Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
15.03.2010 PowerPoint Presentation

15.03.2010

308 Views Download Presentation
Download Presentation

15.03.2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 15.03.2010

 2. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER UHUD SAVAŞI

 3. UHUD 5 km

 4. UHUD UHUD Okçular Tepesi

 5. UHUD UHUD Okçular Tepesi

 6. UHUD UHUD UHUD UHUD UHUD Okçular Tepesi Okçular Tepesi Okçular Tepesi

 7. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Bedir Savaşı'nda yakınlarını kaybeden Mekke müşrikleri Ebû Süfyan’a gelerek kervandan elde edilen kârın Hz. Muhammed (s.a.s.)'den ve Müslümanlardan intikam almak için asker temininde harcanmasını teklif ettiler. • Ebû Süfyan da asıl öç almak isteyenin kendisi olduğunu; oğlu Hanzala ve kabilesinin ileri gelenlerinin Bedir’de öldürüldüğünü ifade ederek bu teklifi kabule hazır olduğunu bildirdi.

 8. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Onlar Bedir'in intikamının yanında Suriye kervan yolunu tehdit altından kurtarmak da istiyorlardı. • Çünkü geçimlerini ticaretle sağlayan Mekkeliler için Suriye’ye giden kervan yolunun güvenliği çok önemli idi.

 9. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Kureyş müşrikleri sadece kendi mensuplarından oluşan orduyla Müslümanlara Bedir'de yenilmişlerdi. • O nedenle, Bedir savaşına sebep olan kervandan elde edilen kârı Müslümanlara karşı asker toplamak içinharcamaya, bu yolla asker sayısını artırmaya karar verdiler.

 10. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Dört kişilik bir heyeti Mekke çevresindeki Sakîf, Kinâne ve diğer Arap kabilelerinden asker toplamak üzere görevlendirdiler. • Sonunda iki bini ücretli asker olmak üzere toplam üç bin kişilik kuvvetleEbû Süfyan'ın komutasında Medine'ye doğru hareket ettiler. • Orduda iki yüz at ve atlı (veya yedi) yüz zırhlı asker ve üç bin de deve vardı.

 11. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Mekke’de oturan Hz. Abbas Kureyş'in savaş hazırlıklarını, asker ve hayvan sayısını, silah durumunu bir mektupla Hz. Peygamber’e bildirdi. • Kureyş'in Benî Nevfel kolundan Cübeyr b. Mut’im, kölesi Vahşî b. Harb’e, Bedir’de öldürülen amcası Tuayme b. Adiy’e karşılık Hz. Hamza’yı öldürdüğü takdirde hürriyetini bağışlayacağına dair söz verdi.

 12. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • On beş kadar kadınla birlikte orduya katılan Ebû Süfyan’ın karısı Hind de, şayet Bedir’de babasını öldüren Hamza’nın cesedini eline geçirebilirse ciğerini ağzında çiğneyeceğine dair yemin etti.

 13. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Öte yandan Hz. Abbas’tan haber gelir gelmez Hz. Peygamber Mekke’den hareket eden ordu hakkında bilgi toplamak üzere Fedâle’nin oğulları Enes ve Mu’nis'i görevlendirdi. • Hz. Peygamber elde ettiği bilgileri en ince detaylarına kadar değerlendirdi.

 14. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Durum çok kritik olduğu için; • Sa'd b. Ubâde, • Sa'd b. Muaz ve • Üseyd b. Hudayr, düşmanın şehre yaklaştığı cuma gecesini Mescid-i Nebevî'de geçirdiler;

 15. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Hz. Peygamber'in kapısında sabahladılar. • Medine'nin her tarafında sabaha kadar nöbet tutuldu. • Hz. Peygamber Müslümanları toplayarak ne yapılması gerektiğini tartıştı.

 16. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Münafıkların da katıldığı toplantıda iki husus üzerinde duruldu: • Ya Medine içinde kalınarak savunma tertibatı alınacak • Veya şehir dışında düşmanla karşılaşılarak meydan savaşı yapılacaktı.

