h tf tip b l m doktoru md phd b t nle k programi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HÜTF TIP-BİLİM DOKTORU (MD-PhD) BÜTÜNLEŞİK PROGRAMI PowerPoint Presentation
Download Presentation
HÜTF TIP-BİLİM DOKTORU (MD-PhD) BÜTÜNLEŞİK PROGRAMI

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

HÜTF TIP-BİLİM DOKTORU (MD-PhD) BÜTÜNLEŞİK PROGRAMI - PowerPoint PPT Presentation

wendi
313 Views
Download Presentation

HÜTF TIP-BİLİM DOKTORU (MD-PhD) BÜTÜNLEŞİK PROGRAMI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HÜTF TIP-BİLİM DOKTORU (MD-PhD) BÜTÜNLEŞİK PROGRAMI YÖK’nin 15.7. 2003 tarihli 15273 sayılı yönetmeliği ile açıldı ve 2003-2004 eğitim yılında faaliyete başladı.

 2. MD-PhD programı • Temel sağlık ve klinik bilim alanında lisansüstü eğitim programını tıp fakültelerindeki standart eğitime entegre ederek oluşturulmuş özel bir eğitim programıdır. • Programı tamamlayan öğrencilere, mezun olduklarında, tıp doktoru ünvanı (MD) yanı sıra bilim doktoru (PhD) ünvanı da kazandırır.

 3. Amaç • Bilimsel araştırma yoluna ilgi duyan tıp öğrencilerine, • en verimli çağlarında, • zaman yitirmeden ve • klinikten uzaklaşmadan bilimsel araştırma deneyimi kazandırmak,

 4. Amaç • Temel sağlık ve klinik bilimler alanında, akademik ortamda, bağımsız araştırmalar yürütebilecek ve önemli bilimsel katkılarda bulunabilecek nitelikte “bilim adamı-doktor” yetiştirmektir

 5. Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programı • İlk iki yıl çekirdek program öncesi, genel yönelim dersleri alınır (Tıp Fak. D III ve IV) • Her öğrenci danışman öğretim üyesi ile birlikte alacağı dersi seçer (her dönem bir! ders) • Bundan sonra çekirdek program seçilir ve başvurulur

 6. MD-PhD bünyesindeki doktora programları-çekirdek programlar • Biyokimya • Farmakoloji • Biyofizik • Tıbbi Biyoloji • Temel Nörolojik Bilimler • Mikrobiyoloji • Histoloji-Embriyoloji • Epidemiyoloji • Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi

 7. Sonraki iki yıl seçilen bölümden doktora dersleri alınır ve bunun sonunda yeterlilik sınavına girilir (Dönem V ve VI) • Yeterlilik sınavının alınmasından sonra tez konusunun seçilmesi ve tez yapılması

 8. Program Anahatları ÜDS-KPDS LES Tez savunması-Bilim doktoru Doktora Çekirdek Öncesi Tez Dönemi Doktora Çekirdek Program Doktora yeterlilik sınavı Çekirdek programa başvuru ve kabul Program tanıtımı-başvuru ve kabul Doktora. 1.yarıyıl Doktora. 2.yarıyıl Doktora. 3.yarıyıl Doktora. 4.yarıyıl Doktora. 5-6.yarıyıl Doktora. 7-8.yarıyıl Doktora 1.yarıyıl Doktora 2.yarıyıl Doktora 3.yarıyıl Doktora 4.yarıyıl Tıp Doktoru Diploması Tıp Fakültesi Dönem I-II Tıp Fakültesi Dönem III-IV Tıp Fakültesi Dönem V-VI

 9. Programa katılan öğrencilerin yıllara göre dağılımı (2003-07) ... 2008-09 27 D3 10 Eğitim Yılı Başvuran öğrenci sayısı Kabul edilen Programa devam eden 32 D3 12 3 45 D2 16 13 2005-06 55 D3 12 10 2006-07 35 D3 11 11 2007-08 25 D3 12 11 2003-2004

 10. 2008-09 Akademik Yılı Öğrencilerin Çekirdek Programlara Göre Dağılımları (37 öğrenci-devam eden 31 öğrenci)

 11. Program bünyesinde alınan doktora derslerinin bölümlere göre dağılımı

 12. Programa giriş

 13. 4 3.5 3 2 Ders Notu Akademik Başarı – Doktora Programı

 14. Kabul Koşulları • Universite sınavında % 1 içinde yer almak • Hazırlık lisan baraj sınavında 75 ve üstü puan • Tıp Fakültesi derslerinde ortalama B1 ve üzeri

 15. Başvuru İçin • Özgeçmiş • Okuduğunuz kurumlar • Katıldığınız etkinlikler (özellikle bilimsel olanlar, örn olimpiyatlar, proje yarışmaları, bilimsel sunumlar) • Hobileriniz • Ulaşım bilgileriniz (telefon, e-posta) • Niyet mektubu www.mdphd.hacettepe.edu.tr adresindeki başvuru formunu doldurmalısınız

 16. Başvuru için!!! Formu doldurduktan sonra • Elektronik kopyasını e-posta ile sayfada iletişim bölümünde yer alan e posta adresine (mdphdmaster@hacettepe.edu.tr) • Basılı (fotoğraflı) kopyasını Tıp Fakültesi öğrenci işleri birimine iletiniz

 17. Başvuru için son tarih 10 Mayıs 2009

 18. Programa Başvuru-Değerlendirme • ÖSYS puanı • Akademik başarı • Mülakat • Katıldığı bilimsel etkinlikler • İlgi alanları • Amaç ve hedefleri

 19. Bilgi İçin www.tip.hacettepe.edu.tr (Tıp Fakültesi sayfası) Eğitim MD-PhD eğitim programı veya www.mdphd.hacettepe.edu.tr

 20. Koordinatörler kurulu Prof. Dr. Turgay Dalkara Prof. Dr. Hakan S. Orer Prof. Dr. Dicle Güç Doç. Dr. Alev Özön Program Koordinatörleri Prof. Dr. Necla Öztürk Prof. Dr. Pakize Doğan Doç. Dr. Banu Çakır Prof. Dr. Rüştü Onur Prof. Dr. Nur Çakar Prof. Dr. Sibel Ergüven Prof. Dr. Turgay Dalkara Prof. Dr. Hayat Yurter Prof. Dr. Dicle Güç Koordinatörler Kurulu ve Program Koordinatörleri