Nav internasjonalt petra linn a bitnes
Download
1 / 15

Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

NAV Internasjonalt – Petra Linnéa Bitnes. Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet. Medlemskap i folketrygden ved opphold utenfor Norge. Generelt om medlemskap i folketrygden Medlem som bosatt i Norge På ferie eller utflyttet Frivillig medlemskap i folketrygden

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet' - wirt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nav internasjonalt petra linn a bitnes

NAV Internasjonalt – Petra Linnéa Bitnes

Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet


Medlemskap i folketrygden ved opphold utenfor norge
Medlemskap i folketrygden ved opphold utenfor Norge

Generelt om medlemskap i folketrygden

Medlem som bosatt i Norge

På ferie eller utflyttet

Frivillig medlemskap i folketrygden

Reglene for pensjonister

Spørsmål


Generelt om medlemskap i folketrygden
Generelt om medlemskap i folketrygden

Medlemskap i folketrygden er en forutsetning for alle ytelser

Dette gjelder feks opptjening av trygdetid/ pensjonspoeng og rett til helsetjenester.

Alle rettigheter som følger av et medlemskap har i tillegg egne vilkår for at man skal ha rett til ytelsen

Det er egne regler for når en ytelse kan taes med ut av Norge (eksport av ytelsen)


Medlem som bosatt i norge
Medlem som bosatt i Norge

På ferie eller utflyttet?

Personer som bor i Norge er pliktige (automatisk) medlemmer i folketrygden

Dette innebærer medlemskap i hele folketrygden

Gir som regel ikke rett til dekning av helsetjenester i utlandet

Hvem regnes som bosatt i Norge?

Den som drar fra Norge er pliktig medlem dersom oppholdet er ment å vare inntil 12 måneder og vedkommende ikke kommer i arbeid i utlandet

Personer som " pendler" mellom Norge og et annet land må være i Norge minst halve tiden, dvs minst 6 måneder, i Norge for å være medlem i folketrygden som bosatt i Norge


Medlem som bosatt i norge1
Medlem som bosatt i Norge

På ferie eller utflyttet? forts.

Dersom man ikke lenger regnes som bosatt i Norge er man ikke lenger pliktig (automatisk) medlem i folketrygden

Dette gjelder selv om man er skattepliktig til Norge og trygdeavgiften blir betalt sammen med skatten.

Skatteplikt er ikke det samme som medlemskap i folketrygden

Dersom man ikke er medlem i folketrygden skal man heller ikke betale trygdeavgift. Skattekontoret vil refundere trygdeavgiften hvis man kan dokumentere at man ikke er medlem

Dersom man trenger hjelp til å vurdere om man regnes som bosatt i Norge, kan man ta kontakt med sitt lokale NAV kontor


Medlem som bosatt i norge2
Medlem som bosatt i Norge

NAV

SKATTEETATEN OG

FOLKEREGISTERET

har forskjellige definisjoner for når man regnes som bosatt i Norge


Frivillig medlemskap i folketrygden
Frivillig medlemskap i folketrygden

Hvem kan bli frivillig medlem?

 • Personer som oppholder seg utenfor Norge, og som ikke er lenger regnes som bosatte i Norge (ikke lenger pliktig medlem i folketrygden) kan bli medlem dersom han eller hun fyller vilkårene for dette


Frivillig medlemskap i folketrygden1
Frivillig medlemskap i folketrygden

Pensjonister – vilkår

 • Krav om forutgående medlemskap i minst tre av de siste fem hele kalenderårene

 • Pensjon fra folketrygden

 • Krav om 30 års medlemskap i folketrygden

  • Obs eksport av pensjon andre regler

   Hvis disse vilkårene er oppfylt, vil de som mottar pensjon i utlandet få innvilget frivillig medlemskap i folketrygden dersom de ønsker det


Frivillig medlemskap i folketrygden2
Frivillig medlemskap i folketrygden

 • Man må sende søknad til NAV Internasjonalt dersom man ønsker medlemskap i folketrygden

  • Søknadsskjema finner man på våre nettsider

  • Husk å skrive ut forside sammen med søknadsskjema

 • Frivillig medlemskap i folketrygdens helsedel gis ikke med tilbakevirkende kraft


Frivillig medlemskap i folketrygden3
Frivillig medlemskap i folketrygden

Pensjonister – familiemedlemmer

 • Forsørgede ektefeller kan bli medlem hvis de fyller vilkåret om forutgående medlemskap i minst tre av de siste fem hele kalenderårene

 • Forsørgede barn (egne) under 18 år vil som regel få frivillig medlemskap

  Man må søke NAV Internasjonalt dersom man ønsker medlemskap i folketrygden for familiemedlemmer


Frivillig medlemskap i folketrygden4
Frivillig medlemskap i folketrygden

Grunnlaget for beregning av trygdeavgift

 • Avgift beregnes av alle pensjoner

  • Både offentlige og private

 • Dersom pensjonisten fortsatt er skattepliktig til Norge men har ’frikort’ fra skatteetaten, skal det heller ikke trekkes trygdeavgift av pensjonen

 • Trygdeavgiften blir beregnet ut fra ulike forutsetninger

  • Det er tre ulike varianter og prosentsatsen framkommer av vedtak om frivillig medlemskap i folketrygden


Frivillig medlemskap i folketrygden5
Frivillig medlemskap i folketrygden

 • Fortsatt skatteplikt til Norge (ordinær skatteplikt)

 • Trygdeavgiften ligger i skattetrekket og fra 01.01.2011 har trygdeavgiften som trekkes gjennom skatten vært 4,7 %

  • Man er ordinær skattepliktig etter utflytting fra Norge så lenge det ikke foreligger et vedtak fra skatteetaten om skattemessig emigrasjon

 • Avgiftssats for frivillig medlemskap er 2,3 %

  • Denne avgiften kommer i tillegg til trygdeavgiften som ligger i skattetrekket. Prosentsatsen framkommer av vedtak om frivillig medlemskap i folketrygden


Frivillig medlemskap i folketrygden6
Frivillig medlemskap i folketrygden

2. Kildeskatt på pensjon betales til Norge

 • Kildeskatt på pensjoner ble innført fra 01 01 2011

  • Plikten til å betale kildeskatt gjelder kun for pensjonister som ikke lenger er ordinært skattepliktige til Norge. (Det vil si for pensjonister som har mottatt vedtak fra skatteetaten om skattemessig emigrasjon)

 • Trygdeavgiften på 4,7 % ligger ikke i kildeskatten slik den gjør ved ordinær skatteplikt til Norge

 • Avgiftssats for frivillig medlemskap er 7% (2011).


Frivillig medlemskap i folketrygden7
Frivillig medlemskap i folketrygden

3. Skatteplikt til Norge har opphørt, og det betales heller ikke kildeskatt

 • Avgiftssats for frivillig medlemskap er 9,1% (2011)

  Avgiftssatsene ved frivillig medlemskap i folketrygden framkommer i forskrift til folketrygdlovens § 23-4 (avgifter for visse grupper)

  Avgiftssatsene kan endres fra år til år


Medlemskap i folketrygden
Medlemskap i folketrygden

 • Spørsmål?

 • Kontakt informasjon:

  Telefon:

  21071300

  E-post: nav.internasjonalt@nav.no

  Internett: www.nav.no