Gazdasági informatika
Download
1 / 31

- PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

Gazdasági informatika. Informatikai alapok. Gyurkó György. Értel- mezés. Ha új ismeret. Adat. Jelentés- tartalom. Infor-máció. Adat, jelentéstartalom, információ. Adat, jelentéstartalom, információ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - winter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Informatikai alapok

Informatikai alapok

Gyurkó György


Adat jelent startalom inform ci

Értel-mezés

Ha újismeret

Adat

Jelentés-tartalom

Infor-máció

Adat, jelentéstartalom, információ


Gazdas gi informatika

Adat, jelentéstartalom, információ

Adat:bármilyen anyagon, alakban, bármilyen hatással előállított, egyszerű vagy összetett jel. - Az emberek közötti kommunikációban: ember által érzékelhető vagy alkalmas eszközzel érzékelhetővé tehető jel.

Adat jelentéstartalma: az adatnak egy feltételezett szabályrendszer (megegyezés vagy tapasztalat) által meghatározott értelmezése. (Megjegyzés: Az írásos adatok - a közlés szándékával keletkezett adatok - esetében az értelmezés alapja valamilyen megegyezés.)

Információ (informatika-alkalmazási meghatározás) :az adat értelmezése által szerzett új ismeret – az értelmező számára megszüntetett bizonytalanság.


Adat jelent startalom inform ci1

Adat

Különböző adatok

Azonos adat

Az adat megismétlésével

Jelentés / információ

azonos jelentés / információ.

a körülményektől vagy a befogadótól függően különböző jelentés / információ.

az információmennyiség nem növekszik.

Adat, jelentéstartalom, információ

Összefoglalva: Sem a jelentéstartalom, sem az információ nem sajátja, annak az adatnak, aminek az értelmezéséből keletkezett!


Gazdas gi informatika

Jelentéstartalom és információ

Jelentéstartalom

Az értelmezés mozzanatához kapcsolható.

Absztrakt személyhez (az értelmezési szabályt ismerők közösségéhez) kapcsolható.

Információ

A felhasználáshoz, a döntési, reagálási képesség megváltozásához kapcsolható.

Konkrét értelmezőhöz kapcsolható.

Összefoglalva: A jelentéstartalom nem jelent feltétlenül új ismeretet; a jelentéstartalom elvben a feltételezett értelmezési szabályrendszert ismerők közössége számára azonos, míg az információ személyenként különböző lehet.


Specifik lt adat

Olyan adat, amelyhez értelmezési szabályként valamilyen módon a következő négykomponensű specifikációt kapcsolják: Az adat

meghatározott kategóriába (1) tartozó objektumokra

értelmezhető tulajdonságnak (2)

a kategória egy konkrét objektumára (3)

vonatkozó értékét (4)

jelöli. A fentiekhez gyakran 5. komponensként csatlakozik az idő.

Specifikált adat

Típus szint

(1-2)

Előfordulás

szint (3-4)


Inform ci mennyis g

Ha egy adat az értelmezőt egy (számára) módon a következő négykomponensű specifikációt kapcsolják: Az adat p valószínűségű kimenetel bekövetkezéséről értesíti, akkor az információmennyisége:

H = - log2 p bit. (Shannon formula)

(Az 1/2 valószínűségű kimenetel bekövetke-zéséről való értesülés információmennyisége éppen 1 bit.)

Információ-mennyiség


Az adat inform ci min s gi jellemz i

Érthetőség módon a következő négykomponensű specifikációt kapcsolják: Az adat

Teljesség

Alkalmazhatóság

Megbízhatóság

Objektivitás

Hitelesség

Időszerűség

Összehasonlíthatóság

Bizalmasság

Az adat / információ minőségi jellemzői


Gazdas gi informatika

Az adat / információ minőségi jellemzői / 1 módon a következő négykomponensű specifikációt kapcsolják: Az adat

Érthetőség: Az adatnak az a tulajdonsága, hogy a rá alkalmazandó értelmezési szabály határozottan beazonosítható, és ez a szabály ismert és világos az értelmező számára is (a jelentéstartalmat illetően nincs bizonytalanság).

Az adatok érthetősége követelményének speciális megfogalmazása a számvitelben a világosság elve a könyvvezetésre és a beszámolóra értelmezve.


