1 / 1

Need For Speed

Need For Speed. Ska du fylla 15 eller har du redan fyllt? Tycker du det verkar roligt att köra bil? Verkar det spännande med motorer och fordon? Då är det här något för dig!. Lite då och då görs en satsning där du får: Prova att köra bil Ha roligt Bra förberedelse inför körkortet

whitby
Download Presentation

Need For Speed

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Need For Speed • Ska du fylla 15 eller har du redan fyllt? • Tycker du det verkar roligt att köra bil? • Verkar det spännande med motorer och fordon? Då är det här något för dig! • Lite då och då görs en satsning där du får: • Prova att köra bil • Ha roligt • Bra förberedelse inför körkortet • Förarlicens utbildning • Studiematerial och fika • Träffa och lära dig av några av dom snabbaste västsvenska folkrace förarna • Ca 12 tillfällen under säsongen (onsdags kvällar oftast) • Prova olika bilmodeller • Fysisk och mental träning • Prova på att lösa de vanligaste motor- och bil-problemen • Lära dig om prestanda och trimning • Träffa andra intresserade ungdomar • Efter fullgjord kurs får du ett certifikat och fina premier Begränsat antal platser. Kurserna brukar vara ett samarbete mellan SDF Västra Hisingen, Göteborgs Stad, Polisen och Torslanda Motorklubb. Intresse anmälan till sixten@torslandamk.seeller tel 0739-022377

More Related