B A S K E T B A L - PowerPoint PPT Presentation

b a s k e t b a l n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
B A S K E T B A L PowerPoint Presentation
Download Presentation
B A S K E T B A L

play fullscreen
1 / 12
B A S K E T B A L
6 Views
Download Presentation
carolina
Download Presentation

B A S K E T B A L

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. B A S K E T B A L Pravidlá

 2. Charakteristika hry Oficiálne zápasy sa hrajú na štyri štvrtiny po 10 minút čistého času. Čistý čas znamená, že vždy, keď rozhodca preruší hru, zastaví časomerač stopky. Medzi prvou a druhou štvrtinou a medzi treťou a štvrtou štvrtinou je prestávka 2 minúty. Medzi druhou a treťou štvrtinou je prestávka 15 minút. Pred každým predlžením hry (ktoré trvá 5 minút) je takisto prestávka 2 minúty.

 3. K ÔŠ • Koše sa nachádzajú na oboch stranách hracej plochy. Každý je upevnený na doske (z dreva alebo z plexiskla) hrubej 3 cm. Skladá sa z obruče a sieťky, pričom obruč je 3,05 m nad povrchom hracej plochy. Kôš platí vtedy, keď ním lopta prešla zhora dole. V závislosti od miesta, z ktorého sa hádzalo na kôš, možno zaznamenať: • 3 body: po úspešnom hode spoza čiary trojbodového územia, • 2 body: po úspešnom hode spred čiary trojbodového územia, • 1 bod: po úspešnom trestnom hode.

 4. Lopta musí byt guľatá a vyrobená z kože, gumy alebo z plastického materiálu. Jej hmotnosť musí byť 567 - 650 g pri obvode 75 - 78 cm (veľkosť c. 7). Veľkosť lopty je prispôsobená vekovým kategóriám hráčov. Žiaci základných škôl môžu hrať s loptou c. 5 alebo c. 6, ktorá váži 450 - 500 g. L O P T A

 5. Zastavenie a obrátka • . O obrátke hovoríme v prípade, keď hráč, ktorý má loptu, premiestňuje jednu nohu v ľubovoľnom smere, zatiaľ čo druhá noha (nazývaná obrátková noha) zostáva na mieste. Obrátka nie sú kroky.

 6. POČET HRÁČOV • Basketbal hrajú dve družstvá po piatich hráčoch. Každé družstvo môže mať 5 náhradníkov, v niektorých prípadoch 7 náhradníkov

 7. Kroky – s loptou v rukách môžeš urobiť maximálne dva Výber obrátkovej nohy – ak stojíš na oboch nohách a dostaneš pritom loptu, môžeš využiť hociktorú, ako obrátkovú Postup s loptoupo zastavení – môžeš prihrať, alebo sa pokúsiť o hod na kôš, alebo postupovať driblingom Dribling – driblovať nesmieš oboma rukami súčasne a driblovať opakovane Pravidlá hry

 8. Dôležité pravidlá hry • Kroky – s loptou v rukách môžeš spraviť maximálne 2 kroky -lopty sa musíš zbaviť - prihrať spoluhráčovi, driblovať, alebo hodiť na kôš - skôr, ako opäť došliapneš.

 9. Pravidlo 24 sekúnd 8 sekúnd 5 sekúnd 3 sekúnd Časové pravidlá

 10. Hráč v zápase môže mať maximálne 5 osobných chýb Po piatej osobnej chybe musí byť vystriedaný a nemôže už v zápase nastúpiť Za osobnú chybu na hráča, ktorý hádže na kôš, sa hádžu 2 alebo 3 trestné hody podľa miesta, kde došlo k chybe Za osobnú chybu na hráča, ktorý nehádže na kôš sa vhadzuje zo zázemia najbližšie k miestu, na ktorom došlo k chybe Dotyky a osobné chyby

 11. Ostatné chyby • Technická chyba - sa trestá 1 trestným hodom a lopta sa vhadzuje spoza stredu postrannej čiary • Nešportová chyba – sa trestá 2 trestnými hodmi (alebo uznaný kôš a 1 trestný hod) • Diskvalifikujúca chyba – sú okamžite vylúčení hráči, ktorí sa jej dopustili

 12. Ďakujem za vašu pozornosť. • Vladimír Poláček • ZHA, Mikovíniho1 • Bratislava