vina stv v r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VINAŘSTVÍ V ČR PowerPoint Presentation
Download Presentation
VINAŘSTVÍ V ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

VINAŘSTVÍ V ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

říjen 2012 VY_32_INOVACE_TOS_080102. VINAŘSTVÍ V ČR. HISTORIE VINAŘSTVÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Pavlína Šmachová . Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VINAŘSTVÍ V ČR


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vina stv v r

říjen 2012 VY_32_INOVACE_TOS_080102

VINAŘSTVÍ V ČR

HISTORIE VINAŘSTVÍNA NAŠEM ÚZEMÍ

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Pavlína Šmachová.

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace.

Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,

registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879.

slide2

276-282

Římský císař Probus

 • Probuszrušil zákaz císaře Domitiana z roku 91 po Kr.
 • Nařídil vysazovat vinice v římských koloniích za Alpami.
 • Ve větší míře vznikaly vinice v Rakousku.
 • Římská posádka vysadila na Pálavě první vinice.
 • Při vykopávkách zděných budov stanice desáté legie u bývalé obce

Mušov byl v roce 1926 nalezen vinařský nůž, 28 cm dlouhý.

slide3

833-906 Velkomoravská říše

 • Archeologické nálezy vinařských nožů a semen révy potvrzují rozvinuté vinařství slovanského obyvatelstva této středoevropské velmoci.
slide4

892

První víno v Čechách

 • Moravský kníže Svatopluk daroval českému knížeti Bořivojovi a jeho ženě Ludmile sud moravského vína k oslavě narození jejich syna Spytihněva.
 • Bořivoj a Ludmila se zasloužili o první výsadby vinic v Čecháchv okolí Mělníka. První vinice byla mezi obcemi Nedomicea Dřísy.
slide5

1101

První zmínka o vinicích na Moravě

 • V zakládací listině kláštera benediktinů v Třebíči je zmínka

o darování vinic na Moravě.

1195 

Premonstráti v Louce u Znojma

 • Klášter měl velký vliv na zakládání vinic v okolí Znojma

v ucelených viničních tratích.

slide6

1202 

Cisterciáci na Velehradě

 • Cisterciáci z kláštera na Velehradě u Uherského Hradiště založilivinice ve Skoršicích u Hustopečí. V roce 1220 jim patřily Přítlukys vinicemi a roku 1227 Kobylí s vinicemi. 

1249 

Lichtenštejni v Mikulově

 • S příchodem Lichtenštejnůzačala kolonizace Mikulovska. Bylovysazeno mnoho vinic v okolí Pálavy.
slide7

1251

Cisterciáci v Žernosekách

 • Cisterciáci založili ve Velkých Žernosekách rozsáhlé vinicea vytesali skalní sklepy. Vyrobené víno vyváželi po Labido severního Německa, kde měli své kláštery.
slide8

14. století

 • Zásluhou klášterů se hromadně zakládaly souvislé celky vinic(odrůdy révy z Francie a Německa).
 • Na svazích se daly lépe ochránit proti zlovůli lidí i před zvěří.Současně se daly při sklizni hroznů lépe vybírat naturálnídávky zemské berně a desátky.
slide9

1309 

Horenské právo ve Falkensteinu u Mikulova

 • „Falkenštejnskéhorenské právo“ a viniční řád se staly vzorempro úpravu právních vztahů ve vinařství pro mnohé obcena jižní Moravě.
 • Falkenstein se stává současně nejvyšším odvolacím místemv rozepřích o vinice .
slide10

1325 

Omezení šenku rakouských vín v Brně

 • Pro brněnské měšťany, kteří vlastnili vinice nejen v okolí Brna,v Židlochovicích, Hustopečích, v Mikulově i ve Znojmě, bylarakouská vína velkou konkurencí.
  • Král Jan Lucemburský uzákonil, že od sklizně hroznů až do Velikonocse smějí v Brně šenkovat jen vína měšťanů brněnských. Proto byliv Brně jmenováni ochutnávači vína, kteří zjišťovali původ vínavezeného do Brna hned v městských branách a do města vpustili jenvína moravská, na která hned dávali cenu, za jakou se víno smíprodávat.
slide11

1358 

Nařízení o zakládání vinic a viniční řád Karla IV.

 • Karel IV. vydal nařízení o zakládání vinic. V nařízení se praví: „Chtějíce pro Prahu a pro města královská, kde nařizoval zakládat vinice na všech horách obrácených k polednido vzdálenosti 3 míle kolem Prahy. Každý, kdo takové hory vlastní, má začít se zakládáním do 14 dní po vydání tohoto privilegia. Kdo by sám zakládati nechtěl nebo nemohl, ať na jeho pozemku zakládá ten, komu jej perkmistr propůjčí. Kdo vinici založí, bude ode dne, kdy se zakládáním započal, po 12 letod všech daní a dávek svoboden“.
slide12

1370

Zákaz dovozu cizích vín do Čech

 • K omezení konkurence českým vínům vydal císař Karel IV. zákaz dovozu cizích vín do Čech v období od sv. Havla (16. 10.)do sv. Jiří (24. 4.).
 • V této době se smělo šenkovat jen víno české.

