Poticajni programi za obnovljive izvore energije u hrvatskoj
Download
1 / 18

Poticajni programi za obnovljive izvore energije u Hrvatskoj - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Poticajni programi za obnovljive izvore energije u Hrvatskoj. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost mr.sc . Marija Šćulac Domac , dipl.ing . IR-OVE BILATERALNA RADIONICA 54. MEĐUNARODNI OBRTNIČKI SAJAM Zagrebački velesajam, 18.04.2012. HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA . SADRŽAJ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Poticajni programi za obnovljive izvore energije u Hrvatskoj' - will


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Poticajni programi za obnovljive izvore energije u hrvatskoj l.jpg

Poticajni programi za obnovljive izvore energije u Hrvatskoj

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

mr.sc. Marija ŠćulacDomac, dipl.ing.

IR-OVE BILATERALNA RADIONICA

54. MEĐUNARODNI OBRTNIČKI SAJAM

Zagrebački velesajam, 18.04.2012.

HRVATSKA

OBRTNIČKA

KOMORA


Sadr aj l.jpg
SADRŽAJ

 • Osnovno o poticajnim programima i izvorima financiranja za obnovljive izvore energije (OIE) u Hrvatskoj

 • Osnovno o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)

 • FZOEU programi financiranja OIE

  • U tijeku (kućanstva, javni sektor, poduzetništvo)

  • U pripremi (izrada pripremne i projektne dokumentacije)

 • Drugi poticajni programi i izvori financiranja za OIE

 • Zaključak


Klju ni uvjeti za realizaciju projekata l.jpg
Ključni uvjeti za realizaciju projekata

Definirani okviri:

 • Zakonodavni

 • Administrativni

 • Institucionalni

 • Organizacijski

 • Tržišni

Resursi:

 • ljudi

 • vrijeme

 • sredstva (materijalna, nematerijalna, novčana)

Raspoloživost odgovarajućih izvora financiranja!!


Programi poticanja i izvori financiranja projekata oie u hrvatskoj l.jpg
Programi poticanja i izvori financiranja projekata OIE u Hrvatskoj

DOMAĆI

 • Proračuni – državni, lokalni

 • Namjenski fondovi - FZOEU

 • Poticaji – državne potpore, poticajne cijene OIEiK,…

 • Programi kreditiranja HBOR-a

 • Komercijalni programi financiranja - krediti poslovnih banaka, leasing, projektno financiranje,…

MEĐUNARODNI

 • EU programi i fondovi – IPA, FP7, IEE, CONCERTO,…

 • Programi međunarodnih financijskih institucija – EIB, EBRD,…

 • Tehničke pomoći – ELENA (EK i EIB),…

 • OSTALI

 • ugovor o energetskim uslugama (ESCO), javno-privatno partnerstvo,…


Slide5 l.jpg

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Hrvatskoj

 • Osnovan koncem 2003. godine Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 • Izvanproračunska pravna osoba s javnim ovlastima

 • Cilj osnivanja: osiguranje dodatnih sredstava radi financiranja programa, projekata i drugih aktivnosti u područjima: zaštite okoliša, energetske učinkovitosti (EnU) i OIE

 • Sredstva za financiranje aktivnosti FZOEU uglavnom se osiguravaju iz namjenskih prihodaod onečišćivača okoliša

 • Odabir projekata za sufinanciranje– temeljem javnih natječaja koje raspisuje FZOEU


Ulaganja fzoeu u projekte i programe enu i oie 2004 2011 l.jpg
Ulaganja FZOEU u projekte i programe EnU i OIE (2004.-2011.) Hrvatskoj

Za 1.345 projekata i programa, ukupne vrijednosti veće od

2 mld kn (267.7 mil EUR),odobreno više od 491 mil kn (65.7 mil EUR)

Broj projekata

Odobrena sredstva (mil kn)


