestring fleksibilitet gjennomf ring3
Mestring – fleksibilitet – gjennomføring

Vårt felles ønske er at flere elever skal lære mer, gjennomføre og bestå. For å klare dette trengs samarbeid mellom:

 • Elever
 • Foreldre/foresatte
 • Kontaktlærere/lærere/andre ansatte v/skolen
 • Elevtjenesten m/rådgivere/spesialpedagogisk koordinator/helsesøster/PPOT
 • Rektor og resten av ledelsen
 • Politiet/Uteseksjonen

"Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn"

Samarbeid - skole - hjem