t bbv ltoz s sz m t sok n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Többváltozós számítások PowerPoint Presentation
Download Presentation
Többváltozós számítások

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Többváltozós számítások - PowerPoint PPT Presentation

winona
92 Views
Download Presentation

Többváltozós számítások

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Többváltozós számítások

 2. Két változó kapcsolatának • Erőssége és iránya=korreláció • Valószínűsége=szignifikancia • Egymáshoz viszonyított változási módja és üteme= regresszió

 3. Képzejük el egy jelenség több számszerű jellemzőjét Egyváltozós Kétváltozós Többváltozós

 4. Összes variancia:A jelenség, amely adataink szerint: eset x változó Sajátérték=a változók száma, mindegyik változó=1 (átrendezendő variancia)

 5. 1. lépés: A változók csoportosítása Csoportképzés: a változópárok köztimagas korrelációk alapján 9 x 9 = 81 kapcsolatpár, de minden önkorreláció = +1 és a mátrix az átlója mentén szimmetrikus

 6. 2 . lépés: A változók átszervezése 22.2% 38.9% 27.8% 11.1% Eredetileg minden változó sajátértéke=1. De a szoros korrelációk a variancia jelentős részétszintetikus változókba sűrítik.Ezek a nagy sajátértékű faktorok, a változók csoportjai. Atáblázatot kitöltő faktorsúlyok a faktorok és az eredeti változók közötti összefüggés erősségét mutatják.

 7. faktorsúlyok: -1-től +1-ig • A jelenség lényegét a legmarkánsabb változók mutatják • A gyengébb változók 0 körüli értéket mutatnak A csontrendszerre jellemző testméretek o marmagasság Láb körméret o o 3. farszélesség farhosszúság o A testkapacitásra jellemző testméretek törzshossz o csipőszélességo -1 Vázrendszer 27.8%+1 Mellkas szélesség o övméreto Mellkas mélység o -11. faktor: Testkapacitás 1 Testkapacitás38.9%

 8. Erős csontozat Mai fajták Primitív fajták Finom csontozat

 9. Körös és Criş állatcsontegyüttesek

 10. A változók és kapcsolatuk erőssége a két szintetikus változóval: +4 kihagyott komponens A maradék Sajátérték 41,7%

 11. A változók és az esetek eloszlása a két legfontosabb szintetikus változó síkjában

 12. A mintanagyság szerepe: korreláció?

 13. Fontos: • A változók és/vagy esetek összetételének megváltoztatása befolyásolja az összes varianciát • Az esetek száma a változókénak legalább háromszorosa legyen • Az egymással szoros korrelációban álló változók „ellophatják” a sajátérték nagy részét • A hiányzó adatokat becsülhetjük, de ez az összes varianciáthomogenizálja • A nullák kerülendők