Download
informatieavond groep 3 en 4 pcbs de claercamp n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informatieavond groep 3 en 4 pcbs de Claercamp PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informatieavond groep 3 en 4 pcbs de Claercamp

Informatieavond groep 3 en 4 pcbs de Claercamp

115 Views Download Presentation
Download Presentation

Informatieavond groep 3 en 4 pcbs de Claercamp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informatieavond groep 3 en 4pcbs de Claercamp WiesjeHiemstra TinyBijma

 2. programma Groep 3 Groep 4 Taal actief/taal en spelling Technisch lezen Begrijpend lezen Rekenen Schrijven (A3) + pen • Lezen/ VLL • Rekenen /Alles telt • Schrijven + potlood Ma: gymnastiek Di: crea Do: gymnastiek Vrij: muziek

 3. Veilig leren lezen • Methode voor ; spelling,taal, begrijpend lezen/luisteren • 12 kernen • Elke kern heeft: -een eigen onderwerp/thema -eigen kernkleur

 4. Kern 1 t/m 6 • Letters worden aangeboden mbv structureerwoorden (globaalwoorden) • Klankzuivere woorden (maan)

 5. Kern 7 tot en met 12 • meerlettergrepige woorden, (kopen en poppen) • niet-klankzuivere woorden (paard) • zinnen lezen.

 6. Ruimte voor verschillen • Maangroep: basisgroep • Stergroep: extra aandacht • Raketgroep: pittige opdrachten • Zongroep: vlotte lezers

 7. Materialen • Ankerverhaal • Letterlijn • Wandplaten

 8. Verplichte activiteiten • Lees- en werkboekjes • Veilig & vlot • Verlengde instructie

 9. Vervolgactiviteiten .Klikklakboekje • Feestneus • letterzetter

 10. ringboekje • computer • speelleesset • letterzetter

 11. planbord

 12. Aandachtspunten gr 3/4 • Veilig/Vlot dagelijks oefenen • Tijdschrift maan-roos-vis + App spelletjes • Samen spelletjes doen • Lezen ( koor) • Tafels oefenen • Spelling oefenen

 13. Zelfstandig werken • Huiswerk/ aandachtspunten • oefenen woorden Ambrasoft/Bloon • leren voor repetitie zaakvakken • (hulp ouders) • elke dag lezen • tafels oefenen • Alemeen Omgaan met uitgestelde aandacht Probleemoplossend denken Aanpak taak Stoplicht Blokjes Aanpak beertjes van meichenbaum Zorg * Groepsplannen ( drie groepen) HP IB-er Cuny bosman ( ma/di) l.l.- en groepsbesprekingen

 14. Algemene vragen/opmerkingen gymkleding mee in een tas/rugzak; briefje mee als gymmen niet gaat, kleding vergeten? Niet mee gymmen. zendingsgeld meenemen op maandag fruit eten/pakjes/traktatie website; weekbrief!! overblijven; schoolbibliotheek; dinsdagmiddag o.b.v. Sybina Materiaalgebruik/etui liever geen speelgoed meegeven 8 oktober bezoek bibliotheek KBW Zonnetje v/d week groepsouder; Ypie en Geke Crea ouder is Froukje

 15. Vragen?