 17. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Hz. Peygamber gördüğü bir rüya üzerine Medine’de kalınmasını, çocukların ve kadınların kalelere yerleştirilerek savunma savaşı yapılmasını tercih ettiğini açıkladı.

 18. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Ancak Bedir Gazvesi'ne katılamamış olan gençlerle Hz. Hamza gibi bazı kahramanlar meydan savaşı yapılmasını istediler. • Enes b. Katâde'nin "Ya şehit oluruz, ya da ganimet ve zafer elde ederiz" sözüne Peygamberimiz "Ben sizin yenilgiye uğramanızdan korkuyorum" şeklinde cevap vererek endişesini dile getirdi.

 19. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Çoğunluğun isteği meydan savaşı olunca Hz. Peygamber de düşmanı Medine dışında karşılamaya karar verdi. • Cuma namazından sonra halka bir konuşma yaptı ve sabırlı oldukları takdirde zafer elde edeceklerini bildirdi.

 20. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • İkindi namazı kılındıktan sonra Medine'nin kenar semtlerinde oturan Müslümanlar hazırlıklarını tamamlayarak Mescid-i Nebevî'de toplanmaya başladılar.

 21. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Peygamberimiz Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer'le birlikte evine geçerek zırhını giydi, kılıcını kuşandı ve miğferini başına geçirdi. • Bu arada Müslümanlar da onun evi ile minberi arasında saf tutmuşlar, dışarı çıkmasını bekliyorlardı.

 22. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • O esnada Sa'd b. Muaz ile Üseyd b. Hudayr, Müslümanlara, Peygamber, Medine'den çıkmak istemediği halde kendilerinin ısrar ettiklerini açıklayarak onları fikirlerinden caydırdılar.

 23. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Daha önce Medine dışında çarpışmak için direnenler, bu defa, hazırlığını tamamlayıp dışarı çıkan Hz. Peygamber'e kendisine muhâlefet etmeyeceklerini belirterek, nasıl isterse öyle yapmasını istediler.

 24. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Hz. Peygamber bunu daha önce kendilerine söylediğini, fakat kabul etmediklerini belirterek, “Bir Peygamber giydiği zırhını savaşmadan çıkarmaz. Eğer sabrederseniz, her biriniz görevinizi yaparsanız Allah zaferi bize ihsan edecektir” buyurdu

 25. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Hz. Peygamber Medine’de Abdullah b. Ümmü Mektûm’u vekil bırakarak bin kişilik bir kuvvetle yola çıktı. • Medine ile Uhud arasında meşhur münafık Abdullah b. Übey’in müttefiki olan altı yüz kişilik bir Yahudi birliğini orduya kabul etmedi.

 26. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Ensardan bazıları müttefikleri olan diğer Yahudilerden yardım talep etmeyi teklif ettilerse de Hz. Peygamber "Bizim onlara ihtiyacımız yoktur" diyerek bu teklifi reddetti.

 27. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Şeyheyn mevkiine gelindiğinde yaşı küçük olanları ordudan ayırarak geri çevirdi. • Geri çevrilenler arasında Râfi' b. Hudeyc ile Semüre b. Cündüb de vardı. Râfi' b. Hudeyc'in iyi ok attığının söylenmesi üzerine Hz. Peygamber ona özel izin verdi. • Bu arada Râfi' b. Hudeyc ile Semüre b. Cündüb arasında ilginç bir olay yaşandı.

 28. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Semüre, Râfi'i güreşte yendiğini, üvey babası vasıtasıyla Hz. Peygamber'e iletti. Bunun üzerine Hz. Peygamber ikisini güreştirdi. • Semüre'nin rakibini yenmesi üzerine Hz. Peygamber ona da orduyla birlikte çıkması için müsade etti.

 29. 4. Hicret ve Medinede İslam Toplumunun Oluşumu

 30. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Burada Benî Hârise ve Benî Selime kabileleri geri dönmeye yeltendilerse de daha sonra bu teşebbüslerinden vazgeçip orduyla birlikte hareket ettiler.

