1 / 26

Individualizácia ponuky pre zákazníkov internetového obchodu

Individualizácia ponuky pre zákazníkov internetového obchodu. Plán investície v e-commerce pre rok 2013. Zdroj: Acomware. Ako zacieliť ponuku?. Ako usporiadať produkty?. Veľký počet položiek, Dlhé cesty ku konečnému produktu, Ponuka šitá na mieru. Osobné. Najpredávanejšie. Osobné.

wind
Download Presentation

Individualizácia ponuky pre zákazníkov internetového obchodu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Individualizácia ponuky pre zákazníkov internetového obchodu

 2. Plán investície v e-commercepre rok 2013 Zdroj: Acomware

 3. Ako zacieliť ponuku?

 4. Ako usporiadať produkty? • Veľký počet položiek, • Dlhé cesty ku konečnému produktu, • Ponuka šitá na mieru.

 5. Osobné

 6. Najpredávanejšie Osobné

 7. Najpredávanejšie Osobné Top hodnotené

 8. Top sledované

 9. Top v kategórií Top sledované

 10. Alternatívne

 11. Alternatívne Doplnkové

 12. Doplnkové

 13. Výsledky štúdie 25% 20% 18% 12% 6% Konverzia Tržby z predaja Počet nakupujúcich Hodnota košíka CTR

 14. Príchod na stránku Analýza správania + analytický algoritmus Tržby Špeciálna ponuka Nákup

 15. XML súbor Správa doporučení

 16. XML súbor Správa doporučení

 17. Štatistiky

 18. XML súbor Jednoduché nastavenia Vloženie katalógu Asynchrónyskript

 19. Komu sme pomohli

 20. Ďalší postup • Implementácia • Vloženie impresnýchskriptov, • Vytvorenie katalógu produktov, • 30 dní testovacie obdobie (proofofconcept). • Podpora • Plná technická podpora, • Podpora implementácie a nastavenia, • Analytická podpora.

 21. Join us @: Facebook.com/GemiusGroup Twitter.com/Gemius Slideshare.net/Gemius_com Youtube.com/wwwGemiusCom Kontakt: Gemius Slovakia Kutuzovová 5/A 831 03 Bratislava 3 Richard Grom Junior sales executive

More Related