skolevegrere s vnrelaterte vansker egger et al 2003 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skolevegrere – søvnrelaterte vansker ( Egger et. al 2003) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skolevegrere – søvnrelaterte vansker ( Egger et. al 2003)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Skolevegrere – søvnrelaterte vansker ( Egger et. al 2003) - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Skolevegrere – søvnrelaterte vansker ( Egger et. al 2003). Natteskrekk 18 %, og mareritt 14 %. Innsovningsvansker 32 %, står opp om natten for å sjekke familiemedlemmer 26 %. Vil ikke sove alene 8 %, Slitne etter natten 12 %, Raserianfall om morgenen vanlig. . Depresjon hos barn / ungdom.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skolevegrere – søvnrelaterte vansker ( Egger et. al 2003)' - wednesday


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skolevegrere s vnrelaterte vansker egger et al 2003
Skolevegrere – søvnrelaterte vansker ( Egger et. al 2003)
 • Natteskrekk 18 %, og mareritt 14 %.
 • Innsovningsvansker 32 %, står opp om natten for å sjekke familiemedlemmer 26 %.
 • Vil ikke sove alene 8 %, Slitne etter natten 12 %,
 • Raserianfall om morgenen vanlig.
depresjon hos barn ungdom
Depresjon hos barn / ungdom
 • Lavt stemningsleie, lite energi.
 • Sosial tilbaketrekning
 • Irritabilitet.
 • Søvnvansker.
 • Negativ attribusjon.
 • Selvmordstanker.
skolevegring med b de angst og depresjon
Skolevegring med både angst og depresjon
 • Skolevegrere med både angst og depresjon er eldre, har alvorligere problemer, lengre varighet, mer uttalte kroppslige plager - autonome reaksj. og magesmerter, mer problemer i familien.
 • Det som skiller innlagte versus polikliniske pasienter med skolevegring er grad av depresjon ( 43 % versus 82 %).
l revansker og skolevegring
Lærevansker og skolevegring
 • Intuitivt skulle man tro at barn med lærevansker var i risiko for vegring.
 • Man finner opphopning av lærevansker i en gruppe av kroniske og innlagte skolevegrere.
 • IQ prediktiv variabel på tvers av andre diagnoser.
 • I poliklinisk populasjon har de fleste skolevegrere ikke lærevansker, men mister skoleferdigheter ved fraværet, og dette kan bli et sekundært problem.
l revansker
Lærevansker
 • Generelle lærevansker – mild mental retardasjon.
 • Språkforstyrrelse og – språklige lærevansker.
 • Nonverbale lærevansker.
 • Dysleksi og/ eller dyskalkuli.
 • ADD / eksekutive dysfunksjoner.
psykosomatiske forstyrrelser
Psykosomatiske forstyrrelser :
 • Somatisering – Symptomer på sykdom uten at det er underliggende medisinsk årsak, svært vanlig hos skolevegrere.
 • Hypokondri – Sterk overbevisning om at man har en farlig sykdom, mer sjelden hos barn – av og til hos ungdom..
 • Munchausen / - by proxy- Viljestyrte handlinger for å produsere falske symptomer hos seg selv eller hos barnet (by proxy)
kronisk tretthetssyndrom myalgic encephalomyelitis me
Kronisk tretthetssyndrom – myalgic encephalomyelitis (ME)
 • Alvorlig trettbarhet, med klart debuttidspunkt, varighet over 6 mnd, både fysisk- og mental tretthet, muskelsmerter og søvnproblemer.
 • Fravær av kjent medisinsk årsak, men ofte utløst av en virussykdom el. lignende.
 • Prevalens 0.05 % - noe mer jenter og i høyere sosiale lag – vanlig med skolevegring.
 • Behandling – gradvis opptrening av utholdenhet og styrke.
asbergers syndrom pdd
Asbergers syndrom / PDD
 • Monomane og innsnevrede interesser.
 • Normalt språk, men nedsatt kommunikasjon og sosial evne ( evne til empati).
 • Tolker alt bokstavelig, lite sans for billedbruk og nyanser i språket.
 • Ofte vansker med å tilpasse seg vanlige skolerutiner, og vegring i u-skolen vanlig.
alvorlig psykisk sykdom
Alvorlig psykisk sykdom
 • Noen av de mest kroniske psykiatriske tilstander, f. eks schizofreni og schizoide personlighetsforstyrrelser kan debutere i ungdomsårene.
 • Negative symptomer : Tilbaketrekning, sosial- og emosjonell avflating og negativisme kan føre til vegring.
alternativ diagnostikk hva slags funksjon kearney
Alternativ diagnostikk - Hva slags funksjon (Kearney ) ?
 • 1) Unngåelse av fryktsituasjon ( korridorer, toalett, prøver, lærere, skolegården e.t.c )
 • 2) Flukt fra sosiale situasjoner og sosial evaluering. (lærere, andre elever)
 • 3) Separasjonsangst og krav om oppmerksomhet og tilstedeværelse fra foreldre.
 • 4 ) Forsterkende hendelser utenom skole. (TV – venner – spill – kriminalitet - rus e.t.c)