Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LAN-ESKAINTZAK OFERTAS DE TRABAJO PowerPoint Presentation
Download Presentation
LAN-ESKAINTZAK OFERTAS DE TRABAJO

LAN-ESKAINTZAK OFERTAS DE TRABAJO

116 Views Download Presentation
Download Presentation

LAN-ESKAINTZAK OFERTAS DE TRABAJO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LAN-ESKAINTZAKOFERTAS DE TRABAJO MADDALENAK 2009 AUXILIARES DE LA POLICÍA LOCAL Abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el 30 de junio. Las instancias se presentarán, acompañadas de las fotocopias del DNI y de la tarjeta de demanda de empleo, en el registro General del Ayuntamiento. 2009ko MADDALENAK UDALTZAINGOKO LAGUNTZAILEAK Eskabideak aurkezteko epea irekita dago eta ekainaren 30-rean amaituko da. Eskabideak, NAN eta lan-eskaerako txartelaren fotokopiekin batera Udaletxeko Erregistroan aurkeztu beharko dira Errenteriako Gazte Informazio Bulegoa Tel: 943 44 96 40 – gazteria@errenteria.net