zdroje dat pro studie o hta a efektivit l ka sk techniky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zdroje dat pro studie o HTA a efektivitě lékařské techniky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zdroje dat pro studie o HTA a efektivitě lékařské techniky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Zdroje dat pro studie o HTA a efektivitě lékařské techniky - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Zdroje dat pro studie o HTA a efektivitě lékařské techniky. Vladimír Rogalewicz Seminář HTA dne 12.01.2012. Český statistický úřad. Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů; každoročně specifikováno vyhláškou ČSÚ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zdroje dat pro studie o HTA a efektivitě lékařské techniky' - wing-richards


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zdroje dat pro studie o hta a efektivit l ka sk techniky

Zdroje datpro studie o HTA a efektivitě lékařské techniky

Vladimír Rogalewicz

Seminář HTA dne 12.01.2012

esk statistick ad
Český statistický úřad
 • Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů; každoročně specifikováno vyhláškou ČSÚ
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice
 • Rozhodnutí Komise 97/281/ES ze dne 21. dubna 1997 o úloze Eurostatupři tvorbě statistiky Společenství
 • Sbírá údaje na základě zákona, který je každoročně novelizovaný.
 • Poskytování údajů (vyplnění příslušných dotazníků) je ze zákona povinné.
 • http://www.czso.cz/
esk statistick ad1
Český statistický úřad

Data z oblasti zdravotnictví  sbírá se poměrně hodně údajů (Podle zákona č. 89/1995 odpovídá MZ ČR, provádí ÚZIS)

Na webu ČSÚ lze najít některé částečné statistiky

Obecně: ČSÚ se v současné době snaží shromážděná data zpracovávat do studií a analýz. V oblasti zdravotnictví se týkají zejména ekonomiky a ICT

Obecné údaje – nejnovější za 2008Podrobnější údaje – většinou za 2007

ČSÚ má málo údajů ze zdravotnictví, ale co má, to je velice kvalitně zpracované.

esk statistick ad2
Český statistický úřad
 • Dostupnost dat:
 • Vše, co ČSÚ má zpracované, má na svém webu.
  • základní popisné statistiky
  • analýzy a studie
 • Zpracují na objednávku a za úplatu další analýzy (ovšem pouze z dat, která sbírají podle zákona a která již mají předzpracovaná)
stav zdravotnick ch informac a statistiky r zis r
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR)
 • Zřizovatel MZd ČR
 • Zodpovídá za sběr všech statistických údajů z oblasti zdravotnictví
 • Vše, co sbírá, je uvedeno na webu ÚZIS
 • O rozsahu sbíraných dat lze získat nejlepší obrázek studiem povinných statistických dotazníků (hlášení)
 • Na rozdíl od ČSÚ nezpracovává žádné analýzy, publikuje holá sumární data
 • http://www.uzis.cz
slide6
ÚZIS

Sbírá poměrně hodně klinicko-epidemiologických dat.

Sbírá řadu dat z ekonomiky zdravotnictví.

Zdravotnické prostředky: T (MZ) 1-01 - Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení

Odhad celkových výdajů na zdravotnické prostředky (květen 2006)  Odhad výdajů na zdravotnické prostředky (září 2006)  Odhad výdajů na vybrané skupiny zdravot. prostředků (říjen 2007) Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení (říjen 2007 – za 2006) po krajích do roku 2004 (někde 2005)  Vývoj přístrojového vybavení zdravot. zařízení (červen 2005 – za 2003)  Využívání počítačů a internetu ve zdrav. zařízeních v 2010 (říjen 2011)

slide7
ÚZIS

Dostupnost dat:

Vše, co má ÚZIS zpracované, má na svém webu.