Gazdas gi informatika

Az adat / információ minőségi jellemzői / 2 módon a következő négykomponensű specifikációt kapcsolják: Az adat

Teljesség:

Adatravonatkoztatva azt jelentheti, hogy jelen vannak a pontos értelmezést lehetővé tevő társadatok.

Információra vonatkoztatva azt jelenti, hogy az értelmező az adott probléma megoldásához szükséges minden ismeretet megkapott.

(Akár az adat, akár az információ teljességének hiánya akadálya lehet az összehasonlíthatóság vagy az időszerűség megítélésének.)


Gazdas gi informatika

Az adat / információ minőségi jellemzői / 3 módon a következő négykomponensű specifikációt kapcsolják: Az adat

Alkalmazhatóság: Az információra vonatkoztatható minőség. Azt jelenti, hogy az információ éppen arra a kérdésre válaszol, ami a döntéshozót foglalkoztatja; alkalmas a lehetséges döntési változatok várható következményeinek felmérésére.

Másképpen: az alkalmazható információ olyan új ismeret, amely éppen az érdekelt tárgyra vonatkozik.


Gazdas gi informatika

Az adat / információ minőségi jellemzői / 4 módon a következő négykomponensű specifikációt kapcsolják: Az adat

Megbízhatóság: Ez a minőség az információra vonatkoztatható. A közölt információ megbízható, ha megfelel a valóságnak.

Vesd össze a számvitel valódiság elvével!


Gazdas gi informatika

Az adat / információ minőségi jellemzői / 5 módon a következő négykomponensű specifikációt kapcsolják: Az adat

Objektivitás:

Adatravonatkoztatva az objektivitás az adat képzésére, formájára, az adathoz kapcsolt értelmezési szabályra megfogalmazott követelményeket jelent.

Az objektivitás jelenthet olyan igényt is, hogy az adat formájában legyen számszerű, feltéve, hogy a számértékekhez köthető valamilyen értelmezési szabály. A számszerűsíthetőség egyik feltétele az adatok összemérhetőségének (lásd itt később).

Információravonatkoztatva egybevág a megbízható-sággal.


Gazdas gi informatika

Az adat / információ minőségi jellemzői / 6 módon a következő négykomponensű specifikációt kapcsolják: Az adat

Hitelesség: emberi beavatkozással létrehozott vagy közölt adat hitelessége azt jelenti, hogy az adathoz (dokumentumhoz) elválaszthatatlanul hozzákapcsolódik egy olyan másik adat – az aláírás –, amely a következő három feltételt teljesíti:

 • Azonosítja az aláírót, az adat által megnyilatkozó személyt (vagy szervezetet vagy objektumot).

 • Leleplezi a hamisítást.

 • Letagadhatatlanná teszi a ténylegesen tett nyilatkozatot.

  Információra vonatkoztatva a hitelesség speciális esete a megbízhatóságnak.


Gazdas gi informatika

Az adat / információ minőségi jellemzői / 7 módon a következő négykomponensű specifikációt kapcsolják: Az adat

Időszerűség:

Adatravonatkoztatva azt jelenti, hogy az adat idődimenzióval is rendelkezik és aszerint az értéke valamely objektum aktuális (legutolsó) állapotát (is) jellemzi.

Információravonatkoztatva az időszerűség a konkrét döntési szituáció függvénye, és kétféle értelmezése is lehet:

Az alkalmazhatósági időszerűség azt jelenti, hogy az adat a döntésben érintett objektumnak a döntés szempontjából érdekes időpontban fennálló állapotára (vagy akkor történt állapotváltozá-sára) érvényes (ez az alkalmazhatóság minőség speciális esete).

A rendelkezésre állási időszerűség azt jelenti, hogy a döntéshez szükséges információ a döntés időpontjára rendelkezésre áll.


