temaer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Temaer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Temaer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Temaer - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Temaer. Viden og småkager Taylor, tennis og standarder Myrer Relationer Kompliceret og kompleks Væren, gøren og ”gørenværen” Viden som praktiske processer Læring og forandring Trafikkompetence ”Samspilsledelse”. BESLUTTET ”ORDEN”. UORDEN Hvad skal vi gøre? Hvem har ansvaret?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Temaer' - kreeli


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
temaer
Temaer
 • Viden og småkager
 • Taylor, tennis og standarder
 • Myrer
 • Relationer
 • Kompliceret og kompleks
 • Væren, gøren og ”gørenværen”
 • Viden som praktiske processer
 • Læring og forandring
 • Trafikkompetence
 • ”Samspilsledelse”
slide5

BESLUTTET ”ORDEN”

 • UORDEN
 • Hvad skal vi gøre?
 • Hvem har ansvaret?
 • Hvad er meningen?
 • Hvor skal vi hen?
 • Hvorlænge?
 • Hvordan?
 • ORDEN
 • Vi skal gøre…
 • De har ansvaret.
 • Dette er meningen
 • Vi skal denne vej
 • 2 uger
 • Projektarbejde

OPSTÅET ”ORDEN”

taylor
Taylor

”What constitutes a fair day’s work will be a question for scientific investigation, instead of a subject to be bargained and haggled over. Soldering will cease …”

slide7

Holdt Christensen, P.: ”Videndeling”, Handelshøjskolens Forlag 2004

”Viden findes i det enkelte individ, og i en eller anden dokumenteret form udenfor individet – eksempelvis i manualer på en teknologisk platform.” (p.82)

taylor1
Taylor

”Enhver arbejder må lære at opgive sin

egen måde at gøre tingene på, og tilpasse

sine metoder til de mange nye standarder,

og vænne sig til at modtage og adlyde

ordre, der dækker stort og småt som før

blev overladt til hans egen individuelle

dømmekraft.”

(Taylor i ”Shop Mangement” fra 1903, p. 133)

f w taylor
F.W. Taylor

”In the past the man has been first. In the future the System must be first.”

Principles of Scientific Management, 1911, introduktionen

3 former for samarbejde inspireret af spencer kagan
3 former for samarbejdeInspireret af Spencer Kagan
 • A-formen:
  • Konsulenten/lederen i centrum
  • Konsulenten/lederen taler 80% af tiden
  • Konsulenten/lederen stiller spørgsmål
  • Risikofyldt at deltage – fare for prestigetab
  • Individuelt arbejde
  • Kun en ”scene”
  • Negativ indbyrdes afhængighed (Hvem er klogest, bedst, hurtigst etc.?)
  • Sekventiel organisering af kommunikationen
  • ”Valgfri” ansvarlighed
3 former for samarbejde inspireret af spencer kagan1
3 former for samarbejdeInspireret af Spencer Kagan

B-formen:

Team/gruppearbejde

Diffus ansvarsfordeling

Magtkampe

Ulige bidrag – ”Valgfri ansvarlighed”

Meget forskelligt læringsudbytte

3 former for samarbejde inspireret af spencer kagan2
3 former for samarbejdeInspireret af Spencer Kagan

C-formen:

Konsulenten/lederen sætter en SL-samarbejdsstruktur i gang

Deltagerne er partnere i hinandens læreproces

Ansvarsfordeling klar, indbygget i SL-strukturen

Situationen gør deltagelse naturlig og ufarlig

Situationen skaber rammer, der skaber ”læringsemergens”