 31. UHUD UHUD Okçular Tepesi

 32. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • İslâm ordusu 11 şevval 3/ 25 Ocak 625 Cumartesi sabahı erkenden Medine’nin kuzeyinde ve şehre bir saatlik mesafede bulunan Uhud dağına vardı.

 33. Uhud Dağı Uhud Dağı İslam Ordusu Okçular Tepesi MüşrikOrdusu

 34. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Sabah namazı burada kılındı. Ordu arkasını dağa verip, Ayneyn'i soluna ve güneşi de sırtına alarak Medine'ye karşı saf tuttu. • Abdullah b. Übey “Ben meydan savaşına taraftar değildim. Medine’den çıkılmamasını istedim. Muhammed çoluk çocuğun sözüne uydu da bizim sözümüze itibar etmedi” diyerek üç yüz adamı ile birlikte Medine'ye döndü.

 35. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Bu hareketten sonra İslâm ordusunun sayısı yedi yüze düştü. • Orduda yüz zırh vardı. • Hz. Peygamber ordusunu savaş düzenine koydu ve sancağı Mus'ab b. Umeyr'e verdi. • Ayrıca öndekilere, sağ, sol kanatlara ve geridekilere ayrı ayrı komutan tayin etti.

 36. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Orduya hitabede bulundu. • Düşmanın cephe gerisinden saldırmasını ve İslâm ordusunu arkadan vurmasınıönlemek için Abdullah b. Cübeyr komutasındaki elli okçuyu Uhud dağının karşısındaki Ayneyn tepesine (daha sonra buna Okçular Tepesi, yani "Cebelü'r-Rumât" da denilmiştir) yerleştirdi.

 37. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Bu okçulara, İslâm ordusu üstünlük elde etse dahi, ikinci bir emre kadar, ne olursa olsun kesinlikle yerlerinden ayrılmamalarını, şayet düşman süvarileri arkadan saldırırsa atlara ok atmalarını emretti. • Okçuların komutanı Abdullah b. Cübeyr diğer askerler tarafından rahatça görülebilmek için o gün beyaz elbise giydi.

 38. Uhud Dağı Uhud Dağı İslam Ordusu Okçular Tepesi Müşrik Ordusu Düşman atlılarının arkadan kuşatması

 39. UHUD İslam Ordusu UHUD Müşrik Ordusu Okçular Tepesi Düşman atlılarının arkadan kuşatması

 40. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • İki ordu karşı karıya gelmiş, son kontroller yapılıyordu. • Her an savaş başlayabilirdi.…………….

 41. UHUD İslam Ordusu UHUD Müşrik Ordusu Okçular Tepesi Düşman atlılarının arkadan kuşatması

 42. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Bedir gibi Uhud Savaşı da mübâreze şeklinde başladı. • Kureyş ordusundan ileri atılan ordu sancaktarı Talha b. Ebû Talha’yı ile Hz. Ali karşı karşıya. • Osman b. Ebû Talha ile de Hz. Hamza karşı karşıya.

 43. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Hz Ali ve Hz Hamza karşısındaki müşrikleri öldürdüler.

 44. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Bunun üzerine Savaş başladı. • Daha sonra savaş kızıştı. • İslâm ordusu düşmanın ordu merkezine kadar ilerledi. • Savaşın ilk safhasında düşman yirmiden fazla ölü verdi.

 45. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Sancaktarlar birer birer öldüğünden, yere düşen sancağı kaldıracak kimse bulunamadı. • Sancak yere düşünce müşrikler dağılmaya başladılar. • Sağ ve sol kanat komutanları çekilmek zorunda kaldılar.

 46. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Savaş Müslümanlar tarafından kazanılmış görünüyordu. İslâm askerleri düşmanı kovalarken savaş alanından uzaklaştılar ve daha sonra da düşmanın bıraktığı eşyaları toplamaya başladılar.

 47. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi • Uhud Savaşı ( H3 / 625) • Abdullah b. Cübeyr’in idaresindeki okçular düşmanın bozulduğunu ve Müslümanların galip geldiğini görünce ganimetten mahrum olmamak amacıyla Peygamberin ikazına rağmen yerlerini terkettiler.