1375 

Vývoz znojemských vín

 • Císař Karel IV. povolil městu Znojmu vyvážet znojemská vínado Čech, Slezska a Branibor.
slide13

15. století

 • Plochy vinic vzrůstaly v Čechách i na Moravě hlavně činností měšťanů, kteří měli potřebné prostředky pro nákladné investice do zakládání vinic na svazích.
 • Výroba vína stoupla, zahraniční vína na našem trhu začala být konkurencí pro domácí víno.
 • Vinaři se bránili požadováním zákazu dovozu cizích vín.
slide14

16. století

 • Vzestup ploch vinic na českém i moravském venkově.
 • Vinice kolem měst zakládali i méně majetní měšťané.
 • Množily se případy špatného zacházení s vínem a jeho falšování.
 • Král musel zakročit, aby chránil zdravotní nezávadnost vína.
 • Začaly nepořádky v zápisech.
 • Králi unikal důchod z vinic, proto vyžadoval přesnější formu zápisů.
 • Začaly se tvořit podrobněji propracované viniční řády.
slide15

17. a 18. století

Kulminace rozloh vinic v Čechách i na Moravě

 • Nadprodukce vína byla tak velká, že se nedala umístitna domácích trzích.
 • Výrobci vína hledali odbyt v zahraničí.
 • Rentabilita městských vinic se rychle zhoršovala, zejménav Praze, kam se snažili dovážet vína nejen domácí, ale i cizí výrobci.
 • Obdělávání vinic se zhoršovalo, úrody klesaly.
slide16

1748 

Obnova vinic na Moravě

 • Viniční plochy byly do značné míry obnoveny a k uvedenému roku bylo na Moravě opět 16 616 ha vinic a jejich plocha nadále narůstala.

1763

Obavy rakouských vinařů z konkurence moravských vín

 • Rakouští vinaři požadovali na císařovně Marii Terezii, aby omezila plochy vinic na Moravě, neboť jim moravská vína silně konkurovala.
slide17

1783 a 1784 

Patenty císaře Josefa II.

 • Rakouský císař a král český Josef II. zrušil v roce 1783 všechny viniční řády a působnost místních horenských soudů na Moravě.
 • Současně vydal úřední viniční řád pro Moravu.
 • Císařský patent Josefa II. z roku 1784 povoloval každému prodávat a šenkovat potraviny, víno a ovocný mošt, které sám vyrobí.
 • Tak vznikl i prodej vína „pod víchou“ (prodej přes ulici).
slide18

1784 

Jakostní třídy moravských vín

Řehoř Volný rozdělil moravská vína do jakostních tříd:

 • třída byla vína ze Sedlce, Mikulova, Popic, Dolních Dunajovica Velkých Pavlovic;
 • třída vína z Rakvic, Zaječí, Přítluk, Pouzdřan, Věstonic, Velkých Bílovic a Němčiček;
 • třída vína z Křepic, Nosislavi, Velkých Němčic, Židlochovic, Dolních Bojanovic a Prušánek.
slide19

19. a 20. století

 • Válečné události a úbytek obyvatel zanechaly své stopy na českých a moravských vinicích.
 • Měšťané ztratili zájem o obnovu vinic a věnovali se více obchodua řemeslům.
 • Obnovovala a rozrůstala se hlavně plocha vinic venkovských.
 • Největší zásluhu na tom mělo chudší venkovské obyvatelstvo, kterému vinice poskytovaly vítaný zdroj dalších příjmů.
slide20

1882 

Střední vinařská škola v Mělníku

 • Snaha povznést české a moravské vinařství vyškolením zdatnějších odborníků.
 • Byla založena Střední vinařsko-ovocnářská a zahradnická školav Mělníku.
 • Nižší typy vinařských škol vznikly již dříve na Moravě,1868 ve Znojmě, 1873 ve Valticích.
 • Později 1885 v Bzenci, 1903 v Mikulově.
slide21

1890 

Révokaz na Moravě

 • Révokaz byl zavlečen nejprve z Ameriky do Francie v roce 1860.
 • Do Čech se dostal v roce 1870.
 • První nález kořenové mšice Phylloxerabyl učiněn v Šatověna Znojemsku.
 • Nákaza se rozšířila do vinic na většinu Moravy.
 • Jedinou spolehlivou ochranou je štěpování na odolné podnože.
slide22

Vývoj vinařství v 19. a na počátku 20. století

 • Od počátku 19. století je zjevný odklon od pěstování vinné révy.
 • Šlechta a měšťané stavějí nové pivovary a lihovary.
 • Návyk na pití piva a kořalky zatlačuje konzum vína do pozadí.
 • Současně se naše vína dostávají do obtížné konkurence s levným vínem uherským.
slide23

Snahy o oživení vinařství v druhé polovině 19. století

 • Vinice zůstávají jen v obcích s výbornými pěstitelskými podmínkami.
 • Révokaz ničí nemilosrdně většinu vinic.
 • Končí označování vín podle obcí, které bylo až do révokazové kalamity běžné.
slide24

1930 

Nejnižší plocha moravských vinic

 • Plocha vinic klesla na Moravě na 3 870 ha.
 • Do roku 1937 bylo obnovou dosaženo 7 000 ha vinic.
 • V roce 1960 bylo stále jen 6 781 ha vinic.
 • Během šedesátých a sedmdesátých let se plocha vinic zvyšuje,v roce 1980 činila celková plocha 14 019 ha.
 • Po roce 1990 opět plocha vinic poklesla.
 • V roce 1997 bylo celkem 11 183 havinic.
slide25

Současnost

Zvýšený zájem o víno si vynutil:

 • Zvýšení vysazených ploch našich vinic;
 • masivní podporu státu v pěstování vinné révy;
 • podporu státu v propagaci českých a moravských vín;
 • zvýšení výměry z 12 tisíc na 19 tisíc hektarů.(Vysazeno převážně na Moravě).
slide26

Vína z Moravy, vína z Čech. [online]. 2009 [cit. 2012-10-27].Dostupné z: http://www.wineofczechrepublic.cz/r-3-1-1-1-historicky-vyvoj-vinarstvi-v-datech-cz.html

Citace zdrojů