samspilsledelse sl
SamspilsLedelse (SL)
 • SL er et struktureret samarbejde, der definerer, hvordan der arbejdes med en opgave og hvordan der arbejdes
 • SL er samarbejde efter bestemte principper med henblik på læring (kunnen)
  • Socialkonstruktivitisk afsæt – læring er noget, vi gør (konstruerer) sammen.
  • Fra leder som sparringspartner - til kolleger som sparringspartnere.
  • Motivation opstår på grund af samspilsprocesserne i situationen
  • ”Situationer” og strukturer skaber kunnen
  • Viden og kompetence er noget vi gør, som duer
  • Viden er effektiv social praksis
 • SL skaber rammer, der forener sociale, faglige og individuelle behov.
 • SL er det modsatte af en ledelsespædagogik, der kun tager afsæt i den enkeltes læringsstil/talenter/faglighed.
 • SL er både teamlæring, samarbejde og individuel læring i teams.
det skaber sl strukturerne
Det skaber SL-strukturerne
 • Dynamik, engagement, anerkendelse, feedback, spænding og interaktion
  • Man behøver ikke møde op med motivation.
  • Man behøver ikke elske opgaven
 • Faglige og sociale kompetencer
 • Forudsætninger for et dynamisk samspil
 • Uforudsigelighed
 • En struktur er ”neutral” i forhold til emne og indhold
sl principper spil
SL-principper (SPIL)
 • Samtidig interaktion
 • Positiv indbyrdes afhængighed
  • Man kan ikke arbejde alene i en SL-struktur
 • Individuel ansvarlighed
  • SL strukturen kræver redegørelser for egen kunnen/læring løbende
 • Lige deltagelse
  • SL-strukturen sørger for, at alle er nødt til at bidrage
sl strukturer
SL-strukturer
 • Strukturerne skaber SPIL-principperne
 • SPIL-principperne er en forudsætning for ”læringsemergens”
 • Strukturerne er fagligt neutrale
 • Grundform i SL: Indhold + Struktur = Procesform = Læring/Kunnen
sl l ringsdom ner
SL-læringsdomæner
 • Teambuilding
  • Samarbejdsfærdigheder og følelsen af tilhørsforhold
 • Afdelings-building
  • Samarbejde på tværs af teams
 • Viden og færdigheder
  • Tilegnelsen af viden og opøvelsen af færdigheder
 • Tænkefærdigheder
  • Kognitiv fleksibilitet og refleksion over egen læring
 • Kommunikative færdigheder
  • Klar og overbevisende kommunikation
 • Videndeling
  • Præsentation og formidling
eksempler p sl strukturer
Eksempler på SL-strukturer
 • Brug af flipover i mindre grupper
 • Arbejde med mødebidrag i mindre grupper før personalemødet.
 • Fremlæggelse af kursuserfaringer i mindre grupper
 • Brug af lokaler som ”opgaverum”, hvor forskellige problemstillinger debatteres på skift i mindre grupper.
h l gants en ivrig disciple af taylor
H.L. Gants- en ivrig disciple af Taylor

”Jeg er ikke enig med almindelige politikers opfattelse af begrebet demokrati… Et sådan demokrati opnår intet og fører ingen steder hen. Rigtigt demokrati består af en organisering af menneskelige aktiviteter i overensstemmelse med naturlove, således at hvert enkelt individ får muligheden for at fungere på sit højeste niveau. …Lad os smide det debatterende samfunds metoder væk i både politikken og industrien og bytte meninger ud med tydelige facts …”

(- citeret fra Merkle 1980, p.244-245)

slide21

Holdt Christensen, P.: ”Videndeling”, Handelshøjskolens Forlag 2004

”Vidensdeling handler primært om at identificere allerede eksisterende og tilgængelig viden, for derefter at overfører, anvende – og eventuelt lagre – denne viden til at løse konkrete aktiviteter hurtigere, bedre og mere sikkert end de ellers ville være blevet løst.” (p.26)

slide22

Holdt Christensen, P.: ”Videndeling”, Handelshøjskolens Forlag 2004

”Viden om hvor viden eksistere er nødvendigt for at udnytte virksomhedens eksisterende viden. For at få adgang til viden er det for det første nødvendigt med viden om hvor den er, og for det andet er der behov for en platform – eller et forbindelsesled – hvor delingen af viden kan foregå.” (p.33)