Volume vergelijking - PowerPoint PPT Presentation

whoopi-estrada
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Volume vergelijking PowerPoint Presentation
Download Presentation
Volume vergelijking

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Volume vergelijking
88 Views
Download Presentation

Volume vergelijking

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Volume vergelijking

  2. Grafische weergave

  3. Conclusie metingen • Volume 5 x zuiniger verspuiten van product Snelle return oninvestment • Druk Constant 11 bar • Spuitbeeld Egaal en stabiel spuitbeeld Geen overspray • Tijd Direct inzetbaar