Máme smlouvu o spolupráci

Nabízejí za úplatu předzpracování dalších dat

Nezkoušeli jsme, jestli by zpracovaly i údaje, které mají zatím pouze sebrané a nezpracované.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

DPS-k (Data PresentationSystem)

http://www.uzis.cz/cz/dps/uvod.html

slide8
ÚZIS

DPS-k (Data PresentationSystem)

Příklad:

n rodn zdravotnick registry
Národní zdravotnické registry
 • Národní kardiochirurgický registr (NKCHR)
 • Národní onkologický registr (NOR)
 • Národní registr asistované reprodukce (NRAR)
 • Národní registr cévní chirurgie (NRCCH)
 • Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP)
 • Národní registr kardiovaskulárních intervencí (NRKI)
 • Národní registr kloubních náhrad (NRKN)
 • Národní registr nemocí z povolání (NRNP)
 • Národní registr novorozenců (NRNAR)
 • Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
 • Národní registr potratů (NRPOT)
 • Národní registr rodiček (NRROD)
 • Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (NRULISL)
 • Národní registr vrozených vad (NRVV)
 • Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (RLZF)
n rodn zdravotnick registry1
Národní zdravotnické registry
 • Vznikly nezávisle, od 2002 spravuje ÚZIS
 • Národní zdravotní registry
 • vznikly převážně z iniciativy odborných lékařských společností,
 • které stanovily odbornou náplň.
 • O každý registr se stará určená státní instituce, tzv. správce registru,
 • který garantuje metodickou a obsahovou jednotu registru a jeho účel.
 • Poradním orgánem správce registru je Rada registru
 • složená z reprezentantů navržených příslušnou odbornou lékařskou společností, zástupců MZ, pracovníků správce a případného zpracovatele.
 • Příslušná odborná lékařská společnost je odborným garantem registru.
 • Řada registrů má již dlouholetou tradici
 • např. onkologický registr od roku1976 a registr hospitalizovaných od roku1960.
spr va registr
Správa registrů

Národní zdravotní registry - ÚZIS: NRHOSP, NRROD, NRNAR, NRVV, NRPOT, RLZF, NRULISL

Národní zdravotní registry - KSRZIS: NKR, NRKI, NRCCH, NRKN, NOR, NRAR, NROD, NRT

Registry hygienické služby - KSRZIS: RTBC, RPN, ARI, OČKO, HVY, CHLAP, KOPR, KAPR

Specializované registry - KSRZIS: CITMED, RANKMED,RNI, RIP OFR RZZ, RZP, NRNP

ksrzis2
KSRZIS

Dostupnost dat:

Většina dat dostupná přes odborné společnosti

Klinická data většinou dá k dispozici spolupracující lékař specialista

Údaje teoreticky zpracovává UZIS

slide15
NRC

Vytvořily některé pojišťovny, Sdružení soukromých nemocnic ČR, Asociace nemocnic ČR a Sdružení ambulantních specialistů ČR(září 2003)

V současné době již nemají příliš zájem využívat

NRC hledá náplň

Tvorba metodik?(v současné době pro zavedení DRG)

Ředitel: Ing. Pavel Kožený

http://www.nrc.cz/

n rodn referen n centrum nrc
Národní referenční centrum - NRC

Shromáždilo pravděpodobně zajímavá data v některých specifických oblastech

Projekt POSYP – kategorizace přístrojů – databáze přístrojů – oficiálně přístupné jen pro členy NRC – Ing. Karolina Došelová

Dostupnost dat NRC:

Zatím jsme nevyužiliDohodnuta smlouva a spolupráceZájem o spolupráci ze strany Ing. KoženéhoOmezení: soukromá společnost (!!!)

ministerstvo zdravotnictv
Ministerstvo zdravotnictví

Dle ředitele METAL-ALIANCE

Předávají všechny pojišťovny čtvrtletně na MZd ČR velice podrobná data (až na úroveň jednotlivých pacientů a smluvních zařízení)

MZd ČR z nich nezpracovává žádné výstupy

Naše snaha dostat se k nim na MZd ČR byla neúspěšná (IlyaIvlev)

zdravotn poji ovny
Zdravotní pojišťovny

Mají obrovské množství dat

Individuální účty pojištěnců

Nepříliš velký (téměř nulový) zájem dát k dispozici

V poslední době ochotaze strany METAL-ALIANCE

data klinick ch pracovi
Data klinických pracovišť
 • Při zpracování konkrétních projektů máme tyto zkušenosti s daty z klinických pracovišť:
 • Lékaři ochotně předávají klinická data, mají vstup i do specializovaných registrů
 • Zdravotnická zařízení naprosto nejsou ochotna předat jakákoli ekonomická data (považují za důvěrná data)
 • Data o přístrojích jsou v zásadě dostupná, ale špatně se získávají (pracnost, relativní neochota)
mezin rodn data
Mezinárodní data
 • EUROSTAT
 • OECD
 • WHO
 • publikace