1 / 28

Sólyomi Péter ÉMI Kht. Épületszerkezeti és Energetikai Divízióvezető Győr, 2006. szeptember 09.

Az új épületenergetikai követelményrendszer - Tanúsítvány. Sólyomi Péter ÉMI Kht. Épületszerkezeti és Energetikai Divízióvezető Győr, 2006. szeptember 09. Az épületfűtés részesedése a nemzetgazdasági energiafelhasználásból 2003. Az országos CO 2 -kibocsátás megoszlása ágazatok szerint

wind
Download Presentation

Sólyomi Péter ÉMI Kht. Épületszerkezeti és Energetikai Divízióvezető Győr, 2006. szeptember 09.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Az új épületenergetikai követelményrendszer - Tanúsítvány Sólyomi Péter ÉMI Kht.Épületszerkezeti és Energetikai Divízióvezető Győr, 2006. szeptember 09.

 2. Az épületfűtés részesedése a nemzetgazdasági energiafelhasználásból 2003

 3. Az országos CO2-kibocsátás megoszlása ágazatok szerint 2002

 4. A hazai termelésű és importált földgáz mennyiségének változása

 5. A magyar villamosenergia-rendszer a heti csúcsterhelések burkológörbéjének jellegzetes megváltozása

 6. 1985 k 0,7 W/m2K k 0,4 W/m2K k3,0 W/m2K

 7. Falak hőátbocsátása: k = 1,5-0,7 W/m2K

 8. Ablakok hőátbocsátása: k = 3,5-2,5 W/m2K

 9. 1992 k = 0,6 + 0,1 (V/A)W/m2K

 10. MSZ EN 673 MSZ EN ISO 9346 MSZ EN ISO 10456 MSZ EN 675 MSZ EN ISO 6946 MSZ EN 12524 MSZ EN 174 MSZ EN ISO 12567-1 MSZ EN 1745 MSZ EN ISO 10211-1 MSZ EN ISO 8990 MSZ EN ISO 10077-1 MSZ EN 12667 MSZ EN 1934 MSZ EN 832 A 2002/91/EK EU – irányelv és egyes országok gyakorlata szerint a hővédelem és az energiafelhasználás állam által támasztott követelményei az alábbiak lehetnek: A, A hővédelemhez kapcsolódó követelmények A1, Transzmissziós hőveszteségek korlátozása A1a, az egyes épületrészek maximális U-értéke A1b, az épület maximális HT-értéke A1c, hőhidak A2, A szellőzési hőveszteségek korlátozása A2a, a tömítettség vizsgálata új épületekben (n50 3 h-1, 50 Pa mellett) A2b, hővisszanyerő berendezések A3, A1 és A2 rendszerek kombinációja (pl. A1b/A1c és A2a)

 11. MSZ EN 673 MSZ EN ISO 9346 MSZ EN ISO 10456 MSZ EN 675 MSZ EN ISO 6946 MSZ EN 12524 MSZ EN 174 MSZ EN ISO 12567-1 MSZ EN 1745 MSZ EN ISO 10211-1 MSZ EN ISO 8990 MSZ EN ISO 10077-1 MSZ EN 12667 MSZ EN 1934 MSZ EN 832 A 2002/91/EK EU – irányelv és egyes országok gyakorlata szerint a hővédelem és az energiafelhasználás állam által támasztott követelményei az alábbiak lehetnek: B, Az energiaszükséglet mértékére vonatkozó követelmények B1, A fűtési hőszükséglet korlátozása (Qh) B2, A fűtőenergiaigény korlátozása (Qe) B3, A primer energiaszükséglet korlátozása (Qp)

 12. MSZ EN 673 MSZ EN ISO 9346 MSZ EN ISO 10456 MSZ EN 675 MSZ EN ISO 6946 MSZ EN 12524 MSZ EN 174 MSZ EN ISO 12567-1 MSZ EN 1745 MSZ EN ISO 10211-1 MSZ EN ISO 8990 MSZ EN ISO 10077-1 MSZ EN 12667 MSZ EN 1934 MSZ EN 832

 13. A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM r e n d e l e t e az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Követelményértékek • - Összesített energetikai jellemző (E) • - Fajlagos hőveszteségtényező (q) • (Az épülethatároló szerkezetek átlagos hőátbocsátási • tényezőjére vonatkozó követelmény) • Az épülethatároló szerkezetek rétegtervi • hőátbocsátási tényezője (U)

 14. 2006

 15. 2006 Az épület fajlagos hőveszteség -tényezőjére vonatkozó követelmény: A/V  0,3 qm = 0,2 [W/m3K] 0,3  A/V  1,3 qm = 0,38 (A/V) + 0,086 [W/m3K] A/V  1,3 qm = 0,58 [W/m3K]

 16. 2006 Az épület Átlagos Hőátbocsátási tényezőjére Vonatkozó követelmény: Um = 0,086 (V/A) + 0,38 [W/m2K]

 17. 2006 Az összesített Energetikai Jellemzőre Vonatkozó Követelmény-értékek: A/V 0,3EP = 110 [kWh/m2a] 0,3 A/V  1,3EP = 120 (A/V) + 74 [kWh/m2a] A/V  1,3EP = 230 [kWh/m2a]

 18. 200? Épületenergia Tanúsítvány

 19. 200?

