Nestabilita ecka a evropsk unie v kontextu sv tov finan n krize
Download
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Ing. Josef Abrhám , Ph.D. Nestabilita Řecka a Evropské unie v kontextu světové finanční krize. Způsoby reagování na důsledky finanční krize. Poli tická reakce. Fis kální politika a Pakt stability a růstu Lis a bon ská s trateg ie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - wendi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nestabilita ecka a evropsk unie v kontextu sv tov finan n krize

Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Nestabilita Řecka a Evropské unie v kontextu světové finanční krize


Zp soby reagov n na d sledky finan n krize
Způsoby reagování na důsledky finanční krize

Politická reakce

 • Fiskální politika a Pakt stability a růstu

 • Lisabonskástrategie

 • Zlepšená kontrola národních ekonomik

 • Čerpání prostředků z kohezních fondů EU

 • Finanční instituce EU: Evropská investiční banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj

 • Program stabilizace platební bilance

 • Evropský stabilizační mechanismus

 • Spolupráce mezi domácími a zahraničními institucemi bankovního a finančního dohledu

 • Iniciativa bankovní spolupráce (Bank Co-ordination Initiative)

Finanční podpora

Spolupráce


Ing josef abrh m ph d

Dopad krize na Řecko a vybrané členské země EU

 • Zpomalení ekonomik ostatních členských států, vliv na ekonomiky NMS, slabá zahraniční poptávka

 • Zhoršení bilance veřejných financí

 • Odliv kapitálu, pokles produkce

 • Zpřísnění podmínek finančního trhu, rostoucí rozdíly v úrokových sazbách

 • Nárůst rizikových prémií (CDS spreads)


Eu podpora platebn bilance
EU podpora platební bilance

 • Některé členské země čelily velkým krátkodobým finančním potřebám, společně s rozsáhlými externími imbalancemi a velkým zadlužením

 • EU střednědobá asistence je dostupná na pomoc k zamezení krize platební bilance, za podmínek silných politických (fiskální politika, měnová politika) závazků k nastolení opětné rovnováhy

 • Finanční asistence je poskytnuta v kontextu širšího mezinárodního finančního balíku


Pou it bop mechanism u p ed k ri z
Použití BoP mechanismupředkrizí


Nms kter obdr ely eu bop asist enci
NMS které obdržely EU BoP asistenci


Ing josef abrh m ph d

MoU podmínky (Conditionality measures)

Podmínky fiskální a strukturální, finanční sektor

 • Fiskálníkonsolidace

 • Fiskální vládní reforma

  Posílení fiskální governance,

  Zlepšení veřejnéhofinančního managementu – k vyvarování se budoucích nepřiměřených expansivních politik

 • Dohled a regulace finančního sektoru

  Prudence a dohled – garance stability bankovního a finančního sektoru vestřednědobém až dlouhodobém měřítku, navození opětovné konfodence bankovního sektoru.

 • Structurální reformy

 • Naplnění těchto podmínek je sledováno a EFC je informováno EKpřed vydáním každého z instalmentů. EFC je také informováno o možném refinancování půjček nebo o změně podmínek.


Program pomoci ecku
Program pomoci Řecku

 • Záchranný balíček 110 mld. EUR

 • 80 mld. EUR bilaterální půjčky členských států

 • 30 mld. EUR – MMF

 • Půjčka na 3 roky – roční úrok 5 %

 • Zaručena ECB

 • Podmíněnost přijetím reforem – hodnocení čtvrtletní


Mo nosti e en eck situace
Možnosti řešení řecké situace

 • Státní bankrot

 • Vystoupení z eurozóny

 • Poskytnutí dluhu

 • Mají státy eurozóny povinnost financovat řecké dluhy???

 • Nutnost komplexního stabilizačního plánu

 • Zesílení koordinace hospodářských politik v rámci EU


Evropsk stabiliza n mechanismus
Evropský stabilizační mechanismus

 • Nutnost stabilizace finančních trhů

 • PIIGS – splatné dluhopisy 695 miliard eur letos, 502 miliard eur příští rok

 • 750 mld. EUR

 • 500 EU, 250 MMF

 • 440 mld. EUR – záruky, 60 mld. úvěryKdy na indie rusko a braz lie do enou vysp l ekonomiky podle hodnoty hdp zdroj goldman sachs
Kdy Čína, Indie, Rusko a Brazílie doženou vyspělé ekonomiky? (podle hodnoty HDP)Zdroj: Goldman Sachs

Zdroj: Goldman Sachs

Zdroj: Goldman Sachs


Ing josef abrh m ph d

Zdoj ekonomiky? (podle hodnoty HDP): EUROSTAT


T i hlavn priority nov strategie
Tři hlavní priority nové strategie ekonomiky? (podle hodnoty HDP)


Konkr tn c lov ukazatele
Konkrétní cílové ukazatele ekonomiky? (podle hodnoty HDP)

 • Zvýšit zaměstnanost na 75 %

 • Investice do V a V na 3 %

 • Snížit emise o 20 %, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů o 20 %, zvýšit energetickou účinnosti o 20 %

 • Snížit podíl dětí s předčasně ukončenou docházkou na 10 %, zvýšit podíl vysokoškolsky vzdělaných ve věku mezi 30-34 na 40 %

 • Snížit o 25 % podíl Evropanů postižených chudobou