aftens temaer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aftens temaer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aftens temaer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Aftens temaer - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Aftens temaer. Hvordan kan vi bedst muligt støtte op omkring lektier?. Hvordan lærer vi vores børn at ” kunne selv ” ?. Hvordan lærer børn bedst?. Når dette oplæg er slut, så skulle du gerne have fået…. Værktøjer til hvordan du kan hjælpe dit barn bedst muligt Viden om læringsstile

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aftens temaer' - webb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aftens temaer
Aftens temaer

Hvordan kan vi bedst muligt støtte op omkring lektier?

Hvordan lærer vi vores børn at ”kunne selv”?

Hvordan lærer børn bedst?

LeneHeckmann.dk

n r dette opl g er slut s skulle du gerne have f et
Når dette oplæg er slut, så skulle du gerne have fået…
 • Værktøjer til hvordan du kan hjælpe dit barn bedst muligt
 • Viden om læringsstile
 • Bekræftelse/ bevidsthed omkring egen gode forældrerolle

LeneHeckmann.dk

hvad virker
Hvad virker?
 • John Hattie bygger på og opsummerer 800 metaanalyser baseret på 52.000 studier med 83 millioner elever
 • 138 faktorer som er opstillet i en prioriteringsliste efter hvilke, der har størst effekt
 • Kategoriseret efter tilknytning til: Skolen, Læreren, undervisningen, eleven, hjemmet eller curricula

Kilde: J. Hattie, 2009, Visible Learning

LeneHeckmann.dk

metaanalyser af elevernes l ringsudbytte
Metaanalyser af elevernes læringsudbytte
 • Betingelser tilknyttet skoleniveau og organisering er blevet tillagt overdreven betydning:
  • Skolestørrelse, skolebygninger og økonomi betyder i sig selv blot lidt for elevernes læringsudbytte
  • Organisering som niveaudeling, åbne skoler / åben undervisning, aldersblanding, reduceret klassestørrelse, individualiseret undervisning har en gennemsnitlig effekt på 0,08. Dette er nærmest ingen effekt. Enkelte faktorer har negativ effekt på læring.
  • Lektier har en lille effekt
  • Testning alene har meget lille betydning, tests skal bruges i en sammenhæng.

Kilde: J. Hattie, 2009, Visible Learning

LeneHeckmann.dk

metaanalyser af elevernes l ringsudbytte1
Metaanalyser af elevernes læringsudbytte
 • De faktorer der er tilknyttet læreren har en gennemsnitseffekt på 0,68. De vigtigste er:
  • Selvevaluering som kompetence hos eleven
  • Tilbagemelding (feedback) til eleverne
  • Tydelighed fx i form af direkte instrukser om arbejdsindsats, læringsmål og adfærd
  • Lærerens evne til at lede klassen
  • Relationen mellem elev og lærer
  • Forældre støtte

Kilde: J. Hattie, 2009, Visible Learning

LeneHeckmann.dk

bevidsthed om hvordan vi t nker
Bevidsthed om hvordan vi tænker

Hvad siger du?

Er dette glas halvtomt

- eller halvfuldt?

LeneHeckmann.dk

spejlneuroner
Spejlneuroner
 • Spejler bevægelse
 • Spejler følelser

Kilde: Daniel Goleman, USA

LeneHeckmann.dk

to forskellige t nkem der
To forskellige tænkemåder

Tænkemåde A

- Lineær tænkning

- Reparation

- Optaget af personen

- Fokus på fortiden

- Fortolkninger

- Fokus på problemer

- Mangelsyn

 • Ad hoc løsninger

Tænkemåde B

- Cirkulær tænkning

- Læring og udvikling

- Optaget af relation

- Fokus på ”her og nu”

- Beskrivende observationer

- Fokus på muligheder

- Ressourcesyn

- Systematisk arbejde

LeneHeckmann.dk

summe opgave
Summe opgave
 • Hvornår anvender du tænkemåde A
 • Hvornår anvender du tænkemåde B
 • Hvorfor?

LeneHeckmann.dk

bevidsthed om hvordan vi kommunikerer
Bevidsthed om hvordan vi kommunikerer
 • Du siger ikke det, du siger
  • Du siger det, der bliver hørt
 • Du skriver ikke det, du skriver
  • Du skriver det, der bliver læst
 • Du viser ikke det, du viser
  • Du viser det, der bliver set
 • Du gør ikke det, du gør
  • Du gør det, der bliver oplevet
bevidsthed om hvordan vi kommunikerer1
Bevidsthed om hvordan vi kommunikerer

Vi kommer nemt til at:

 • Tale om det, vi ikke vil have
 • Bruge Du-sprog
 • Skælde ud og irettesætte

Men vi bør:

 • Tale om det, vi gerne vil have
 • Bruge Jeg-sprog
 • Rose og opmuntre

LeneHeckmann.dk

bevidsthed om hvordan vi kommunikerer2
Bevidsthed om hvordan vi kommunikerer

Det vil sige fem gange så meget ros,

opmuntring og bekræftelse af ønsket adfærd

som irettesættelser og brug af konsekvenser

LeneHeckmann.dk

b refri zone
Bærefri zone

Børn skal lære at

blive selvhjulpne!