Ulaganja fzoeu u projekte i programe enu i oie 2004 20117 l.jpg
Ulaganja FZOEU u projekte i programe EnU i OIE (2004.-2011.) Hrvatskoj

Uk. isplaćeno: 373 mil kn (49.9 mil EUR)

Uk. OIE: 54,4 mil kn (7.3 mil EUR)


Slide8 l.jpg

Ulaganja Hrvatskoj Fonda - uštede

 • Projektima korištenja OIE i energetske učinkovitosti smanjila se potrošnja i ostvarila ušteda toplinske i električne energije za čiju je proizvodnju potrebno koristiti fosilna goriva

 • Na temelju ulaganja FZOEU u projekte korištenja OIE i energetske učinkovitosti koji su realizirani do konca 2010. godine (886 projekata) ostvaruju se godišnje uštede:

  • 363 GWh/god (1,306 PJ/god)

  • 250 mil kn/god (33.5 mil EUR/god)

  • 480 tona CO2/god


Fzoeu programi financiranja oie l.jpg
FZOEU programi financiranja OIE Hrvatskoj

 • U tijeku (kućanstva, javni sektor, poduzetništvo)

  • Program poticanja korištenja UNP i sunčeve energije za kućanstva na otocima

  • Program poticanja korištenja OIE u kućanstvima

  • Program poticanja korištenja OIE u javnom sektoru

  • Program poticanja korištenja OIE u poduzetništvu

 • U pripremi (izrada pripremne i projektne dokumentacije)


Poticanje projekata oie u sektoru poduzetni tva i l.jpg
Poticanje projekata OIE u sektoru poduzetništva (I) Hrvatskoj

 • Projekti se odabiru putem javnih natječaja koje raspisuje FZOEU

 • Prihvatljivi projekti: korištenje OIE ili proizvodnja opreme i komponenata za korištenje OIE

 • FZOEU sufinancira provedbu projekata sredstvima:

  • Zajma

  • do 1.400.000 kn (187.000 EUR) i ne više od 40% opravdanih troškova

  • 0% kamatna stopa, rok 7 godina (poček 2 + otplata 5 godina)

  • instrumenti osiguranja povrata zajma

  • Subvencije kamate (bespovratno)

  • umanjenje ugovorene kamatne stope za 2 postotna boda

  • do 800.000 kn (107.000 EUR)

  • Subvencije(bespovratno)

  • za izradu studija

  • do 200.000 kn (26.500 EUR) i ne više od 40% opravdanih troškova


Poticanje projekata oie u sektoru poduzetni tva ii l.jpg
Poticanje projekata OIE u sektoru poduzetništva (II) Hrvatskoj

 • Ograničenje poduzetnicima - sredstva FZOEU se smatraju državnim potporama male vrijednosti i ne smiju biti veća od 200.000 EUR tijekom tri fiskalne godine

 • U posljednje vrijeme najveći interes - postavljanje FN sustava, bioplinska postrojenja, kogeneracije na biomasu, proizvodnja peleta, …


Planirani natje aj fzoeu u 2012 godini l.jpg
Planirani natječaj FZOEU u 2012. godini Hrvatskoj

Natječaj za sufinanciranje izrade pripremne i projektne dokumentacije za izvođenje projekata korištenja OIE za tvrtke i obrtnike

 • za prijavu projekata za financiranje investicija putem drugih izvora financiranja (npr. pretpristupnih i kasnije strukturnih fondova EU)

 • sredstva zajma do 1.400.000 kn (187.000 EUR) i ne više od 40% opravdanih troškova

 • 0% kamatna stopa, rok 7 godina (poček 2 + otplata 5 godina)

 • instrumenti osiguranja povrata zajma

 • ovisno o raspoloživosti sredstava FZOEU tijekom 2012. godine natječajem će se obuhvatiti i javni sektor (JLS/JRS) – bespovratna sredstva do 40% opravdanih troškova


