iskustva europske unije u osiguranju poljoprivrednika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Iskustva Europske unije u osiguranju poljoprivrednika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Iskustva Europske unije u osiguranju poljoprivrednika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Iskustva Europske unije u osiguranju poljoprivrednika - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Iskustva Europske unije u osiguranju poljoprivrednika. Kvarner Vienna Insurance Group d.d. Vedran Forjan Voditelj osiguranja usjeva, nasada i životinja. Koji su to glavni čimbenici koji utječu na ekonomsku stabilnost poljoprivrednika?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Iskustva Europske unije u osiguranju poljoprivrednika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
iskustva europske unije u osiguranju poljoprivrednika

Iskustva Europske unije u osiguranju poljoprivrednika

Kvarner Vienna Insurance Group d.d.

Vedran Forjan

Voditelj osiguranja usjeva, nasada i životinja

koji su to glavni imbenici koji utje u na ekonomsku stabilnost poljoprivrednika
Koji su to glavni čimbenici koji utječu na ekonomsku stabilnost poljoprivrednika?
 • Poljoprivredna politika (liberalizacija tržišta, opće i poslovne strategije, tržišni ugovori, potpore, legislativa...)
 • Organiziranost otkupljivača/trgovaca (pritisak na cijenu i kvalitetu)
 • Pridržavanje načela struke u proizvodnim procesima (dobra poljoprivredna praksa, provedba sanitarnih mjera, itd.)
 • Klimatske promjene – opća percepcija potkrijepljena određenim studijama upućuje na to da učestalost i intenzitet ekstremnih vremenskih nepogoda rastu
europska unija i politi ki okvir za dodjelu dr avnih potpora u poljoprivredi
Europska unija i “politički okvir” za dodjelu državnih potpora u poljoprivredi
 • Ugovor Europske unije s WTO-om definira i klasificira državne potpore kao potpore iz:
  • zelene košare (potpore bez utjecaja na tržište)
  • plave košare (izravna plaćanja)
  • žute (crvene) košare (tržišno iskrivljujuće)
 • “Urugvajskom rundom pregovora” utanačeno je da će javne potpore u području upravljanja rizikom u poljoprivredi (fondovi državne pomoći i subvencioniranje premije osiguranja) biti svrstane u “zelenu košaru”
definicija koncepta prirodne katastrofe na razini eu
Definicija koncepta “prirodne katastrofe” na razini EU
 • Terminologija je određena Smjernicama Europske unije za državne potpore u poljoprivrednom sektoru 2000.-06. (Europska komisija 2000.)
 • Zbog izrazite heterogenosti u shvaćanju tog koncepta među zemljama članicama, nove Smjernice i Odredbe obvezujućeg karaktera donesene su 2006. godine i ugrađene u sporazum s WTO-om
 • Od 2010. novom regulacijom uvjetovano je da državne potpore moraju kupiti osiguranje, a već su ranije određene države ukinule mogućnost korištenja državne pomoći za osigurljive rizike
health check zpp a 2008
“Health check” ZPP-a 2008.
 • Dokument (dogovor ministara poljoprivrede EU članica) usmjeren prema unificiranijem, jednostavnijem i pravednijem ZPP-u
 • Sadrži cijeli niz mjera koje se trebaju implementirati te zamjenjuje model državnih intervencija s konceptom “Izvorne sigurnosne mreže”
 • Posebno značajan u ovom segmentu jer omogućuje veću fleksibilnost u alokaciji proračunskih sredstava (više od 10%) i korištenju istih za, primjerice, financiranje mjera upravljanja rizikom u poljoprivredi
strategije upravljanja rizicima u poljoprivredi
Strategije upravljanja rizicima u poljoprivredi
 • “On-farm” strategije:
  • Diverzifikacija
  • Vertikalna integracija
  • Stabilizacijski proračuni
 • Strategije prijenosa rizika:
  • Fondovi državne pomoći (“Public funds”)
  • Fondovi bazirani na privatnim inicijativama udruženih proizvođača (“Mutual funds”)
  • Uzajamna osiguranja (“Mutual insurance”)
  • Osiguranje (“Insurance”)
modaliteti osiguranja
Modaliteti osiguranja
 • Singularno pokriće (eng. “Single risk insurance”)
 • Pokriće kombinacije rizika (eng. “Combined risk insurance)
 • Osiguranje prinosa po jedinici površine (eng. “Yield risk insurance”)
 • Osiguranje prinosa svih usjeva određenog gospodarstva (eng. “Whole farm yield insurance”)
 • Osiguranje prihoda (eng. “Revenue insurance”)
 • Indeksna osiguranja (eng. “Index insurance”)
  • “Area yield insurance”
  • “Area revenue insurance”
  • “Indirect-index insurance”
parametri koji ukazuju na razvijenost tr i ta poljoprivrednog osiguranja
Parametri koji ukazuju na razvijenost tržišta poljoprivrednog osiguranja
 • U sustav osiguranja u poljoprivredi uključen državni sektor, komercijalni sektor ili kombinacija državnog i javnog sektora (dobrovoljno ili obvezujuće)
 • Postojanje konkurencije
 • Postotak ukupno osiguranih površina (eng. “market penetration”)
 • Dostupnost različitih osigurateljnih proizvoda
 • Subvencioniranje premije osiguranja
osnovne zna ajke poljoprivrednog osiguranja u zemljama europske unije iskustva
Osnovne značajke poljoprivrednog osiguranja u zemljama Europske unije - iskustva
 • Španjolska
  • izvršna vlast usko surađuje s udruženjima poljoprivrednika i osiguravajućim kućama, a svi uključeni osiguratelji djeluju zajednički – “pool” po načelu suosiguranja
  • premija osiguranja subvencionira se do 49%, uključujući i područne subvencije lokalnih vlasti
 • Francuska, Italija, Luxemburg i Austrija
  • razvijen segment osiguranja u poljoprivredi, moguće je ugovoriti pokriće za većinu najznačajnijih rizika
  • osiguranje prinosa – osnovno osiguranje od tuče + dopunska osiguranja
slide10