Vi skal arbejde på at give

børnene handlekompetence – om at kunne gøre selv.

LeneHeckmann.dk

summe opgave1
Summe opgave
 • Hvor bevidst er du om egen forældrerolle?
 • Hvordan tror du dit barn ville beskrive dig som forælder?

LeneHeckmann.dk

l ringsstile hvorfor
Læringsstile – hvorfor?

-Fordi det kan være et værktøj til at forstå, hvorfor noget virker

for nogen, og måske ikke virker for andre!

-Fordi vi skal være bevidste om, at den læringsstil/

undervisningstil vi som professionelle voksne har, ikke altid er

den samme som den vores elever har.

LeneHeckmann.dk

l ringsstile hvad er det
Læringsstile – hvad er det?

Et menneskes læringsstil handler om,

hvordan det enkelte menneske:

 • Koncentrerer sig om ny og svær information
 • Bearbejder denne information
 • Lagrer denne information
 • Bruger denne information

LeneHeckmann.dk

analytisk holistisk
Analytisk/Holistisk
 • Holistiske
 • 71 % børn – 55 % voksne
 • Jeg er god til at koncentrere mig om flere opgaver på en gang
 • Jeg er god til at finde på forskellige og lidt anderledes løsninger
 • Jeg taler meget
 • Jeg kan godt lide at beskæftige mig med kreative ting
 • Jeg kan godt lide først at få overblik over hele indholdet
 • Jeg kan godt lide, når læreren fortæller vittigheder og små sjove historier
 • Jeg forbereder mig ofte først i sidste øjeblik
 • Jeg reagerer mere ud fra det, jeg føler, end det, der er logisk

Analytiske

12 % børn - 28% voksne

 • Jeg er god til at planlægge mine opgaver
 • Jeg er god til at læse hurtigt
 • Jeg er god til at tale flydende
 • Jeg kan godt lide at få tingene gennemført trin for trin
 • Jeg kan godt lide at afslutte en ting ad gangen
 • Jeg kan godt lide at have orden i mine ting
 • Jeg kan godt lide at forberede mig i god tid
 • Jeg reagerer mere ud fra, hvad der er logisk, end det, jeg føler

17 % Fleksible

LeneHeckmann.dk

s dan hj lper du den analytiske elev bedst muligt
Sådan hjælper du den analytiske elev bedst muligt
 • Rutiner og struktur
 • Lav en tydelig arbejdsplan gerne nummereret
 • Step-by-step
 • Få bolde i luften
 • Giv logiske forklaringer
 • Forklar detaljer

LeneHeckmann.dk

s dan hj lper du den holistiske elev bedst muligt
Sådan hjælper du denholistiske elev bedst muligt
 • Skab en hyggelig atmosfære
 • Giv valgmuligheder – ægte valgmuligheder!
 • Mange bolde i luften
 • Brug utraditionelle og sjove indgangsvinkler, når du giver eleven en forklaring
 • Start gerne med en sjov vittighed
 • Fortæl hvad det skal ”ende” med

LeneHeckmann.dk

analytisk holistisk1
Analytisk/holistisk

Elever der overvejende har en analytisk stil

har en tendens til at have brug for:

 • Ro
 • Godt lys
 • Formelt design
 • At arbejde alene
 • At lave en ting ad gangen
 • Lange arbejdsperioder
 • Struktur

Elever der overvejende har en holistisk/global stil

har en tendens til at have brug for:

 • Dæmpet belysning
 • Afslappet atmosfære
 • Uformelt design
 • At arbejde sammen med andre
 • Korte arbejdsperioder
 • At det summer af aktivitet

LeneHeckmann.dk

summe opgave2
Summe opgave
 • Hvordan lærer du selv bedst?
 • Er du mest analytisk eller holistisk?

LeneHeckmann.dk

auditiv h re b rnene 12 er auditive
Auditiv - Høre børnene12 % er auditive
 • Jeg er god til at huske det, jeg får fortalt
 • Jeg er god til at huske lange tekster til sange, som jeg hører
 • Når jeg skal huske en kode, kan jeg høre den for mig
 • Når jeg får noget fortalt, kan jeg huske det igen ved at høre det for mig
 • Jeg lærer bedst i skolen, når læreren fortæller om emnet
 • Jeg kan godt lide at lege med rim og remser

LeneHeckmann.dk

visuel se b rnene 40 er visuelle
Visuel – Se børnene40% er visuelle
 • Jeg er god til at huske det, jeg har læst
 • Jeg er god til at huske film
 • Jeg har let ved at huske billeder og ansigter
 • Når jeg skal huske en kode, kan jeg se den for mig
 • Jeg forstår bedst en forklaring, når jeg læser den
 • Jeg kan bedst lære i skolen, når læreren skriver på tavlen eller bruger billeder
 • Jeg kan godt lide at tegne og skrive

”Don´t tell it, show it”.

