prevodila ki servis za znakovni jezik beograd n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prevodilački servis za znakovni jezik Beograd PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prevodilački servis za znakovni jezik Beograd

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Prevodilački servis za znakovni jezik Beograd - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Prevodilački servis za znakovni jezik Beograd. Desanka Žižić Beograd, 0 4.06.2012. 1200 članova GOGB – oko 5000 gluvih Beograđana Gluva osoba u domu zdravlja Gluva osoba na roditeljskom sastanku Gluva osoba na venčanju Gluva osoba na fakultetu Gluva osoba na. Motivi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prevodilački servis za znakovni jezik Beograd' - wilma-chaney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prevodila ki servis za znakovni jezik beograd
PrevodilačkiserviszaznakovnijezikBeograd

Desanka Žižić Beograd,04.06.2012.

motivi
1200 članova GOGB – oko 5000 gluvih Beograđana

Gluva osoba u domu zdravlja

Gluva osoba na roditeljskom sastanku

Gluva osoba na venčanju

Gluva osoba na fakultetu

Gluva osoba na ........

Motivi
c iljevi
Uklаnjаnje bаrijerа u komunikаciji

Prаvo nа interаkciju nа znаkovnom jeziku, lingivističkiindentitet zajednice gluvih

Osnаživаnje zаjednice gluvih za korišćenje prevodilаčkih uslugа Servisа

Definisаnjestаndаrdа kvаlitetа uslugetumаčа znаkovnogjezikа

Pružаnje prevodilаčkih uslugаbeznadoknade -prаvo nа dobijаnje i dаvаnje informаcijа i prаvo nа korišćenje mаternjeg (prvog) jezikа

Ciljevi
inkluzivni efekti na kvalitet ivota jednaki u komunikaciji
(INKLUZIVNI) EFEKTI NA KVALITET ŽIVOTA – jednaki u komunikaciji
 • „ Nema više ponižavanja“
 • Sada mogu svoja prava i potrebe da ostvare, sigurni da su smanjili mogućnost potencijalne prevare i greške koje su do sada bile prisutne i to sa fatalnim posledicama
 • Besplatnausluga
 • Veći stepen autonomnosti
 • Više nisu teret članovima porodice koji su im bili zamena za prevodioca
t uma i za znakovni jezik anga ovani u servisu
Tumači za znakovni jezikangažovani u Servisu
 • Osoba koja prevodi sa srpskog znakovnog jezika na srpski jezik, i obrnuto
 • Tumač je osoba koja poznaje društvene i kulturne karakteristike zajednice gluvih i prevod prilagođava potrebama učesnika
 • Ne postoji formalno obrazovanje za profesiju tumača znakovnog jezika
 • Tumač je dužan da poštuje Etički kodeks profesije Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika
politike i procedure
Politike i procedure
 • Tri vikend treninga (Novi Sad, Leskovac, Paraćin, Kosovska Mitrovica i Valjevo)
 • Dokumentovan i definisan rad Servisa i pružanja usluga
 • 5 politika:
    • Dostupnost usluge
    • Radni zadaci angažovanih
    • Poverljivost i privatnost
    • Sigurnost i zdravlje na radnom mestu
    • Kontinuirani napredak
planovi i tedencije
Planoviitedencije
 • Održivo rešenje
 • Permanentne edukacije tumača za oblasti u kojima vrše prevođenje
 • Angažovanje rilej gluvog tumača
 • Umrežavanje Servisa
 • Razvoj međunarodne saradnje
 • VRS sistem
hvala na pa nji www atszj org www gogb org rs desazizic @ yahoo com 063 334680
?

Hvalanapažnji!

www.atszj.org

www.gogb.org.rs

desazizic@yahoo.com

063-334680