Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pluspunt PowerPoint Presentation

Pluspunt

177 Views Download Presentation
Download Presentation

Pluspunt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pluspunt Groep 8 Blok 10, les 6 Breuken X en Stambreuken

  2. http://www.schoolbordportaal.nl/programma-flash-18/breuken-swf.htmlhttp://www.schoolbordportaal.nl/programma-flash-18/breuken-swf.html

  3. Vermenigvuldigen van breuken • Breuken vermenigvuldigen

  4. Opdracht • Twee groepen • 1. Zelfstandig opdracht 2 (blz 114) + opdracht 4 (blz 115)‏ • klaar: hoe leg je de sommen uit aan je kasgenoten? • 2. Stambreuken opdracht 3 met leerkracht. na ±15 minuten wisselen.

  5. Egyptenaren • http://www.kennislink.nl/publicaties/stambreuken-bij-de-egyptenaren • Stambreuken zijn breuken met 1 als teller, zoals 1/2 , 1/3,1/4,1/5, 1/10 etc. • Uitzondering 2/3 en 3/4 • Hoewel 3/4 > 1/4 + 1/2 • En hoe zit het met 2/3, 5/8, 3/5, 3/8

  6. Afsluiting • Uitleg opdracht 2 en 4 • Breuk en kommagetallen • http://home.deds.nl/~karen/Hot%20potatoes%20oefeningen/breuken/breukenomzetteninkommagetallen2.htm • http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03345/moeilijk.html