project management fails n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Project Management Fails PowerPoint Presentation
Download Presentation
Project Management Fails

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12
whoopi-cohen

Project Management Fails - PowerPoint PPT Presentation

109 Views
Download Presentation
Project Management Fails
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Project Management Fails ter lering ende vermaeck

 2. Project Management Fails Van fouten kun je leren. Van je eigen fouten, maar ook van andermans fouten. Deze Project Management Fails vormen een compilatie van uitspraken van projectmanagers die het allemaal al een keer hebben meegemaakt. Misschien herken je er een van jezelf, of hoor je het een collega zeggen... Lees het met een , en neem de lessons learned mee in je lopende project. Of beter nog: deel het met je team en je opdrachtgever. Zodat je er allemaal beter van wordt.

 3. Fail # 1: Lees het contract eens, maar nooit weer • Dat contract is van voor mijn tijd. • Ze hebben het zo verkocht. En ook al kan het niet, wij moeten het maken. • Onze taak is het ontzorgen van de opdrachtgever. • Ze blijven maar zeuren over een projectmanagementplan dat we moeten gaan opleveren. • Risico’s zijn voor de opdrachtgever. • Facturatie pas na definitieve goedkeuring documenten.

 4. Fail # 2: Negeer de klant • Dank voor de opdracht, we leveren over drie maanden op. • Wie is eigenlijk mijn opdrachtgever? • De opdrachtgever is een veelkoppig monster. • Voortgangsrapportages zijn niet nodig; ze worden toch niet gelezen. • Dit zit niet in de opdracht. • Die mensen van Beheer zijn lastig.

 5. Fail # 3: Laat wijzigingen op zijn beloop • Dat kunnen we nog wel erbij doen. • Dat past nog wel binnen het vaste afgesproken budget. • Minderwerk bestaat niet. • Ik heb nog wel een potje ergens. • Maar uw collega heeft toen gezegd dat het moest gebeuren! • Kunnen we dan qua geld ergens in het midden uitkomen?

 6. Fail # 4: Kwaliteit is belangrijker dan geld en uren • Het moet gewoon goed zijn. • Engineers willen altijd gouden kranen. • Een tevreden klant is ons belangrijkste doel. • Wij gaan niet voor een zesje. • Zo doen we dat altijd. • Dit moet nu eenmaal verder worden uitgezocht.

 7. Fail # 5: Sta regelmatig teamwisselingen toe • Met haar uitstekende cv hebben we de opdracht binnengehaald. Daarna zien we wel wie het echt gaat doen. • Er zijn meer projecten dan de mijne. Dus ja, soms raak ik een teamlid kwijt. • Als het afdelingshoofd geen mensen beschikbaar heeft, regel ik het zelf wel. • De afgesproken capaciteitsplanning is nu eenmaal niet heilig hier. • Capaciteitsplanning? Wasda?

 8. Fail # 6: Laat opleggen wie je partners zijn • We hebben nu eenmaal afspraken met deze partij. • Er schijnt een of andere deal te zijn met de directie. • Inkoop bepaalt. • Je hebt het niet altijd voor het zeggen. • Waar wrijving is, ontstaat glans.

 9. Fail # 7: Negeer of verbloem negatieve signalen • We gaan het niet redden. • Die urenraming is echt te laag. • De factuur is nog steeds niet betaald. • Vóór de Kerst gaat niet lukken. • Hierbij ontvangt u versie 5 van het Definitief Ontwerp.

 10. Fail # 8: Werk langs de randen van integriteit • Ik vraag altijd teveel, dan kan er nog worden onderhandeld. • Als jij dat nu voor mij regelt, dan doe ik een goed woordje voor jou. • Ik laat mijn team uren schrijven met een vork. Zo halen we de afgesproken korting terug. • Ik accepteer maar dat hij mijn projectprognose aanpast, hij is immers mijn baas. • In dit project verlies ik geld, maar dat maak ik administratief wel weer goed met een ander project.

 11. Fail # 9: Onthoud alles, leg zo min mogelijk vast • Ik ben het wandelend geheugen van het project. • Dat hebben we zo toch afgesproken? • Jij zou dat toch doen? • Dat regelen we later wel. • Ik heb geen tijd om te tikken.

 12. Fail # 10: Vraag nooit om hulp • Hulp vragen is een zwaktebod. • Ik moet het zelf kunnen. • Niemand kan mij helpen. • Als projectmanager moet ik het zelf oplossen. • Mijn project is uniek. • Ik kan het nu eenmaal beter. • Hulp vragen kost teveel tijd.