 20. MSZ EN 673 MSZ EN ISO 9346 MSZ EN ISO 10456 MSZ EN 675 MSZ EN ISO 6946 MSZ EN 12524 MSZ EN 174 MSZ EN ISO 12567-1 MSZ EN 1745 MSZ EN ISO 10211-1 MSZ EN ISO 8990 MSZ EN ISO 10077-1 MSZ EN 12667 MSZ EN 1934 MSZ EN 832

 21. Típusépület adatai Alapterület:144 m2 Belmagasság:2,7 m Lehűlő felület: 422 m2 Fűtött térfogat:400 m3 A/V viszony:0,954 Homlokzat:134 m2 Üvegezett felület:26 m2 Padlásfödém:144 m2 Pincefödém:144 m2 Ha az épület 1985 előtt épült MSZ EN 673 U-érték W/m2K MSZ EN ISO 9346 MSZ EN ISO 10456 Külső fal 1,34 MSZ EN 675 MSZ EN ISO 6946 MSZ EN 12524 Padlásfödém 1,2 Pincefödém 1,6 MSZ EN 174 MSZ EN ISO 12567-1 MSZ EN 1745 Ablakok 2,8 MSZ EN ISO 10211-1 MSZ EN ISO 8990 MSZ EN ISO 10077-1 MSZ EN 12667 MSZ EN 1934 MSZ EN 832 Hőátbocsátási veszteség: HT = 499 W/K Átlagos hőátbocsátási tényező: Uem = 1,18 W/m2K Éves fűtési hőigény: Eh = 40628 kWh/a Éves primer energiaszükséglet: ev = 405,4 kWh/m2a Gáz fogyasztás:  5800 m3/a Költség: 230000 Ft/év

 22. Ha az épület 1992 után épült MSZ EN 673 U-érték W/m2K MSZ EN ISO 9346 MSZ EN ISO 10456 Külső fal 0,7 MSZ EN 675 MSZ EN ISO 6946 MSZ EN 12524 Padlásfödém 0,8 Pincefödém 0,4 MSZ EN 174 MSZ EN ISO 12567-1 MSZ EN 1745 Ablakok 2,6 MSZ EN ISO 10211-1 MSZ EN ISO 8990 MSZ EN ISO 10077-1 MSZ EN 12667 MSZ EN 1934 MSZ EN 832 Hőátbocsátási veszteség: HT = 263,4 W/K Átlagos hőátbocsátási tényező: Uem = 0,62 W/m2K Éves fűtési hőigény: Eh = 20869 kWh/a Éves primer energiaszükséglet: ev = 208,3 kWh/m2a Gáz fogyasztás:  3000 m3/a Költség: 120000 Ft/év

 23. ÉMSZ ház ma MSZ EN 673 U-érték W/m2K MSZ EN ISO 9346 MSZ EN ISO 10456 Külső fal 0,3 MSZ EN 675 MSZ EN ISO 6946 MSZ EN 12524 Padlásfödém 0,2 Pincefödém 0,2 MSZ EN 174 MSZ EN ISO 12567-1 MSZ EN 1745 Ablakok 1,3 MSZ EN ISO 10211-1 MSZ EN ISO 8990 MSZ EN ISO 10077-1 MSZ EN 12667 MSZ EN 1934 MSZ EN 832 Hőátbocsátási veszteség: HT = 117,3 W/K Átlagos hőátbocsátási tényező: Uem = 0,28 W/m2K Éves fűtési hőigény: Eh = 7003 kWh/a Éves primer energiaszükséglet: ev = 69,9 kWh/m2a Gáz fogyasztás:  1000 m3/a Költség:  40000 Ft/év

 24. MSZ EN 673 MSZ EN ISO 9346 MSZ EN ISO 10456 MSZ EN 675 MSZ EN ISO 6946 MSZ EN 12524 MSZ EN 174 MSZ EN ISO 12567-1 MSZ EN 1745 MSZ EN ISO 10211-1 MSZ EN ISO 8990 MSZ EN ISO 10077-1 MSZ EN 12667 MSZ EN 1934 MSZ EN 832 1985 előtt 1992 után ÉMSZ ma Energiafogyasztás 40 m3/m2 20 m3/m2 7 m3/m2 1600 Ft/ m2 800 Ft/ m2 270 Ft/ m2

 25. MSZ EN 673 MSZ EN ISO 9346 MSZ EN ISO 10456 MSZ EN 675 MSZ EN ISO 6946 MSZ EN 12524 MSZ EN 174 MSZ EN ISO 12567-1 MSZ EN 1745 MSZ EN ISO 10211-1 MSZ EN ISO 8990 MSZ EN ISO 10077-1 MSZ EN 12667 MSZ EN 1934 MSZ EN 832 1985 előtt 1992 után ÉMSZ ma CO2-kibocsátás 12 tonna 6 tonna 2 tonna

 26. Épületek légzárására vonatkozó követelmények Az épületekben az indokoltnál nagyobb mértékű légcserét kerülni kell. Az MSZ EN 13829:2001 szabvány előírásai szerint végzett helyszíni vizsgálat célja az épülethatároló felület légáteresztési jellemzőinek meghatározása. Maximális légcsere: n50 = 3 h-1

 27. Épületek szellőzésére vonatkozó követelmények A szellőzés minimumáról az MSZ EN 832 szabvány rendelkezik: „Hőérzeti és higiéniai szempontból a használatban lévő épületekben egy minimális légcsereszámot biztosítani kell. Ez nemzeti szinten határozható meg, figyelembe véve az épület típusát és használatának módját.” Minimális légcsere: n min = 0,5 h-1 - Az ablakokat légzáróan kell kivitelezni. - Az ablakok ma már nem biztosítják önmagukban a szükséges légcserét. A szellőztetési rendszert meg kell tervezni !

 28. Köszönöm a Figyelmüket !!!

More Related