LeneHeckmann.dk

taktil r re b rnene 30 er taktile
Taktil – Røre børnene30% er taktile
 • Jeg er god til at huske noget, hvis jeg tegner, mens jeg får det forklaret
 • Jeg er god til at lytte, hvis jeg må pille ved noget imens
 • Jeg er god til at lave ting med mine hænder
 • Når jeg skal huske en kode, så sidder den i hænderne
 • Jeg forstår bedst en forklaring, hvis jeg kan arbejde med konkrete materialer
 • Når jeg får noget fortalt, kan jeg bedst huske det, hvis jeg tager notater
 • Jeg lærer bedst i skolen, hvis vi får nogle praktiske opgaver
 • Jeg kan godt lide at arbejde ved en computer

LeneHeckmann.dk

kin stetisk g re b rnene 18 er kin stetiske
Kinæstetisk – Gøre børnene18% er kinæstetiske
 • Jeg er god til at huske noget, hvis min lærer går rundt i lokalet
 • Jeg er god til at lytte, hvis jeg selv må bevæge mig imens
 • Jeg er god til at bruge min krop
 • Når jeg skal huske en kode, går jeg rundt i lokalet og kommer så i tanke om den
 • Jeg kan have brug for at repetere tingene mange gange
 • Når jeg taler i telefon, går jeg ofte rundt imens
 • Jeg lærer bedst noget nyt og svært ved at lave forsøg, drama eller rollespil

LeneHeckmann.dk

i en gruppe med 20
I en gruppe med 20

2,4 auditive

8 visuelle

3,6 kinæstetiske

6 taktile

LeneHeckmann.dk

lektier
Lektier

1)Planlæg lektierne

2)Find et stamsted

3)Skab hygge

4)Sluk for mobilen

5)Hjælp ikke for meget

6)Snak med læreren

Kilde: Guiden er lavet i samarbejde med Lene Skovbo Heckmann, konsulent og

Lola Jensen, selvstændig familievejleder (2008)

LeneHeckmann.dk

1 planl g lektierne
1. Planlæg lektierne

Hæng et ugeskema op,

hvor både børn og

forældre kan se, hvornår

der skal laves lektier. På

den måde slipper man

for diskussionerne om,

hvornår lektiearbejdet

skal begynde. Samtidig

får man overblik, så

arbejdet påbegyndes i

god tid.

LeneHeckmann.dk

2 find et stamsted
2. Find et stamsted

Det er en fordel for de fleste

børn, at de har et fast sted at

lave lektier. Til gengæld er det

forskelligt, hvor og hvordan

børn arbejder bedst. Nogle har

brug for at sidde ned, mens

andre arbejder bedst stående

eller liggende. Har du et barn,

der let distraheres, er det vigtigt,

at der ikke ligger ting rundt om

barnets arbejdsplads, som kan

forstyrre koncentrationen.

LeneHeckmann.dk

3 skab hygge
3. Skab hygge

Sørg for, at det daglige

lektiearbejde bliver en

hyggestund i stedet for et

nødvendigt onde. Man kan for

eksempel servere lidt saftevand

og gulerødder, mens arbejdet

står på. Vær nærværende over

for dit barn. Sæt tid af til

hjælpen, så du ikke render og

laver alt muligt andet imens. Er

tankerne andre steder, bliver

man nemlig lettere irriteret, og

så forsvinder hyggen

LeneHeckmann.dk

4 sluk for mobilen
4. Sluk for mobilen

Når dit barn skal lave lektier, er

det vigtigt, at der er ro omkring

arbejdspladsen. Sørg for at tv,

radio og ikke mindst barnets

mobiltelefon er slukket. Det er

svært at arbejde koncentreret,

hvis der hele tiden tikker sms’er

ind på mobiltelefonen. Til

gengæld arbejder nogle børn

bedre til musik. Især klassisk

musik kan have en beroligende

effekt i en arbejdssituation.

LeneHeckmann.dk

5 hj lp ikke for meget
5. Hjælp ikke for meget

Det er vigtigt, at man som

forælder ikke overtager

lektiearbejdet, så man selv sidder

og laver opgaverne. Rollen som

hjælper er primært at sikre, at

barnet har forstået, hvad

opgaven går ud på. Kom

eventuelt med eksempler på,

hvordan lignende opgaver kunne

løses. I forbindelse med

lektiesituationen er det

væsentligt at rose barnet, så

motivationen opretholdes

LeneHeckmann.dk

6 snak med l reren
6. Snak med læreren

Er det blevet en kamp at lave

lektier med dit barn, kan du

spørge barnets lærer om gode

råd. Måske kan man aftale at

sætte lektiemængden ned, så

den passer bedre, eller man kan

i fællesskab beslutte at arbejde

på tid, i stedet for at barnet skal

nå et bestemt antal opgaver.

LeneHeckmann.dk

fik du det
Fik du det?
 • Værktøjer til hvordan du kan hjælpe dit barn bedst muligt
 • Viden om læringsstile
 • Bekræftelse/ bevidsthed omkring egen gode forældrerolle

LeneHeckmann.dk

tak for denne gang
Tak for denne gang

LeneHeckmann.dk