slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prosjektleder folkehelsestatistikk Sissel Løkra, PhD Hedmark fylkeskommune PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prosjektleder folkehelsestatistikk Sissel Løkra, PhD Hedmark fylkeskommune

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Prosjektleder folkehelsestatistikk Sissel Løkra, PhD Hedmark fylkeskommune - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Påvirkningsfaktorer i kunnskapsgrunnlaget InnlandsGIS som verktøy til å formidle påvirkningsfaktorer. Prosjektleder folkehelsestatistikk Sissel Løkra, PhD Hedmark fylkeskommune Fredag 18. januar 2013. Hvordan beskrives påvirkningsfaktorer i folkehelseloven?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prosjektleder folkehelsestatistikk Sissel Løkra, PhD Hedmark fylkeskommune' - westbrook-sterling


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Påvirkningsfaktorer i kunnskapsgrunnlaget

InnlandsGIS som verktøy til å formidle påvirkningsfaktorer

Prosjektleder folkehelsestatistikk Sissel Løkra, PhD

Hedmark fylkeskommune

Fredag 18. januar 2013

hvordan beskrives p virkningsfaktorer i folkehelseloven
Hvordan beskrives påvirkningsfaktorer i folkehelseloven?
 • «Med påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven, menes forhold som måles uten en klinisk tilnærming og faktorer i individets miljø eller omgivelser. Dette omfatter både faktorer som påvirker helsen positivt og negativt.»

«overordnede samfunnsstrukturer, levekår som oppvekstforhold, fattigdom/ inntektsforhold, utdanning og miljøforhold i skole, arbeid og arbeidsmiljø, boligforhold, levevaner som røyking, ernæring, fysisk aktivitet, alkoholvaner, annen rusmiddelbruk, tilgang på sosiale møteplasser eller gode nærområder for aktivitet og friluftsliv, risikoområder for ulykker, støyforhold, forurensningssituasjon mv.»

kunnskapskilder iflg loven
Kunnskapskilder iflg loven

Oversikten skal blant annet baseres på:

a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25,

b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 og

c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på

befolkningens helse.

formidling av kunnskapsgrunnlaget gjennom geografiske informasjonssystemer gis
Formidling av kunnskapsgrunnlaget gjennom Geografiske informasjonssystemer (GIS)

http://www.statistics2013.org/

innlandsgis
InnlandsGIS
 • Et samarbeid mellom:
 • Fylkesmenn
 • Fylkeskommuner
 • Kartverket
 • Statens vegvesen Øst
 • ..for å tilrettelegge geodata for felles bruk i Hedmark og Oppland.
bakgrunn for utvalg av folkehelsedata til innlandsgis
Bakgrunn for utvalg av folkehelsedata til InnlandsGIS
 • Påvirkningsfaktorer på helse
 • Data fra flere sektorer
 • Unngå stigmatisering
 • God datakvalitet
 • Data på lokalnivå
data vi nsker f inn i innlandsgis
Data vi ønsker å få inn i InnlandsGIS
 • Utdanningsnivå
 • Arbeidsledighet etter kjønn og aldersgrupper
 • Inntektsnivå
 • Forventet levealder
 • Gjennomføring i videregående skole
 • Tannhelse
 • Ulykker trafikk
 • Nærmiljøanlegg
 • Sykkel- og gangstier
 • Bibliotek
 • Barnehager
 • Trivsel fra elevundersøkelsen 7. og 10. trinn
 • Antall personer delt i aldersgrupper på grunnkretsnivå
statistikk om levevaner hva vet vi et eksempel om r yking

Eks. datakvalitet

Statistikk om levevaner – hva vet vi?Et eksempel om røyking

Andel dagligrøykere 16 – 74 år i 2011:

Landet 17%

2007-2011

 • Hedmark 22 %
 • Oppland 21 %
slide16

Samarbeid med flere sektorer – også utenfor kommunen.

 • Få inn lokalkunnskap – hvordan?
 • Forutinntatthet?
 • Kunnskap – hva nå?

Systematisk og langsiktig arbeid med kunnskapsgrunnlaget

oa no publisert 11 01 2013
OA.no Publisert 11.01.2013

Spørsmålet:

«Hvor fornøyd er du totalt sett med din kommune som en plass å bo og leve i?»