Ste eno iskustvo i budu i koraci fzoeu l.jpg
Stečeno iskustvo i budući koraci FZOEU Hrvatskoj

 • Projektima korištenja OIE i poboljšanja EnU u Hrvatskoj potrebna je pomoć u financiranju razvoja, pripreme i provedbe

 • FZOEU ima određena sredstva i instrumente pomoći koje će usklađivati s nacionalnim strateškim, programskim i planskim dokumentima te prilagođavati potrebama korisnika


Drugi programi poticanja i izvori financiranja projekata oie u hrvatskoj l.jpg
Drugi programi poticanja i izvori financiranja projekata OIE u Hrvatskoj

DOMAĆI

 • Proračuni – državni, lokalni

 • Namjenski fondovi - FZOEU

 • Poticaji – državne potpore, poticajne cijene OIEiK,…

 • Programi kreditiranja HBOR-a

 • Komercijalni programi financiranja - krediti poslovnih banaka, leasing, projektno financiranje,…

MEĐUNARODNI

 • EU programi i fondovi – IPA, FP7, IEE, CONCERTO,…

 • Programi međunarodnih financijskih institucija – EIB, EBRD,…

 • Tehničke pomoći – ELENA (EK i EIB),…

 • OSTALI

 • ugovor o energetskim uslugama (ESCO), javno-privatno partnerstvo,…


Programi kreditiranja hbor a l.jpg
Programi kreditiranja HBOR-a u Hrvatskoj

Ukoliko FZOEU odobri subvenciju kamatne stope, gore utvrđena kamatna stopa umanjuje se za 2 postotna boda, odnosno za iznos odobrene subvencije.


Slide16 l.jpg

IPA – Instrument u Hrvatskoj pretpristupne pomoći

 • Najveća mogućnost korištenja sredstava IPA za projekte OIE i EnU u okviru:

  • II. komponente - Prekogranična suradnja (do 16.2 mil EUR/god)

  • V. komponente - Ruralni razvoj (do 26 mil EUR/god)

 • IPARD (2007.-2013.) – Plan za poljoprivredu i ruralni razvitak

 • V. komponenta - Prioritet 3: Razvoj ruralnog gospodarstva

  • Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture - ulaganja u izgradnju i/ili adaptaciju toplana koje koriste organski otpad iz poljoprivrede i/ili šumarstva - do 100% investicije i ne više od 7 mil kn (958.000 EUR)

  • Razvoj i diverzifikacija ruralnih gospodarskih aktivnosti – ulaganja u izgradnju i/ili opremanje objekata za korištenje OIE (biodizel,bioplin) – do 50% investicije i ne više od 5 mil kn (675.000 EUR)


Slide17 l.jpg

ZAKLJUČAK u Hrvatskoj

 • Osnivanjem FZOEU institucionalno je ojačan sektor energetike, što je rezultiralo značajnim povećanjem ulaganja u korištenje OIE i EnU

 • Korištenje OIE i EnU postaju sve više značajan pokretač gospodarskog razvoja u Hrvatskoj po uzoru na zemlje EU

 • Sve je veći interes kako gospodarskih subjekata tako i jedinica lokalne i regionalne samouprave da racionaliziraju potrošnju energije, riješe probleme korištenja fosilnih izvora energije, te odgovore najvišim ekološkim standardima – shvaćanje i prihvaćanje OIE i EnU se značajno promijenilo

 • Gospodarski subjekti su potaknuti na vlastita ulaganja koja ne samo da doprinose zaštiti okoliša i smanjenju potrošnje energije, već novim suvremenim tehnologijama ostvaruju veću konkurentnost i povoljniji položaj na tržištu


Fond za za titu okoli a i energetsku u inkovitost l.jpg
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST u Hrvatskoj

tel. +385 1 5391 800

fax. +385 1 5391 870

kontakt@fzoeu.hr

www.fzoeu.hr

Ksaver 208

10000 Zagreb

Hrvatska