slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
15.03.2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
15.03.2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

15.03.2010 - PowerPoint PPT Presentation


  • 158 Views
  • Uploaded on

15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla. EKONOMİK DURUM. 1.5 EKONOMİK DURUM. 1.5. Ekonomik Durum Arabistan’ın ekonomik hayatı tabiat şartlarına, kabilelerin yaşayış tarzlarına bağlı olarak genellikle; hayvancılık, tarım ve ticaret üzerine dayanmaktaydı. 1.5. Ekonomik Durum

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '15.03.2010' - wesley-mccullough


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 5 ekonom k durum
1.5 EKONOMİK DURUM

1.5. Ekonomik Durum

Arabistan’ın ekonomik hayatıtabiat şartlarına, kabilelerin yaşayış tarzlarına bağlı olarak genellikle;

hayvancılık,

tarım ve

ticaret üzerine dayanmaktaydı.

slide4

1.5. Ekonomik Durum

Hayvancılık özellikle bedevîlerin temel geçim kaynağıydı.

Onlar besledikleri deve, koyun ve keçi gibi hayvanlardan çok yönlü istifade ederlerdi; etini yer, sütünü içer, yününden elbise ve çadır yapar, ihtiyacından fazlasını satarak diğer zaruri ihtiyaçlarını karşılarlardı.

slide5

1.5. Ekonomik Durum

Tarım ve ticaretle uğraşan hadarîler de, bedevîler kadar olmamakla birlikte, kervanlar için gerekli olan deve, bunun yanında koyun ve az sayıda at ve sığır beslerlerdi.

Deve, diyet ve mehir gibi hususlarda ölçü birimi idi.

.

slide6

1.5. Ekonomik Durum

Arap atı da fizîki yapısının güzelliği; dayanıklılığı, zekası ve sahibine bağlılığı ile meşhurdur. Akınlarda ve savaşlarda özellikle aranırdı.

slide7

1.5. Ekonomik Durum

Tarım, Arabistan’ın geçim kaynakları arasında önemli bir yer işgal ediyordu. Düzenli yağış alan Yemen toprakları çok verimliydi; bundan dolayı Yemen’e yeşil toprak (el-Arzu’l-Hadrâ) denir. Bu bölgede yağmur sularından daha çok faydalanmak için barajlar yapılmıştı.

slide9

1.5. Ekonomik Durum

Buğday üretimi ile meşhur olan Yemen’in dışında verimli ve ziraate elverişli topraklarTaif, Medine, Necid, Hayber... gibi bölgelerde bulunuyordu.

Basra Körfezi bölgesindeki toprakların çoğu tarıma elverişli idi.

slide11

1.5. Ekonomik Durum

Yemâme bölgesi, yarımadanın tahıl ambarı idi.

Yerleşik hayat yaşayan kabileler içinde geçimlerini tarıma dayalı olarak sürdürenler tahıl, meyve, hurma ve sebze yetiştirirlerdi.

slide23

1.5. Ekonomik Durum

Taif de üzüm üretimi ile meşhurdu

1 5 ekonom k durum1
1.5 EKONOMİK DURUM

Bazı şehirlerde tarımdan başka, o zamanın standartlarına göre küçümsenemeyecek ölçüde atölye ve tesisler mevcuttu.

Örnekler;

slide25

1.5. Ekonomik Durum

Dokumacılık

slide28

1.5. Ekonomik Durum

Şarap Üretimi

slide30

1.5. Ekonomik Durum

Kozmetik-Parfümeri

slide31

1.5. Ekonomik Durum

Arabistan’da tarım ve hayvancılıktan daha önemli bir gelir kaynağı ise ticaret idi.

Yemenliler çok eski tarihlerden beri ticaretle uğraşırlar, Hindistan ve Güney Afrika sahilleri ile Ortadoğu arasında ticârî faaliyetlerde bulunurlardı.

slide32

1.5. Ekonomik Durum

1. yüzyıldan itibaren Hicaz Arapları ticarette Yemenlileri geride bıraktılar.

