l nsstyrelsens organisation n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Länsstyrelsens organisation PowerPoint Presentation
Download Presentation
Länsstyrelsens organisation

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 1
Download Presentation

Länsstyrelsens organisation - PowerPoint PPT Presentation

whoopi-cohen
98 Views
Download Presentation

Länsstyrelsens organisation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Länsstyrelsens organisation Myndighetsledning Landshövding Länsråd Slottsfunktioner Landshövding Insynsråd Ordf. Landshövding Viltförvaltnings- delegation Ordf. Landshövding Informations- och ledningskansliet Informationschef Rättsenhet Chefsjurist Miljöprövnings- delegation Enheten för verksamhetsstöd Personalchef Enheten för landsbygds- utveckling Enhetschef Enheten för samhällsskydd och beredskap Försvarsdirektör Jordbruks-enheten Enhetschef Miljöskydds- enheten Miljövårdsdirektör Naturmiljö- enheten Naturvårdsdirektör Samhälls-utvecklings- enheten EnhetschefLänsarkitekt Länsantikvarie Veterinärenheten Länsveterinär