1 / 11

Senioriteit als pluspunt bij sollicitaties

Senioriteit als pluspunt bij sollicitaties. Dorinde Brands - 12 november 2010 www.leeftijd.nl. LEVENSLIJNEN BALTES. BEVOLKINGSOPBOUW NEDERLAND. GRIJZE DRUK IN CIJFERS. 4 GENERATIES AAN HET WERK. DIMENSIES PRODUCTIVITEIT. DIMENSIES PRODUCTIVITEIT. Volgens werkgevers. Bron: NIDI-UU, 2007.

herve
Download Presentation

Senioriteit als pluspunt bij sollicitaties

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Senioriteit als pluspunt bij sollicitaties Dorinde Brands - 12 november 2010 www.leeftijd.nl

 2. LEVENSLIJNEN BALTES

 3. BEVOLKINGSOPBOUW NEDERLAND

 4. GRIJZE DRUK IN CIJFERS

 5. 4 GENERATIES AAN HET WERK

 6. DIMENSIES PRODUCTIVITEIT

 7. DIMENSIES PRODUCTIVITEIT Volgens werkgevers Bron: NIDI-UU, 2007

 8. DIMENSIES PRODUCTIVITEIT

 9. KWALITEITEN OUDERE WERKNEMER • ERVARING & KENNIS • VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL • ZELFSTANDIG • GEEN JOBHOPPER • NO-NONSENSE • MINDER ZIEK • WIJSHEID

 10. TIPS VOOR OUDERE WERKZOEKER 1 • OPLEIDEN – DENK OOK AAN EVC (EERDER VERWORVEN COMPETENTIES • GEBRUIK SOCIAL MEDIA – LINKEDIN, TWITTER, iPHONE etc. • BENUT JE STERKE KANTEN • OPLOSSINGEN BIEDEN – BV MINDER SALARIS • COACHING • GEBRUIK DE SZW ‘ARGUMENTENKAART 45PLUS’ • LAAT JEZELF ZIEN • ZOEK MOGELIJKHEDEN TOT MEESTER – GEZEL WERK • NETWERKEN • PROEFPLAATSING VOORSTELLEN

 11. TIPS VOOR OUDERE WERKZOEKER 2 • BELLEN NAV SOLLICITATIE/VACATURE • BENOEM JE ERVARINGWEERLEG DE EVENTUELE MINPUNTEN (BEN WEL BEREID TOT OPLEIDEN) • GA JE SOLLICIATIEBRIEF ZELF BRENGEN • LAAT WERKGEVER EEN LEEG FORMULIER INVULLEN OVER DE DIMENSIES VAN PRODUCTIVITEIT • BENOEM FINANCIELE VOORDELEN

More Related