Hicaz Arapları Yemen’den ve Habeşistan’dan aldıkları mallarıSuriye, Mısır ve İran’a götürerek satıyorlar; kuzeyden aldıkları malları da güneye götürüyorlardı.

slide34

1.5. Ekonomik Durum

Mekke, Yemen’den

Akdeniz’e, Basra

Körfezi'ne ve Doğu

Arabistan’daki

bölgelere ve Cidde’ye

giden ticaret

yollarının kavşak

Noktasında

bulunuyordu.

slide35

1.5. Ekonomik Durum

Kış ve yaz ticaret

yoluYemen’deki

San’a şehrinden

başlayarak Taif,

Mekke, Yesrib,

Hayber, Hicr, Tebük,

Maan, Teymâ, Mûte

ve Busrâ üzerinden

Şam’a ulaşırdı.

slide36

1.5. Ekonomik Durum

Bunun dışında kuzeye

doğru Kızıldeniz sahilini

takip ederek Akabe

Körfezi'ndeki Eyle

üzerinden Akdeniz

sahiline, Gazze’ye

ulaşan bir yol daha

vardı.

Ayrıca Mekke’yi İran,

Irak ve Bahreyn’e

bağlayan yollar da

mevcuttu

1 5 ekonom k durum2
1.5 EKONOMİK DURUM

Kureyş kervanları Yemen’den parfüm, zamk, işlenmiş kereste, fildişi, kaplan postu, altın, mücevher, çeşitli madenler, silah ve baharat alırlardı.

Bu malların bir kısmı da Endonezya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan getiriliyordu.

Malları kuzeye götüren kervanlar, dönüşte buğday, zeytin, zeytinyağı, bakliyat, ipek kumaş ve kap kacak taşırlardı.

1 5 ekonom k durum3
1.5 EKONOMİK DURUM

İslâm'ın doğduğu sırada Kureyş'in yaz ve kış seyahatleri Hâşim ve kardeşlerinin tanzim ettiği biçimde devam ediyordu. Arabistan’da seyahat eden kervanlar sürekli yağmalanma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, Kureyş kervanlarına dokunulmazdı.

Yol kesiciler, bilmeden Kureyş kervanlarına saldırırlarsa, onların Harem bölgesi sakinleri olan Kureyş'ten olduklarını öğrenir öğrenmez serbest bırakırlar ve mallarını iade ederlerdi.

1 5 ekonom k durum4
1.5 EKONOMİK DURUM

Bu hususa Kur’ân- Kerim’de işaret edilmektedir:

“Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken bizim (Mekke’yi) güven içinde kutsî bir yer yaptığımızı görmediler mi”?

Hicaz Araplarının kendilerine mahsus paraları yoktu. Para birimi olarak Dinar (Bizans’ın altın parası) ile Dirhem (İran ve Yemen’in gümüş paraları) kullanılıyordu.

slide40

1.5. Ekonomik Durum

Arabistan’ın çeşitli

yerlerinde

panayırlar kurulurdu.

Bunların en

meşhurları şunlardır:

Dûmetülcendel,

Muşakkar,

Suhâr,

Debâ,

Mehre (Şıhr),

Aden,

San’a,

Taif ve Nahle

arasındaki Ukâz,

slide41

1.5. Ekonomik Durum

Zülmecaz,

Hayber’de Netât,

Yemâme’de Hecer,

Hadramut’te Râbiye,

Suriye’de Ezriât ve

Busrâ.

slide42

1.5. Ekonomik Durum

Bu panayırların

Önemli bir kısmı

haram aylarda

kurulmakla beraber,

diğer aylarda

kurulanlar da vardı.

Panayırlar beş ile

otuz gün arasında

değişen farklı

Sürelerde

Faaliyetlerini

sürdürürlerdi.

slide43

1.5. Ekonomik Durum

Bu

panayırlar, Arapların

ekonomik hayatında

olduğu kadar sosyal

hayatında da

önemliydi.

Kabileler

arası problemler

burada çözülürdü.

slide44

1.5. Ekonomik Durum

Panayırların en

önemlisi, uluslararası

mahiyette ve aynı

zamanda edebî bir

kongre olan Ukâz idi.

Burada;

edebî sohbetler

yapılır,

şairler en güzel

şiirlerini burada okur

ve beğenilenler Kâbe

duvarına asılırdı.

1 5 ekonom k durum5
1.5 EKONOMİK DURUM

Araplar bu panayırlar sayesinde çeşitli kabilelerin örf ve âdetleri hakkında bilgi ediniyorlardı.

Görüldüğü gibi, Câhiliye döneminde siyâsî birlikten yoksun olan Arabistan’da ekonomik açıdan birlik göze çarpmaktadır.

…………