DE QUIN ARBRE PARLEM? - PowerPoint PPT Presentation

winifred-buckley
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DE QUIN ARBRE PARLEM? PowerPoint Presentation
Download Presentation
DE QUIN ARBRE PARLEM?

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation
DE QUIN ARBRE PARLEM?
67 Views
Download Presentation

DE QUIN ARBRE PARLEM?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DE QUIN ARBRE PARLEM?

  2. Procedeix d'Aràbia El fruit és comestible. És un arbre que pot mesurar fins a 30 m d'alçada

  3. L' època de floració és a l'Abril i Juny Els fruits són com baies La fulla fa entre 20 cm i 25 cm

  4. ÉS LA PALMERA Eduard i Aitor