Bugarska, Češka Republika, Mađarska, Poljska, Portugal, Slovenija, Slovačka, Švedska

  • dostupno singularno pokriće i pokriće kombinacije rizika
  • osim rizika tuče, postoji mogućnost za osiguranje nekoliko preostalih najznačajnijih rizika
 • Belgija, Nizozemska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Njemačka
  • osiguranje od rizika tuče i osiguranje singularnih pokrića – jedini dostupni produkti
  • neznatna potražnja za preostalim produktima osiguranja u poljoprivredi
slide11
Litva i Latvija
  • tržište poljoprivrednog osiguranja u fazi razvoja
 • Finska
  • relativno nerazvijeno tržište osiguranja u poljoprivredi (privatna inicijativa), ali postoji javni “Sustav kompenzacije” za štete u poljoprivredi uzrokovane elementarnim nepogodama
 • Grčka i Cipar
  • obvezno osiguranje u poljoprivredi uz podršku javnog sektora
subvencioniranje premije osiguranja eu hrvatska
Subvencioniranje premije osiguranjaEU / Hrvatska
 • Italija
  • cca. 67% ukupne premije osiguranja
 • Španjolska
  • cca. 49%, uključujući regionalne subvencije lokalnih vlasti
 • Austrija
  • cca. 46% uključujući regionalne subvencije; 50% za tuču i mraz
 • Portugal
  • Razina subvencija varira od 35% do 75%
slide13
Češka Republika
  • 15% za osiguranje životinja i 30% za osiguranje usjeva i nasada
 • Slovenija
  • od 2006., za osiguranje od osnovnih opasnosti (požar, tuča i udar groma), 30-50%
 • Latvija, Litva, Luxemburg i Cipar
  • 50% za sve osigurljive rizike
 • Hrvatska
  • od 25% do 75% (Ministarstvo, županije, općine i gradovi)
fondovi dr avne pomo i i ad hoc mjere
Fondovi državne pomoći i “ad hoc” mjere

