Dve
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


  • 84 Views
  • Uploaded on

Dve najdôležitejšie veci : STVORENIE A SPÁSA 2. časť pps dokumentu ( bibl . prezentácie ). Pozn.: Listujte klikaním alebo šípkami. Zapnite si zvuk. Pokračovanie:. Zo široka - ďaleka putujú za Ježišom zástupy ľudí, aby ho požiadali o pomoc, uzdravenie, aby ho počuli alebo aspoň videli.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - wayne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dve najd le itej ie veci stvorenie a sp sa 2 as pps dokumentu bibl prezent cie

Dvenajdôležitejšieveci:STVORENIE A SPÁSA

2. časťppsdokumentu(bibl. prezentácie)

Pozn.: Listujte klikaním alebo šípkami. Zapnite si zvuk.


Dve najd le itej ie veci stvorenie a sp sa 2 as pps dokumentu bibl prezent cie

Pokračovanie:

Zo široka - ďaleka putujú za Ježišom zástupy ľudí, aby ho požiadali o pomoc, uzdravenie, aby ho počuli alebo aspoň videli.


Je i nielen uzdravuje chor ch posadnut ch ale dokonca kriesi m tvych
Ježiš nielen uzdravuje chorých, posadnutých, ale dokonca kriesi mŕtvych.

Boli to nespochybniteľné dôkazy toho, že jeho prostredníctvom konal Boh, že ho Boh poslal.Napríklad po vzkriesení Lazara Ježiš hovorí:„Otče, ďakujem Ti, že si ma vyslyšal. Ja som vedel, že ma vždy vyslýchaš, ale pre ten zástup, ktorý tu stojí, ...aby verili, že si ma Ty poslal.“ (J 11,41-42)


Dve najd le itej ie veci stvorenie a sp sa 2 as pps dokumentu bibl prezent cie

Okrem uzdravovania a kriesenia mŕtvych robil Ježiš aj iné „znamenia“ (zázraky). Aj ich hlavným účelom bolopotvrdenie jeho autority – toho,že bol poslaný Bohom. Ježiš hovorí:„...skutky, ktoré činím v mene svojho Otca, svedčia o mne“(J 10,25)a na inom mieste:„(neprišiel som preto) aby som konal svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal“(J 6,38);Ježiš totiž dobre poznal zmýšľanie tzv. „skeptikov“ (vtedajších i dnešných):„Keby ste nevideli znamenia a zázraky, neverili by ste.“(J 4,48)


Dve najd le itej ie veci stvorenie a sp sa 2 as pps dokumentu bibl prezent cie

Keď Ježiš vykonal to, čím bol poverený jeho iné „znamenia“ (zázraky). Aj ich hlavným účelom bolo(a naším) nebeským Otcom, rozlúčil sa so svojimi najbližšími – dvanástimi učenníkmi na paschálnej večeri, ktorú my kresťania poznáme pod názvom „POSLEDNÁ VEČERA“(Mk 14, 12-25; Mt 26 17-30; Lk 22, 7-23)


Dve najd le itej ie veci stvorenie a sp sa 2 as pps dokumentu bibl prezent cie

Teraz mali prísť iné „znamenia“ (zázraky). Aj ich hlavným účelom bolonajťažšie hodiny v Ježišovom živote: zrada, odsúdenie, kruté mučenie, strašná a potupná poprava ukrižovaním. Ježiš sa modlí, prosí Boha, aby ho posilnil, a ak by to bolo možné, aby ho od toho všetkého uchránil; nepresadzuje však svoju vôľu, ale hovorí: „(nech sa stane) nie čo ja chcem, ale čo Ty.“(Mt 26, 36-46; Mk 14,32-42)

No neprosí iba za seba, ale aj za svojich nasledovníkov, a to nielen za jeho učeníkov(onýchdvanástich), ale i za tých, ktorí v budúcnostiuveria (teda i za nás): nech ich Boh zachová od zlého a nech sú hlavne jednotní vo viere. (J 17, 1-26)


