obuka za obrazovni menad ment u hrvatskoj n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obuka za obrazovni menadžment u Hrvatskoj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Obuka za obrazovni menadžment u Hrvatskoj

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Obuka za obrazovni menadžment u Hrvatskoj - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Obuka za obrazovni menadžment u Hrvatskoj . Krk 11 . lipnja 2007 . Dr. Peter Karstanje N izozemska škola za obrazovni menadžment (N etherlands School fo r Educational Management NSO. T eme. Europ ski trend ovi u obrazovanju zbog kojih je nužna obuka za upravljanje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obuka za obrazovni menadžment u Hrvatskoj' - cuyler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obuka za obrazovni menad ment u hrvatskoj

Obuka za obrazovni menadžment u Hrvatskoj

Krk

11. lipnja 2007.

Dr. Peter Karstanje

Nizozemska škola za obrazovni menadžment (Netherlands School for Educational Management NSO

t eme
Teme
 • Europski trendovi u obrazovanju zbog kojih je nužna obuka za upravljanje
 • Suvremeni voditelj škole
 • Metode obuke
 • Aktivnosti
 • Finalni rezultati
a europ ski trend ovi
A. Europski trendovi
 • Deregulacija
 • Decentralizacija
 • Veća autonomija škola
 • Škola kao dio društva
 • Veći utjecaj skupina u društvu (tržište rada, visoko obrazovanje, interesneskupine)
trend ovi u kol ama
Trendovi u školama
 • Suvremene ideje o učenju (uči se kako učiti umjesto jednostavne reprodukcije znanja, kritičko promišljanje, rješavanje problema, itd.)
 • Nove metodepodučavanja (ICT, određivanje skupina, rad na projektu, izvješćivanje umjesto reproduciranja)
 • Škole kao organizacije za učenje (gdje ne uče samo učenici,nego i osoblje i organizacija)
 • Bolja osposobljenost škola za inovacije
b s uvremen i vo ditelj kole 1
B. Suvremeni voditelj škole (1)
 • Posjeduje znanja o suvremenom učenju i podučavanju
 • Razvija zajedničku viziju obrazovanja i može je provesti u konkretne akcije
 • Sposoban je promijeniti kulturu organizacijeu organizaciju za učenje s inovativnim učiteljima/nastavnicima koji su sposobni promišljati stvari
 • Zna kako organizirati učitelje/nastavnike na način da se optimizira organizacija škole
s uvremen i vo ditelj kole 2
Suvremeni voditelj škole(2)
 • Pomaže osoblju u njegovoj profesionalizaciji
 • Sposoban je osigurati sredstva i odrediti financijske prioritete s ciljem ostvarivanja zajedničke vizije
 • Zna kako angažirati roditelje, zajednicu, organizacije na tržištu rada, općine, itd.
s uvremen i vo ditelj kole 3
Suvremeni voditelj škole(3)
 • Zna strateški razmišljati: radi na pripremi dugoročne politike
 • Posjedujekvalitete pravog vođe i može primijeniti različite stilove vođenja
 • Posjeduje inovativne vještine
 • U stanju je usmjeravati ljude (uvjeriti, pridobiti, postaviti smjernice i ciljeve, formirati radne grupe, itd.)
 • Posjedujekomunikacijske vještine (uključujući i vještinu rješavanja sukoba)
 • Dobro upravlja svojim osobnim životom (primjerice, u stanju je nositi se sa stresom i sl.)
c metode obuke
C. Metode obuke
 • Što ste učili prošlog tjedna?
 • Kako ste učili?
 • Obuka za menadžment ne znači samo “reći” i “prodati”
 • Odrasli uče kroz djelovanje: kod svakodnevnih problema, promišljaju o mogućim uzrocima istih, razmišljaju o najboljim rješenjima i analiziraju ih.
 • Odrasli koriste ciklus učenja na isti način kao i kod rješavanja problema: kada osoba ima problem, najprije traži njegov uzrok, odabire moguće rješenje i na kraju provjerava djeluje li ono u praksi (ponovni početak ciklusa)
dobri te ajevi
Dobri tečajevi
 • Raditi sa stvarnim problemima
 • Pružati priliku za cikličko učenje
 • Ponuditi teoriju za promišljanje o mogućim rješenjima
 • Predstaviti okvir za integriranje rješenja
 • Ponuditi ljudima mogućnost za otkrivanje rješenja
 • Proizvoditi znanja koja su korisna i prenosiva na druge probleme
kako smo radili u
Kako smo radili u
 • Madžarskoj
 • Rusiji
 • Rumunjskoj
 • Ukrajini
 • Bugarskoj
 • Bjelorusiji
 • ……..
d a ktivnosti
D. Aktivnosti
 • Uvodni seminar
 • Odabir predavača/voditelja obuke
 • Čitava grupa slijedi cijeli program (globalnipregled programa)
 • Parovi se specijaliziraju za jednu ili dvije teme
 • Specijalisti piše module za obuku i priručnike za predavače/voditelje obuke
 • Predavanja vode specijalisti i stručnjaci općeg profila
kako bismo eljeli raditi
Kako bismo željeli raditi
 • Grupni rad
 • Studije slučajeva (case studies)
 • Aktivnosti vezane uz rješavanje problema
 • Primjena teorije
 • Promišljanje
 • Samostalno pronalaženje rješenja
 • Interakcija
 • Suradnja
 • Itd.
t eme 1
Teme (1)
 • Obrazovni menadžment
 • Strateški menadžment
 • Strategije promjene u obrazovanju i svladavanje prepreka
 • Organizacija škole
 • Organizacija kulture
 • Upravljanje ljudskim potencijalima
 • Vodstvo
t eme 2
Teme (2)
 • Financijsko upravljanje
 • Upravljanje kvalitetom
 • Komunikacijske tehnike
 • Poboljšanje kvalitete
materi j al koji treba proizvesti
Materijal koji treba proizvesti
 • Za svaku pojedinu temu:
 • Knjiga teorije sa sažetkom o suvremenoj teoriji obrazovnog menadžmenta
 • Priručnik predavača/voditelja obuke sa sugestijama u vezis metodama obuke i didaktičkim pristupom
 • Priručnikza studente
obu iti predava e
Obučiti predavače
 • Paralelno s procesom obuke
 • Instruktori predavača/voditelja obuke su
 • Spremni obučavati buduće predavače/voditelje obuke.
e final ni rezultati
E. Finalni rezultati
 • Tečajevi obuke za menadžment za voditelje hrvatskih škola
 • Dobro obučeni instruktori
 • Instruktori predavača/voditelja obuke za obučavanje budućih instruktora
 • Infrastruktura za obuku za školski management