statistiki b lge birimleri s n fland rmas bbs n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) PowerPoint Presentation
Download Presentation
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) - PowerPoint PPT Presentation


 • 768 Views
 • Uploaded on

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS). Pınar TAŞKAN İstatistikçi. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS). İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasının Tarihçesi İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasının Amacı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)' - wilda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
statistiki b lge birimleri s n fland rmas bbs

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)

Pınar TAŞKAN

İstatistikçi

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

statistiki b lge birimleri s n fland rmas bbs1

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasının

Tarihçesi

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasının Amacı

İstatistiki Bölge Birimlerinin Oluşturulması

İstatistiki Bölge Birimlerinin Kodları

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

bbs nin tarih esi
İBBS’nin Tarihçesi

Avrupa Birliği için üye ülkelerin ulusal kalkınma düzeylerinin yanı sıra, bölgesel kalkınma politikaları da çok büyük bir öneme sahiptir. AB’nce üye ülkelere, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltabilmek ve bölgelerin refah düzeylerini geliştirebilmek amacıyla finansal kaynaklar sağlanmaktadır. Bölgesel düzeydeki ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm bulmak amacıyla AB, artan bir şekilde çeşitli düzeylerde bölgesel istatistiklere gerek duymaktadır.

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

bbs nin tarih esi1
İBBS’nin Tarihçesi
 • Türkiye Avrupa Birliği’ne aday üye bir ülke olarak her alanda olduğu gibi istatistiki alanda da Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışmaktadır.
 • Bu bağlamda aday üye ülkelerce hazırlanması gereken ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması olarak adlandırılan sınıflama 2001 yılı içerisinde TÜİK ve DPT tarafından hazırlanmış olup Bakanlar Kurulu’nun 2002/4720 sayılı Kararı ile 22 Eylül 2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

bbs nin tarih esi2
İBBS’nin Tarihçesi

İBBS AB’nin talepleri doğrultusunda, Ulusal Programa dahil edilmiştir.

Bu kapsamda, Türkiye tarafından hazırlanması gereken "AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı", Bakanlar Kurulu tarafından 13 Mart 2001 tarihinde kabul edilmiş ve 24 Mart 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

bbs nin amac
İBBS’nin Amacı

İBBS’nin hazırlanmasındaki başlıca amaçlar:

 • bölgesel istatistiklerin toplanması ve geliştirilmesi,
 • bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması,
 • bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi,
 • Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun, karşılaştırılabilir bir istatistiki veritabanı oluşturul-masına katkıda bulunacak temel göstergeleri ortaya koymak

şeklinde sıralanabilir.

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

statistiki b lge birimlerinin olu turulmas
İstatistiki Bölge Birimlerinin Oluşturulması

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması’na göre;

 • Düzey 1 olarak 12,
 • Düzey 2 olarak 26

ve

 • Düzey 3 (iller) olarak 81 İstatistiki Bölge Birimi tanımlanmıştır.

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

statistiki b lge birimlerinin olu turulmas1
İstatistiki Bölge Birimlerinin Oluşturulması

İBBS oluşturulurken önce illerin Düzey 3 olmasına karar verilmiştir. Bunun üç temel nedeni vardır:

 • Türkiye'de temel idari birimdir
 • İstatistiki veriler çoğunlukla il bazında derlenmektedir (Nüfus, tarım, sanayi vb.)
 • AB’ye üye ülkelerdeki NUTS 3 birimlerinin nüfus büyüklüğü ve ele alınan birim sayısı ile göz önüne alındığında Türkiye için iller uygundur (Fransa, İspanya, İngiltere vb.)

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

statistiki b lge birimleri s n fland rmas d zey 3 kodlar
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey-3 Kodları

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

statistiki b lge birimleri s n fland rmas d zey 3 kodlar1
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey-3 Kodları

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

statistiki b lge birimleri s n fland rmas d zey 3 haritas
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey-3 Haritası

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

statistiki b lge birimlerinin olu turulmas2
İstatistiki Bölge Birimlerinin Oluşturulması

Düzey 3’lerin tanımlanmasının ardından Düzey 2’ler belirlenmiştir. NUTS 2 bölgeleri AB yardımlarından en fazla yardımı alacak olan geri kalmış bölgelerin belirlendiği birim olduğundan Düzey 2’lerin belirlenmesi sırasında,

 • ortak sorunlara sahip
 • sosyoekonomik ve kültürel olarak birbirine yakın
 • coğrafi olarak benzer özellikler gösteren

illerin gruplandırılmasına özen gösterilmiştir.

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

statistiki b lge birimleri s n fland rmas d zey 2 kodlar
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey-2 Kodları

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

statistiki b lge birimleri s n fland rmas d zey 2 haritas
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey-2 Haritası

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

statistiki b lge birimlerinin olu turulmas3
İstatistiki Bölge Birimlerinin Oluşturulması

İBBS’ler hazırlanırken iki ana ölçüt göz önüne alınmıştır:

 • her bir üst düzeyin kendi içinde alt düzey birimlerinin birleştirilerek oluşturulması zorunluluğu
 • bölgesel birimlerin birbirleri ile coğrafi sınırlar bakımından bütünlük oluşturacak bir süreklilik içinde olmaları

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

statistiki b lge birimlerinin olu turulmas4
İstatistiki Bölge Birimlerinin Oluşturulması

Son olarak Düzey 1’lerin oluşturulmasında da bu ölçütler göz önüne alınmış ve Düzey 2 bölgelerinin bir araya getirilerek kendi aralarında gruplandırılması ile Düzey 1’ler hazırlanmıştır.

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

statistiki b lge birimleri s n fland rmas d zey 1 kodlar
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey-1 Kodları

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

statistiki b lge birimleri s n fland rmas d zey 1 haritas
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey-1 Haritası

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

statistiki b lge birimlerinin olu turulmas5
İstatistiki Bölge Birimlerinin Oluşturulması

Sonuç olarak, topluluğun yapısal fonlarına temel teşkil eden, bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi ve uyumlu hale getirilmesinin yanı sıra bölgelerin sosyoekonomik analizlerinin yapılmasına olanak sağlayan istatistiki bölgeler hazırlanmıştır.

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

statistiki b lge birimleri s n fland rmas kodlar
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Kodları

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

statistiki b lge birimleri s n fland rmas kodlar1
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Kodları

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

statistiki b lge birimleri s n fland rmas kodlar2
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Kodları

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

statistiki b lge birimleri s n fland rmas kodlar3
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Kodları

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

statistiki b lge birimleri s n fland rmas kodlar4
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Kodları

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

statistiki b lge birimleri s n fland rmas kodlar5
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Kodları

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

statistiki b lge birimleri s n fland rmas kodlar6
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Kodları

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

statistiki b lge birimleri s n fland rmas kodlar7
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Kodları

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

statistiki b lge birimleri s n fland rmas kodlar8
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Kodları

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

statistiki b lge birimleri s n fland rmas kodlar9
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Kodları

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

statistiki b lge birimleri s n fland rmas kodlar10
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Kodları
 • Bu kodlara,
 • http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/
 • adresinden,
  • Sınıflamalar
 • kategorisinin altında yer alan,
  • Coğrafi sınıflamalar
 • bölümünden ulaşabilirsiniz.

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

slide31
Teşekkürler.

İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU