kadin erkek e ts zl ne z m kuran ahlaki n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KADIN ERKEK EŞİTSİZLİĞİNE ÇÖZÜM: KURAN AHLAKI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KADIN ERKEK EŞİTSİZLİĞİNE ÇÖZÜM: KURAN AHLAKI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

KADIN ERKEK EŞİTSİZLİĞİNE ÇÖZÜM: KURAN AHLAKI - PowerPoint PPT Presentation


  • 372 Views
  • Uploaded on

KADIN ERKEK EŞİTSİZLİĞİNE ÇÖZÜM: KURAN AHLAKI. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2.SINIF HATİCE TOSUN 1090710159. İSLAM ÖNCESİ KADINA KISA BİR BAKIŞ. Eski Hind’de kadın murdar kabul edilirdi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KADIN ERKEK EŞİTSİZLİĞİNE ÇÖZÜM: KURAN AHLAKI' - whistler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kadin erkek e ts zl ne z m kuran ahlaki
KADIN ERKEK EŞİTSİZLİĞİNE ÇÖZÜM: KURAN AHLAKI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

2.SINIF

HATİCE TOSUN

1090710159

slam nces kadina kisa b r baki
İSLAM ÖNCESİ KADINA KISA BİR BAKIŞ
  • Eski Hind’de kadın murdar kabul edilirdi.
  • Budizmin kutsal kitabı Veda’larda kadın ölümden, zehirden, yılandan daha kötü sayılırdı.
  • Eski Çinde kadın insandan sayılmıyordu, ismi dahi yoktu “domuz” lakabıyla çağırılıyordu.
slide3
Fransız mahkemesince alınan karar aynen şöyledir: “İnsandır, fakat erkeğe hizmet için yaratılmış bir hizmetçidir.”
  • Eski Roma’da din adamları tarafından “iblisin silahı” olarak nitelendirilmiştir.
  • Eski Arap yarım adasında: “Kadın, at ve ev uğursuzdur. Kız çocukları diri diri toprağa gömülmüştür.”
ve slam i i inda kadin
VE İSLAM IŞIĞINDA KADIN
  • İslam kadına layık olduğu insan sıfatını iade etti.

“Ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan Rabbinizden korkun.” (Nisa suresi 24)

Efendimiz şöyle buyuruyor: “Muhakkak kadınlar erkeklerin bir parçasından başka

bir şey değildir.”

slide6
Efendimiz şöyle buyuruyor: “Muhakkak kadınlar erkeklerin bir parçasından başka

bir şey değildir.”

slide7
Kadınlar iman ve ibadete ehliyetlidir:

“ Erkek ve kadın kimi inanmış olarak bir iyilik yaparsa onu hoş bir hayatla yaşatırız. Ahirette ise onların ücretini yaptıklarının en güzeliyle veririz.” (Nahl Suresi 97)

bu temel esas kuran kerimin bir ok ayetinde vurgulanm t r
Bu temel esas Kuranı Kerimin birçok ayetinde vurgulanmıştır.

“Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaate devam eden erkekler itaate devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Allah’a gönülden saygılı erkekler ve saygılı kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar… işte bunlar için bağış ve büyük bir mükafat hazırlanmıştır.”(Ahzab Suresi 35)

slide9
İslam, kadına miras hakkı tanımıştır: Küçük olsun, büyük olsun, evli olsun, bekar olsun, isterse annesinin karnında bir kız çocuğu olsun, ona her durumda miras hakkı verilmiştir.
slide10
“ Ey iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir. Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça, onlara verdiğinizin bir kısmını ele geçirmeniz içinde kadınları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız (biliniz ki ) Allahın hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz.” (Nisa Suresi 19)
slide11
İslam eşler arasında hakları tanzim etmiştir: kadına da erkeğin hakları gibi haklar vermiştir.

“Erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları bir derece daha fazladır.” ( Bakara Suresi 228)

slide12
İslam boşanma meselesini düzene koydu: erkeğin bunu oyuncak haline getirmesi ve bu konuda diktaya başvurması engellenmiş oldu. Boşanmaya Talak adı verilen sınırlar getirdi. Eşlerin boşanmayı yeniden düşünmeleri için İddet süresi verildi.
slide13
İslam evlenilecek kadınların sayısına sınır koydu: bu sınırı dört kadınla belirledi. İslam’dan önce Araplarda ve çok evliliği kabul eden milletlerde herhangi sınır yoktu.
slide14
İslam kadında bulunduğu söylenen uğursuzluğu nehyetti: Arapların ve diğer milletlerin kadında bulunduğuna inandıkları uğursuzluk telakkilerini kökünden kazıdı.
slide15
“ Onlardan birine kız müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir, kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı milletinden gizlenirdi. Onu utana utana tutsun mu yoksa toprağa mı gömsün! Ne kötü hükmediyorlar. ”(Ahzab Suresi 58-59)
slide16
İslam kız çocuklarının katlini yasakladı: İslam’dan önce diğer toplumlarda kız çocuğu ya diri diri toprağa gömülüyor. Veya putların önüne bırakılıyor, ölünceye kadar orada kalıyor yahut da herhangi bir dilek için kurban ediliyordu. Kızının ileride birinin karısı olmasından kendince ar duyan, bunun içinde kızını diri diri gömen babayı Kuran sert bir şekilde tenkit eder:
slide17
“ Kız çocuğun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman” (Tekvir Suresi 8-9)

“ Beyinsizlikleri yüzünden, körü körüne çocukların öldürenler ve Allah’ın kendilerine verdiği nimetler, Allah’a iftira ederek haram sayanlar mahvolmuşlardır; onlar sapıtmışlardır, zaten doğru yolda da değillerdi.”(Enam Suresi 140)

slide18
İslam, kadın erkek arasında yargı eşitliği getirdi: İslam hukuku ister bir erkek, ister bir kadın katil olsun, öldürene ölüm cezası verir.

Hz. Ömer zamanında bir kadını erkekler birlikte öldürmüşlerdi. Katil erkeklerin öldürülmeleri için Hz. Ömer emir verdi ve hepsi öldürüldü.

slide19
İslam zina için, erkekle kadına aynı cezayı getirdi. Kadına karşı işlenen suçlar, ister şahsına, ister malına, ister şerefine karşı olsun erkeğe karşı işlenenlerle aynı seviyeye getirildi. Hatta bazı konularda kadın hakkına daha fazla önem verilmiştir.
slide20
“Bir erkek zina isnad eder de, 4 şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun, ebediyyen onların şahitliğini kabul etmeyin.” (Nur Suresi 4)
slide21
İslam kadına mülkiyet hakkı verdi: İslam, kadına mülkiyet hakkı yanında, aynı zamanda sorumluluk da vermiştir. Avrupa 1882’de çıkarılan bir kanunla ancak evli kadınlara mülk edinme hakkı tanıdı.
slide22
“Erkeklere kazandıklarından bir pay, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır.”(Nisa Suresi 32)
slide23
İslam, kadınında eğitimine önem verdi: İslam, kadını cehaletten kurtarmış ve onun durumunu yükseltip şerefli kılmıştır. İslam tarihinde bunun örnekleri çoktur. Eğitilmiş müslüman kadınlar eğitim ve öğretime büyük yardımlar yapmıştır.
slide24
İslam kadına ikram edilmesini emretmiştir: İslam kadına, kız olsun, eş olsun, anne olsun hep ikram edilmesini emretmiştir.
slide25
“ Biz insana, ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Anası onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu.”(Ahkaf Suresi 44)
slide27
Bir adam Resulullah’a gelerek, ben Allah yolunda cihat etmek istiyorum, dedi. Ona dedi ki: “Anan sağ mıdır?” Adam evet dedi. Allah Resulü: “Onun ayağına dikkat et cennet oradadır” buyurdu.
slide28
Efendimiz şöyle buyurmuştur:” Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi; kadın, güzel koku, birde gözümün nuru namaz.”
slide29
Kuran ahlakının doruk noktasını yaşayan Osmanlıda evlenmeden ölen genç kızların mezar taşına kırık bir gül resmi işlenirdi.