id seminar vedr arbeidsinkludering som fagfelt 7 4 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Idéseminar vedr. «Arbeidsinkludering som fagfelt» 7.4.2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Idéseminar vedr. «Arbeidsinkludering som fagfelt» 7.4.2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 4

Idéseminar vedr. «Arbeidsinkludering som fagfelt» 7.4.2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Idéseminar vedr. «Arbeidsinkludering som fagfelt» 7.4.2014. Torunn S. Olsen, Universitetet i Agder. Invitert pga forskningen …. Tidlig avgang fra arbeidslivet (2000-02) Aktørmodellen som kilde til motivasjon og jobbeffekt i yrkesrettet attføring (2002-03)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Idéseminar vedr. «Arbeidsinkludering som fagfelt» 7.4.2014' - william-dale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
invitert pga forskningen
Invitert pga forskningen…
 • Tidlig avgang fra arbeidslivet (2000-02)
 • Aktørmodellen som kilde til motivasjon og jobbeffekt i yrkesrettet attføring (2002-03)
 • Reaktivisering av uføre. Rekruttering av arbeidstakere med redusert funksjonsevne. Delmål 2 i IA-avtalen
  • Reaktivisering av uføre (2003)
  • Evaluering av trygdeetatens og Aetats arbeid med å få uførepensjonister tilbake i arbeid (2003-04)
  • Et inkluderende arbeidsliv: For hvem? Sysselsetting av arbeidstakere med redusert funksjonsevne (2003-04)
  • Fra trygd til arbeid: Uførepensjonisters erfaringer og behov (2004)
  • Trygdeetatens og Aetats samordning i arbeidet med å beholde/skaffe arbeid til personer med redusert funksjonsevne (2004)
  • Evaluering av tilretteleggingstilskuddet (2003-04)
  • Evaluering av regelverksendring i rehabiliteringspengeordningen (2005-06)
  • Evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad (2009)
 • Ung uførhet
  • Unge uføre: Hva forklarer den høye uføreandelen blant unge på Agder (2007-09)
  • En vanskelig start: Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet (2011-13)
hva forteller forskningen oss
Hva forteller forskningen oss?
 • Svakheter – styrker i Trygd/Aetat/NAV-systemet:

Organisering, ressurser, prioritering og kompetansebehov. Standardløsninger vs individuell tilpasning

 • Brukernes historier:

Utfordringer og barrierer for å komme i/være i arbeid

 • Forebygging er viktig – reparasjon er ikke alltid mulig
 • Samhandling mellom profesjonene er viktig
 • Men kan jeg si noe om kompetansebehovet til sosialfaglige ansatte i velferdstjenestene?
viktige kompetansebehov
Viktige kompetansebehov
 • Kritisk refleksjon!
 • Forståelse av samfunnskonteksten: Politikk, økonomi og velferdsstaten
  • Arbeidslinja og IA
 • Aktørmodellen
  • Motivasjon og mestring. Hjelp til selvhjelp alltid løsningen?
 • Helse og arbeid
  • Psykisk helse. IPS
 • Tidlig innsats/forebygging
  • Sosial arv. Hverdagsbarnevernet. Samhandlingskompetanse
 • Inkludering og mangfold
  • Normalitet og annerledeshet. Rettferdighet=Likhet? Mangfold