1892 1993 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Luther gulick PowerPoint Presentation
Download Presentation
Luther gulick

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Luther gulick - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

(1892 – 1993). Luther gulick. narozen 1892 v Osace v Japonsku 1904 se odstěhoval do USA roku 1920 získal titul Ph.D na Columbijské univerzitě 1921 se stal prezidentem Institutu veřejné správy 1931-1942 zde učil 1942 – 1961 ředitel institutu veřejné správy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Luther gulick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ivot kari ra

narozen 1892 v Osace v Japonsku

 • 1904 se odstěhoval do USA
 • roku 1920 získal titul Ph.D na Columbijské univerzitě
 • 1921 se stal prezidentem Institutu veřejné správy
 • 1931-1942 zde učil
 • 1942 – 1961 ředitel institutu veřejné správy
 • 1936-1938 člen poroty jmenované k reorganizaci exekutivního odvětví federální vlády F. D. Rooseveltem
 • 1954 do 1956 správce New York City
Život & kariéra
ivot kari ra1

- 1936 -1938 člen poroty jmenované k reorganizaci exekutivního odvětví federální vlády F.D. Rooseveltem

 • 1954 do 1956 správce New York City
Život & kariéra
projekt o ve ejn ch zam stnanc ch a ob ansk ch slu b ch

projekt řídil v době svého působení v TheSocial Science ResearchCouncil

 • po jmenování do The President’s Committee on Administrative Management se zpráva dostala k F.D. Rooseveltovi
 • položeny základy pro největší změny exekutivy federální vlády od přijetí Ústavy
 • základem pro vývoj teorie veřejné administrativy
 • nyní známo jako Teorie procesního přístupu
ProjEKT o veřejných zaměstnancích a občanských službách
teorie procesn ho p stupu posdcorb

plánování (Planning)

 • organizování (Organizing)
 • personální zajištění (Staffing)
 • přikazování (Directing)
 • koordinaci (Coordinating)
 • evidenci (Reporting)
 • rozpočtování (Budgeting)
Teorie procesního přístupu (POSDCoRB)
teorie procesn ho p stupu zformulov n princip hierarchick organizace

Jsou to tyto principy:

  • 1. dělba práce nebo specializace
  • 2. útvarové členění na základě cíle, procesu, klientely nebo místa
  • 3. koordinace pomocí hierarchie
  • 4. koordinace pomocí idejí
  • 5. koordinace pomocí komisí
  • 6. decentralizace
  • 7. jednota velení
  • 8. štáb a linie
  • 9. delegování (přenášení odpovědnosti)
  • 10. rozpětí řízení.
Teorie procesního přístupu (zformulování principů hierarchické organizace)
teorie procesn ho p stupu zformulov n princip hierarchick organizace1

Otázka: Jaká kritéria se mají stát základem pro rozdělení funkcí mezi správní jednotky?

 • Čtyři formy specializace správních útvarů:
 • A) Základem specializace může být znak cíle správní činnosti.
 • B) Základem specializace může být i takový znak, jako je operace. (Činnosti jsou charakterizovány plněním operací stejného typu nebo použitím stejné techniky).
 • C) Specializace se často uskutečňuje podle kritéria, o jakou kategorii obyvatelstva jde.
 • D) Základem může být také geografické kritérium.
Teorie procesního přístupu (zformulování principů hierarchické organizace)
p nos procesn ch p stup

prosté, jasné a jednoduché členění manažerských funkcí

 • málo operativní – zdůrazňují spíše uspořádání procesů než obsahovou náplň řídícího procesu a kladou malý důraz na lidský faktor v řízení
Přínos procesních přístupů
kniha recenze ve ejn spr vy

představil ji na jubilejní oslavě svých padesátých narozenin

 • volal zde po reformě ve veřejné správě
 • „Systém státní služby, který v mnoha soudních pravomocích zaostával, potřeboval být zmodernizován. Zde bude neustálý vývoj… nerovnoměrné soustředění se na veřejné výkonné moci a zanedbávání veřejné legislativy, justice a voliče. Základní reformy v globální míře jsou potřebné.“
Kniha - Recenze veřejné správy.
dal v znamn gulickovi knihy

Evolutionofthe Budget in Massachusetts (1920) - Vývoj rozpočtu v Massachusetts

 • AdministrativeReflectionsfromWorldWar II (1948) - Administrativní Odrazy 2. světové války
 • AmericanForestPolicy (1951) - Americká lesnická politika (1951)
 • The Metropolitan ProblemandAmericanIdeas (1962) - Metropolitní problém a americké myšlenky
Další významné gulickovi knihy
z v r

Častým základem Gulickovy práce je morální vedení a spokojenost všech účastníků managementu.

 • Jeho zkratka sedmi aktivit, POSDCORB, je známé slovo v celé praxi managementu.
 • Luther Gulick byl spolu s LyndallemUrwickem zakladatel vědy administrace.
Závěr
pou it literatura

http://sociologie1.wz.cz/download/OrganizacnichovaniOl/Zimni semestr

 • http://verejna-sprava.navajo.cz/
 • Vymětalová, Z. Osobnost managementu: Luther Gulick (1892 – 1993) :Práce pro předmět Organizace a řízení. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2009. 5 s.
 • http://www.vectorstudy.com/management_gurus/luther_gulick.htm
Použitá literatura