1 / 9

VY_32_INOVACE_15_11 Základní vzdělávání - Člověk a příroda – Přírodopis - Biologie rostlin

VY_32_INOVACE_15_11 Základní vzdělávání - Člověk a příroda – Přírodopis - Biologie rostlin Název materiálu – STONEK ROSTLINY Anotace – cílem prezentace je objasnit význam,stavbu a základní typy stonku rostliny Autor – Mgr. Radek Hnilica Jazyk – čeština

wilson
Download Presentation

VY_32_INOVACE_15_11 Základní vzdělávání - Člověk a příroda – Přírodopis - Biologie rostlin

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. VY_32_INOVACE_15_11 Základní vzdělávání - Člověk a příroda – Přírodopis - Biologie rostlin Název materiálu – STONEK ROSTLINY Anotace – cílem prezentace je objasnit význam,stavbu a základní typy stonku rostliny Autor – Mgr. Radek Hnilica Jazyk – čeština Očekávaný výstup – vysvětlí význam a stavbu stonku rostlin, rozdělí rostliny podle typu stonku, nakreslí základní typy dužnatých stonků Speciální vzdělávací potřeby – žádné Klíčová slova– fotosyntéza, cévní svazky, dřevo, lýko, kambium Druh učebního materiálu – prezentace Druh interaktivity – aktivita Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání, druhý stupeň Typická věková skupina – 12-15 let Celková velikost – 232kb

  2. STONEK ROSTLINY

  3. FUNKCE A STAVBA STONKU • stonek je nadzemní rostlinný orgán význam stonku: • nese listy, květy a plody • rozvádí vodu a živiny • mohou se ukládat zásobní látky • některé stonky se mohou podílet na fotosyntéze stavba stonku: • na povrchu se nachází pokožka • ve středním válci vedou cévní svazky • mezi středním válcem a pokožkou se nachází primární kůra - stonek je rozdělen uzlinami na články

  4. ROZVOD ŽIVIN VE STONKU • rozvod živin po rostlinném těle zajišťují ve stonku cévní svazky • cévní svazky jsou tvořeny vodivými pletivy – dřevo a lýko význam dřeva: - dřevní cévní svazky vedou minerální látky a vodu z kořenů do celé rosltiny význam lýka: - lýkové cévní svazky vedou produkty fotosyntézy (cukr) z listů a stonku do kořene

  5. TYPY STONKŮ - podle dřevnatění: a) dužnaté – neobsahují dřevo, stonky bylin b) dřevnaté – obsahují dřevo, stonky stromů a keřů, vytváří letokruhy - rostlinné pletivo kambium – umožňuje růst kmene do šířky Poznámka: - podle letokruhů, lze poznat jak dřevina stará. - jeden letokruh = roční přírůstek dřeva - letokruhy přibývají z venkovní strany

  6. TYPY DUŽNATÝCH STONKŮ • lodyha • stonek nese listy po celé délce • kopřiva, kopretina, sasanka 2) stvol • listy jsou na spodním konci stonku • vytváří přízemní listovou růžici • sedmikráska, smetanka, prvosenka 3) stéblo • dutý typ stonku • listy vyrůstají v kolénkách • pšenice, kukuřice, ječmen

  7. PŘEMĚNY STONKU • kromě hlavních funkcí může stonek plnit také jiné funkce: • Oddenek – podzemní stonek - obsahuje zásobní látky, nepohlavní rozmnožování - přeslička 2) Šlahoun – nadzemní výběžky - nepohlavní rozmnožování - jahodník 3) Oddenková hlíza – podzemní část stonku - zásobní funkce (škroby) - lilek brambor

  8. 4) Stonková hlíza – nadzemní část stonku - zásobní funkce - kedluben, ředkvička 5) Úponky – šlahouny k upínaní rostliny - vinná réva 6) Trny – ochrana před býložravci - trnka, růže

  9. VÝZNAM STONKU • stavební materiál (dřevo) • výroba nábytku a papíru • potrava pro člověka ( brambory, kedluben,…) • krmivo pro dobytek • léčiva • výroba textilu (len, konopí) • koření (vanilka)

More Related