U Grčkoj, Austriji, Švedskoj, Španjolskoj i Portugalu poljoprivrednici ne mogu koristiti sredstva iz državnog proračuna za štete uslijed rizika koje je moguće osigurati

U Francuskoj je moguće korištenje sredstava iz državnog proračuna za štete od rizika koje nije uopće moguće osigurati

U Italiji su sredstva državne pomoći i “ad hoc” mjere isključene za štete od rizika gdje se premija osiguranja subvencionira

parametri za obra un premije osiguranja eu 25 hrvatska
Parametri za obračun premije osiguranjaEU 25 / Hrvatska
 • Europska unija
  • učestalost pojave definiranog rizika na određenom području i u određenom vremenskom periodu
  • vrsta rizika i broj pokrivenih rizika
  • osjetljivost kultura na potencijalne rizike
  • obuhvat osiguranih proizvođača na istom lokalitetu
  • tehničke stvari (franšize)
 • Hrvatska
  • koriste se gotovo isti ulazni parametri za obračun premije osiguranja kao i u zemljama EU-a
ukupna premija i ostvareni tehni ki rezultat eu 25 hrvatska
Ukupna premija i ostvareni tehnički rezultatEU 25 / Hrvatska
 • Europska unija
  • ukupna premija na razini EU-25 (2008.) za osiguranje usjeva i nasada iznosila je otprilike 1.539.000.000,00 EUR, a isplaćene naknade iz osiguranja 1.061.000.000,00 EUR
  • prosječni tehnički rezultat na razini EU-25 za ovu vrstu osiguranja iznosi od 60% do 75%
 • Hrvatska (HUO, Godišnje izvješće, 2011.)
mogu i smjer razvoja osiguranja u poljoprivredi
Mogući smjer razvoja osiguranja u poljoprivredi?
 • Korištenje i razvoj indeksnih osigurateljnih produkata
 • Pojedine studije ukazuju da se tim modelom može značajno reducirati rizik
 • Ipak, treba napomenuti kako u načelu, teritorij Europske unije, zbog svojih raznolikosti, nije najpogodniji za primjenu indeksnih osiguranja
 • Značajna odstupanja proizvodnih parametara od gospodarstva do gospodarstva, od regije do regije te nedostatak potrebnih statističkih podataka – onemogućuju razvoj ovih produkata
sumirani prikaz najva nijih imbenika agro osiguranja u zemljama eu a
Sumirani prikaz najvažnijih čimbenika agro osiguranja u zemljama EU-a
 • Popratni dokumenti uz prezentaciju_Osijek_24.10.2012..doc
zaklju na razmatranja
Zaključna razmatranja
 • Tržište poljoprivrednog osiguranja u Europskoj uniji (komercijalni sektor) i dostupni produkti zadovoljavaju potrebe poljoprivrednih proizvođača – kada je riječ o (singularnim) rizicima i pokrićima koji nisu “sistemični”
 • Ipak, značajni iznosi koji se izdvajaju za “ad hoc” mjere (cca. 900 mio. EUR) godišnje, ukazuju na potrebu daljnjeg razvijanja cjelokupnog sustava osiguranja u poljoprivredi
 • Dostupnost širih pokrića i osigurateljnih produkata koji prate suvremene potrebe proizvođača, u korelaciji su s razvijenosti tržišta i podrškom javnog sektora
preporuke smjernice za republiku hrvatsku
Preporuke (smjernice) za Republiku Hrvatsku
 • Promicanje konkurentnosti
 • Podizanje svijesti poljoprivrednih proizvođača o osiguranju kao najboljoj strategiji upravljanja rizicima u poljoprivredi
 • Suradnja javnog sektora (Ministarstva) s osiguravajućim kućama