Gazdas gi informatika

Az adat / információ minőségi jellemzői / 8 módon a következő négykomponensű specifikációt kapcsolják: Az adat

Összehasonlíthatóság: Ez a minőség az adatra (annak értelmezési szabályára) vonatkoztatható. Az összehasonlíthatóság az adat képzésére (mérés, számítás, származtatás), formájára (a jelrendszerre), az adathoz kapcsolt értelmezési szabályra megfogalmazott követelményeket jelent: Csak azonos eljárással előállí-tott, illetve azonosan értelmezett adatok hasonlíthatók össze. Ha az adat értelmezésében az idődimenzió is szerepet játszik, akkor általában csak azonos időpontra (vagy azonos időtartamra) vonatkozó adatok hasonlít-hatók össze.


Gazdas gi informatika

Az adat / információ minőségi jellemzői / 9 módon a következő négykomponensű specifikációt kapcsolják: Az adat

Bizalmasság (az ismeretnek a megkülönböztetett kezelés szükségességére utaló minősége):

 • Addig érték, amíg mások számára ismeretlen.

 • Mások az adat birtokosa kárára felhasználhatják.

 • Annak kárára felhasználható, akiről az adat szól (jogszabály kötelez a bizalmas kezelésre).

  Megkülönböztetett kezelés:

 • Hozzáférés korlátozása

 • Titkosítás


Gazdas gi informatika

Az információ várható haszna módon a következő négykomponensű specifikációt kapcsolják: Az adat

H = D2- D1- K

ahol

 • D1: a döntés várható hozama az információ hiányában;

 • D2: a döntés várható hozama az információ birtokában;

 • K: az információ megszerzésének költsége.


Gazdas gi informatika

Kommunikáció módon a következő négykomponensű specifikációt kapcsolják: Az adat

Csatorna

Térbeli / Időbeli

Zaj

Zajhatások mérséklése

Adó

K ó d o l á s

D e k ó d o l á s

Vevő


Gazdas gi informatika

Információs rendszer (IR) módon a következő négykomponensű specifikációt kapcsolják: Az adat

 • érzékel, észlel (külső/belső állapotváltozást);

 • kommunikációs hálózatán jeleket továbbít a rendszer alkotóelemei között (térbeli csatorna);

 • hosszú távú alkalmazkodás céljából, adatokat működési szabályokat rögzít (időbeli csatorna);

 • az állapotváltozásokra / az előállt állapothoz az érzékelt jelek (adatok) és működési szabályok felhasználásával (azoktól befolyásoltan) reagál / alkalmazkodik.


Gazdas gi informatika

Az IR funkcióinak megvalósulása módon a következő négykomponensű specifikációt kapcsolják: Az adat élőlény és gazdasági szervezet esetén


Gazdas gi informatika

Gazdasági szervezetek információs rendszere - Komponensek módon a következő négykomponensű specifikációt kapcsolják: Az adat

 • információkat hordozó adatok

 • információs események és adatkezelő tevékenységek

 • erőforrások (hardver, szoftver, humán) és felhasználók

 • az IR kialakítására vagy működtetésére vonatkozó eljárási szabályok, szervezeti keretek (orgver).


Gazdas gi informatika

Az adatok szerepei a gazdasági szervezetek IR-ében módon a következő négykomponensű specifikációt kapcsolják: Az adat

 • Objektumjellegű jelenségek – állapotadatok, törzsadatok

 • Eseményjellegű jelenségek – eseményadatok (tranzakcióadatok)

 • Utasítások – diszpozíciós adatok (speciális tranzakcióadatok)


Gazdas gi informatika

Adatok, információs események és adatkezelő tevékenységek viszonya - IR tervezési kérdések

 • A rendszernek mely eseményekre kell valamilyen adatkezelő tevékenységgel reagálni?

 • Adott esemény milyen adatkezelő tevékenység(ek)et indít el?

 • A rendszernek milyen adatokat kell nyilvántartani ahhoz, hogy adott típusú eseményekre reagálni tudjon?

 • Adott típusú esemény teljes feldolgozása milyen adatokat érint, és azokat milyen művelettel érinti?

 • Adott objektumot reprezentáló adatszerkezetet az objektum élettartama (nyilvántartásának ideje) alatt egy-egy állapotában milyen események érinthetik?

 • Adott objektumot jellemző adatok mely adatkezelő funkciókkal kezelhetők, változtathatók meg, érhetők el?


Gazdas gi informatika

Hardver tevékenységek viszonya - IR tervezési kérdések: az információs rendszer fizikai eszközeinek összefoglaló neve.