Dve najd le itej ie veci stvorenie a sp sa 2 as pps dokumentu bibl prezent cie

Po zrade jedného zo svojich blízkych (učeníka Judáša), po obvinení židovským Sinhedrinom, Pilátovom odsúdení a krutom mučení rímskymi pohanskými žoldniermi si Ježiš niesol svoju „šibenicu“ (drevený kríž, vážiaci cca 40 až 50 kg) asi 2 km na miesto svojej popravy. Padal pod tou ťarchou, zatiaľčo ľudia na neho pľuli a hádzali kamene. Na mieste popravy ho žoldnieri pribili klincami (boli 15 až 20 cm dlhé) cez zápastia a nohy na drevo kríža (vtedajšieho strašného „nástroja popravy“).*)

*) Ježiš Kristus si celkom isto zaslúži našu úctu, ale preukazovať úctu nástrojom jeho popravy (krížu, klincom a pod.) je nielen modložlužbou, ale aj znevažovaním a urážkou samotného Ježiša, pre ktorého tieto predmety boli zdrojom utrpenia a nástrojmi usmrtenia.


Dve najd le itej ie veci stvorenie a sp sa 2 as pps dokumentu bibl prezent cie

Ukrižovanie bol najhroznejší a najpotupnejší spôsob popravy. Nešťastný človek, pribitý na kríži, dlhé hodiny znášal nepredstaviteľné muky (Ježiš umrel až po troch hodinách), kým dokonal vysilený, zmučený, opustený, vystavený „na obdiv“ ľuďom, medzi ktorými boli nielen tí, čo s ním súcitili, ale aj takí, ktorí sa mu posmievali a urážali ho.


Dve najd le itej ie veci stvorenie a sp sa 2 as pps dokumentu bibl prezent cie

Mŕtveho Ježiša uložili jeho blízki do hrobu... popravy. Nešťastný človek, pribitý na kríži, dlhé hodiny znášal nepredstaviteľné muky (Ježiš umrel až po troch hodinách), kým dokonal vysilený, zmučený, opustený, vystavený „na obdiv“ ľuďom, medzi ktorými boli nielen tí, čo s ním súcitili, ale aj takí, ktorí sa mu posmievali a urážali ho.

...ale na tretí deň ho tam nenašli: na mieste, kde ho uložili, sedel neznámy mladý muž (Boží posol), ktorý im oznámil neuveriteľnú správu: Ježiš vstal z mŕtvych.


Dve najd le itej ie veci stvorenie a sp sa 2 as pps dokumentu bibl prezent cie

A skutočne: mnohí ho uvideli živého; napr. Mária Magdaléna, učeníci, ktorí sa skrývali v uzavretom dome (J 20, 14-29)...


Dve najd le itej ie veci stvorenie a sp sa 2 as pps dokumentu bibl prezent cie

...stretli ho a hovorili s ním (dokonca s ním jedli) dvaja učeníci, ktorí išli z Jeruzalema do mestačka Emauzy (Lk 24, 13n), a ďalší učeníci pri Gelilejskom jazere (Tiberiadskom mori) (J 21, 1n).

Tieto a mnohé iné dôkazy, zaznamenané v Písme (ktoré je Božím slovom, pravdivým), svedčia o tom, že

KRISTUS ŽIJE !


Dve najd le itej ie veci stvorenie a sp sa 2 as pps dokumentu bibl prezent cie

Pripomínaj si narodenie a smrť učeníci, ktorí Ježiša, ktorého Boh urobil Kristom a Pánom (sk 2,36),ale nikdy nezabúdaj na to, čo bolo medzi Betlehemom a Golgotou, medzi jasličkami a krížom,na to, že platí nielen SOLUS CHRISTUS, ale aj TOTUS CHRISTUS (t.j. celý Kristus)!

Uctievaj Boha a cti si Ježiša, neuctievaj však modly, živé či neživé (teda ani jasličky, ani kríž, ktorý bol „šibenicou“ nášho Pána a Spasiteľa)!


Dve najd le itej ie veci stvorenie a sp sa 2 as pps dokumentu bibl prezent cie

AK VERÍTE V PÁNA BOHA A V JEHO SYNA JEŽIŠA KRISTA, POŠLITE TENTO E-MAIL SVOJIM ZNÁMYM

Koniec dokumentu

MBKB(Milan Beňo. Knihy-Benjan)

www.knihy-benjan.sk

e-mail: mb@knihy-benjan.sk