1 / 21

Erasmus Hareketliliği 2011-2012 Dönemi Gelen-Giden Öğrenci

Erasmus Hareketliliği 2011-2012 Dönemi Gelen-Giden Öğrenci. Doç. Dr. Sevinç HATİPOĞLU İstanbul Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü shatip@istanbul.edu.tr 27.01.2011. Giden Öğrenci. Faaliyet dönemi. 2011-20012 akademik yıl için: 1 Haziran 2011-30 Eylül 2012. Başvuru Süreci.

willard
Download Presentation

Erasmus Hareketliliği 2011-2012 Dönemi Gelen-Giden Öğrenci

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Erasmus Hareketliliği2011-2012 DönemiGelen-Giden Öğrenci Doç. Dr. Sevinç HATİPOĞLU İstanbul Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü shatip@istanbul.edu.tr 27.01.2011

 2. Giden Öğrenci

 3. Faaliyetdönemi 2011-20012 akademik yıl için: • 1 Haziran 2011-30 Eylül 2012

 4. Başvuru Süreci • Online başvuru sistemi • 21 Şubat 2011 itibariyle sistem açılacak • Onay • Gidilecek kurumun/programın eğitim dili • Yabancı dil sınavı: 16/17 Mart 2011 • Seçim süreci hibe açısından bir ön seçimdir

 5. Seçim ve Yerleştirme Süreci • Onay: Fakülte Koordinatörü

 6. Koordinatör • Seçilen öğrencinin bilgilerinin karşı kuruma bildirilmesi • “Gitmeyen Ögrenciler Formu” • Dönem+ Üniversite (Ülke) değişiklikleri 2 hafta içinde bildirilecek • Dönem kısıtlamasına gidildiği takdirde öğrenci bilgilendirilecek

 7. Tarafımızdan verilen yazılar • Harçsız Pasaport yazısı • Erasmus Öğrencisi olarak seçildiğine ilişkin yazı • Vize yazısı

 8. Hibesiz (“0” Hibeli) Erasmus öğrencisi olma durumu Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçer.

 9. Erasmus Öğrencisinin gitmeden önce yapması gerekenler • “Öğrenim sözleşmesi/anlaşması” (Learning Agreement) DİKKAT: Öğrenim Sözleşmesi karşı üniversiteden onaylanmadan hibe ödemesi yapılmayacaktır.

 10. Erasmus Öğrencisinin gitmeden önce yapması gerekenler • Akademik Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) • Varış-Ayrılış Belgesi (Duration Sheet) • Üniversiteye kabul edildiğini gösteren kabul belgesi

 11. Erasmus Öğrencisinin geldikten sonra yapması gerekenler • “Öğrenim sözleşmesi/anlaşması” (Learning Agreement) • “Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyet Raporu Formu”

 12. Erasmus Öğrencisinin geldikten sonra yapması gerekenler • “Not Çizelgesi (Transcript of Records)” (aslı veya aslı gibidir onaylanmış kopyası) Gelen "Transcript of Records"ın hem dersleri ve AKTS (ECTS) kredilerini, hem de ECTS notlarını göstermesi gerekmektedir. Transkript ile Akademik Tanınma Belgesi tutarlı olmalı

 13. Erasmus Öğrencisinin geldikten sonra yapması gerekenler • “Katılım Belgesi” (Letter of Attendance) • Pasaportun giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfalarının fotokopisi • Varış/Ayrılış Belgesi (Duration Sheet): • Uçak Dönüş biletinin fotokopisi • Rapor

 14. Tam Tanınma • Full recognition shall be given to students for satisfactorily completed activities specified in the compulsory Learning Agreement • Ögrenim/Egitim Anlasması’na uygun olarak Erasmus hareketlilik dönemi esnasında başarılı olarak tamamlanan faaliyetler ile ilgili olarak kendi üniversiteniz tarafından tam akademik tanıma saglanması

 15. Not Dönüşümü

 16. Faaliyet süresinin uzatılması • Anlaşma ve gerekli düzeltmelerin mevcut planlanan Erasmus dönemi bitmeden önce tamamlanması • Süre uzatımının mevcut dönemi aralıksız takip etmesi (tatiller ve dönem araları aralık olarak kabul edilmez.) • Uzatılan süre 30 Eylül 2012 tarihinden sonraya sarkamaz

 17. Planlanan faaliyet dönemi tamamlanmadan dönülmesi • 3-12 ay arası • Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda sözkonusu hareketlilik için hiç hibe ödemesi yapılmaz, ... ve tekrar Erasmus programından faydalanamaz • ... mücbir sebeplerleerken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir

 18. Gelen Öğrenci

 19. Koordinatörlükçe yapılanlar • Başvuruların Kurulumuza yapılması • Birimleri bilgilendirme • Öğrenci Kimlikleri • Avcılar: Misafirhane • Kabul Mektubu-Oturma izni için yazı • Erasmus Kulübü ile işbirliği

 20. Birimlerce Yapılacak olanlar • Öğrencilerin Katılım Sertifikalarının hazırlanması ve daha sonra toplu halde Kurulumuza gönderilmesi • Transkriptlerin hazırlanması • İETT Genel Müdürlüğü, Cep Telefonu hattı vs. için “İlgili Makama” yazısının verilmesi • Gelen öğrencileri bilgilendirmek (kablosuz internet, sportif aktiviteler vs.) • Dönem uzatmak isteyen öğrencilerinin isimlerinin zamanında Kurulumuza bildirilmesi

 21. Paylaşım iukoordinator@groups.facebook.com

More Related