Szoftver(mint gyűjtőfogalom):mindazon programok, eljárások, szabályok és kapcsolódó dokumentumok, amelyek nélkülözhetetlenek valamilyen számítógépes rendszer működéséhez. [ISO 9126].

Szoftver(mint konkrét objektum):a szoftverfogalom olyan példánya, amely önállóan képezheti fejlesztés, adás-vétel, üzemeltetés, felhasználás, karbantartás vagy visszavonás tárgyát.(Más néven: alkalmazás.)

Információtechnológia (IT):az adatok gyűjtésének, tárolásának, átalakításának, átvitelének, elérésének, megjelenítésének az erőforrásai, módszerei, eljárásai; rövidebben az adatműveletek és a kommunikáció eszközei és megoldásai; még rövidebben: hardver + szoftver.


Gazdas gi informatika

Működő szoftverek tevékenységek viszonya - IR tervezési kérdések

 • Operációs rendszer(a számítógép és a perifériák működésének összehangolása, a hálózati kommunikáció támogatása, kényelmes ember-gép párbeszéd támogatása, a felhasználói szoftverek hordozhatóságának biztosítása).

 • Általánosan használt szoftverek(dokumentumszerkesztés, táblázatkezelés, képek megjelenítése és szerkesztése, multimédia használata, levelezés, Web böngészés, adatbáziskezelés stb.).

 • Speciális felhasználói alkalmazások (lásd üzleti és számviteli szoftverek)


Gazdas gi informatika

Orgver - legtágabban tevékenységek viszonya - IR tervezési kérdések = szervezés.

Orgver – az IR-re értelmezve: az információs rendszer folyamataira alkalmazott eljárási szabályok, valamint a folyamathoz szabott szervezeti kereteket,hatásköröket és felelősségeket meghatározó szervezeti rend összefoglaló neve.Röveden: eljárásrend, és szervezeti keretek.


Gazdas gi informatika

IR fejlesztés és működtetés eljárási szabályai tevékenységek viszonya - IR tervezési kérdések:

 • Jogszabályok (pl. adatvédelmi törvény, elektronikus aláírásról, elektronikus dokumentumok kezeléséről szóló törvény, …).

 • Szakterületi (ágazati) eljárási szabványok (pl. ISO 12207, ISO 17799 – lásd a 3. fejezetben).

 • Módszertani szabályok, technológiai előírások (pl. SSADM, UML, RUP, ITIL – lásd a 3. fejezetben).

 • Szervezeti szabályzatok, szervezeti szintű eljárási szabványok (testre szabott ISO 9001 vagy ISO 12207).

 • Projektszintű eljárási szabványok.

 • Az egyes eszközök üzemeltetési és felhasználási kézikönyvei, alkalmazási szabályai.


Gazdas gi informatika

Szabványok típusai tevékenységek viszonya - IR tervezési kérdések

 • Azonos szintű technológiák illesztése: Pl. különböző operációs rendszerekkel vezérelt gépek kommunikációjának megoldása a hálózati kommunikáció megjelenítési rétegében.

 • Egymásra épülő technológiák illesztése: Pl. a hálózati kommunikáció rétegei közötti interfészek.

 • Ember és eszköz (szoftver) illesztése: Pl. ergonómiai szabványok vagy megfelelő szakképesítés előírása az eszköz használatához.

 • Emberek közötti kommunikáció: Pl. dokumentum-szabványok, ügyrend, beszámoltatási rend.


Gazdas gi informatika

Néhány szabvány tevékenységek viszonya - IR tervezési kérdések

 • ISO 2382 Információtechnológia. Fogalom meghatározások.(Information technology. Vocabulary)

 • MSZ ISO/IEC 12207 Szoftver életciklus-folyamatok

 • ISO/IEC 12119 Software packages. Quality requirements and testing

 • MSZ ISO/IEC 9126 Szoftvertermékek értékelése. Minőségi jellemzők és használatuk irányelvei

 • MSZ ISO/IEC 17799 Az informatikai biztonság menedzselésének eljárásrendje

 • ISO 9001 A tervezés, fejlesztés, gyártás, telepítés és szervizelés minőségbiztosítási modellje